Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Benda Břetislav

28.03.1897 - 19.8.1983

Popis

Sochař. Pocházel z jižních Čech, po první světové válce působil v Praze. Člen SVU Mánes (od 1923).

Narodil se 28. března 1897 v Lišnici nedaleko Sepekova na Táborsku v rodině učitele. 1911 – 15 navštěvoval Sochařskou a kamenickou školu v Hořicích. 1915 byl přijat na AVU v Praze k J. V. Myslbekovi. 1915 – 1918 v první světové válce, 1917 zraněn v Itálii na obou rukou. V roce 1918 se vrátil na AVU k Myslbekovi, od 1919 u Jana Štursy, který přejal Myslbekovu školu, 1922 absolvoval. Od 1932 žil a tvořil ve vile s ateliérem na Ořechovce. Ve 30. letech hojně vystavoval s Vincencem Benešem, na konci 50. a zač. 60. s Miloslavem Holým.

Jeho dílo procházelo od počátků samostatné tvůrčí dráhy ve 20. letech plynulým vývojem. V počátcích žánrová plastika v duchu sociálního umění, pak však po celý život rozvíjel neoklasicistní program. Po druhé světové válce patřil k oficiálnímu umění, získal řadu státních vyznamenání a veřejných zakázek, zvláště v jižních Čechách. Ve 30. letech vytvořil mnoho ženských aktů, v nichž postupně vyhraňoval jeho osobitý typ, ovlivněný Štursou a moderní francouzskou plastikou, jmenovitě dílem Josepha Bernarda. Vytvořil též řadu portrétů (bronzové podobizny malířů Jana Slavíčka (1952), Karla Holana (1953), Vojtěcha Sedláčka (1954), Miloslava Holého (1958), grafika Karla Štiky (1961), básníka Ladislava Stehlíka (1961–1962), fotografa Karla Plicky (1973). Také jeho syn Milan se věnoval sochařství, v posledním obdobím těsně spolupracovali. Zemřel 19. srpna 1983 v Praze.


Samostatné výstavy

1922 Litoměřice, s Josefem Fučíkem
1922 Náchod
1923 Milevsko, s Josefem Fučíkem
1925 Hradec Králové, s Oldřichem Koníčkem
1927 Náchod, s Oldřichem Koníčkem
1930 Náchod, s Vincentem Benešem
1932 Mladá Boleslav, s Vincentem Benešem
1933 Chrudim, s Vincentem Benešem
1933 Hradec Králové, výstavní sál muzea, s Vincentem Benešem
1933/34 Dům umění, Ostrava, s Vincentem Benešem
1935 Zlín, s Vincentem Benešem
1936 České Budějovice, s Vincentem Benešem
1937 Dvůr Králové, s Vincentem Benešem
1938 Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum, Plzeň, s Vincentem Benešem
1941 Tábor, s Vincentem Benešem
1957 Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary, s Miloslavem Holým
1959 Výstavní síň Mánes, Praha, s Miloslavem Holým
1959 Dům umění, Ostrava, s Miloslavem Holým
1960 Výstavní síň muzea, Hradec Králové, s Miloslavem Holým
1962 Vlastivědné muzeum, Strakonice, s Miloslavem Holým
1962 Vlastivědné muzeum, Klatovy, s Miloslavem Holým
1963 Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
1967 Sedlčany
1975 Městské muzeum Jindřicha Průchy, Čáslav, s Vincentem Benešem
1976 Městské muzeum, Milevsko
1977 Národní galerie - Královský letohrádek, Praha
1978 Státní zámek, Blatná, s Milanem Bendou
1978 Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany
1980 Okresní muzeum, Písek
1981 Galerie výtvarného umění, Cheb
1987 Břetislav Benda: 1897 - 1983 Výběr z díla, Staroměstská radnice, Křížová chodba, Praha

Skupinové výstavy

1929 Spolek výtvarných umělců Mánes, Pražské vzorkové veletrhy, Praha
1940 Národ svým výtvarným umělcům, Praha
1942 Národ svým výtvarným umělcům, Praha
1942 Sochařská kresba, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1943 Umělci národu 1943, Praha
1943 Mánes 1943, Mánes, Praha
1944 Kresby, akvarely a drobná plastika, Mánes, Praha
1946 Mánes 1946, Mánes, Praha
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949 Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1952 III.Členská výstava, Mánes, Praha
1956 Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Praha, Praha
1959 - 1960 4. Přehlídka československého výtvarného umění, Praha
1960 Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie výtvarného uměni, Litoměřice
1960 Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc
1965 Malíři, sochaři Prahy 6, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966 Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen
1967 Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968 České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha, Praha
1969 2. pražský salón (obrazů, soch a grafik), Dům U Hybernů, Praha
1970 Prager Künstler, Haus am Kleistpark, Berlín (Berlin)
1971 Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc
1972 Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1972 Město a lidé, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1975 Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1978 České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1978 Umění vítězného lidu: Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha
1979 České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981 České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1981 Boje a zápasy českého moderního umění: Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
1983 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983 České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc
1986 České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1987 Cesty za uměním naší doby: Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988 Lidé-život-práce: Výtvarná díla ze sbírek ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988 Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1991 České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1992 Břetislav Benda, Milan Benda: Sochy, Vincenc Beneš: Obrazy, Rabasova galerie, Wintrova síň, Rakovník
1998 Civilizace: Ćeské umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U černé Matky Boží, Praha
2003 Břetislav Benda: Život a dílo, Milan Benda: Sochy a portréty, Milevské muzeum, Milevsko
2005 Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století, Mánes, Praha

Pomník Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Pomník Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích

Čelakovský se narodil v ulici Na Stráži. Rodný domek stál v uličce při městských hradbách. Roku ...

Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni

Vítězství revoluce
Vítězství revoluce

Umístění sochy k okrasné kašně bylo součástí projektu úpravy náměstí v roce 1951. Socha - v ...

Barikádník
Barikádník

Benda už v Bernarticích realizoval pomník padlým v I. světové válce, takže bylo přirozené, že vzápětí ...

Žena se džbánem
Žena se džbánem

Socha vytvořená ve válečné době se na dané místo dostala někdy po válce. Lázně V., původně Alžbětiny ...

Alegorická figura dívky ve Františkových Lázních
Alegorická figura dívky ve Františkových Lázních

Socha zatím nejasného určení a obsahu. Není v soupisu Bendových realizací. Dle §Spolupráce 1974§§ ji na ...

Pomník obětem 1. a 2. světové války v Benešově
Pomník obětem 1. a 2. světové války v Benešově

...

Domovní znamení v Kladně
Domovní znamení v Kladně