Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Bronzová vrata jižního bočního vstupu Národního památníku na Vítkově

Sopr Alois

Josef Liesler

Časové údaje
1963 - 1965

Materál
bronzBronz

Umístění
Praha - Žižkov, jižní boční vrata Národního památníku na Vítkově

Souřadnice
14.449936, 50.088419

Popis

Sopr zde stál před stejným úkolem jako jeho učitel Otakar Španiel, když realizoval dveře pro Svatovítský chrám. Podobně jako on vytvořil plastické studie dle návrhu malíře - v tomto případě Josefa Lieslera, který „zprvu vymezil horní polovinu dveří pro slavnostně manifestační scénu, zatímco dolní polovinu zaplňoval dvěma nad sebe řazenými žánrovými výjevy. Toto poměrně složité a nejednotné řešení oba umělci v průběhu práce zrušili a křídla dveří byla nakonec pročleněna jen dvěma reliéfními, stejně rozměrnými poli. Také počet osob jednotlivých výjevů byl redukována na dvě, v jednom případě na jedinou postavu u stroje, které Sopr proměnil ve výrazné typy reprezentující nejzávažnější odvětví hospodářské výstavby (průmysl, zemědělství) a společenského rozvoje (školství, věda). (...) Figury, které Sopr původně zamýšlel modelovat plošněji a zapustit do základny reliéfu, vystoupily v definitivní verzi velmi plasticky. Situování jednotlivých výjevů na samostatné desky, odsazené od hladkého korpusu dveří, podpořilo jejich striktní členění, v souladu s monumentalitou Zázvorkovy architektury. (...); programově, lapidárně a věcně informují o sociální struktuře společnosti, o jejím životě a rozvoji." Za určení námětů musel bojovat; „...jak dokládají fotografie varianty modelu realizovaných bronzových dveří, ne ve všech případech je úspěšně obhájil ve prospěch věci." §Procházka 1982§§, s. 34 - 35

Literatura

§Procházka 1982§§, s. 34 - 35, repro: VI (sádrový model levého křídla), VII (levé křídlo)

§Sopr 1986§§, repro: 6 (levé křídlo), 7 (pravé křídlo)

Autor hesla
?

Sv. Hubert v Loučné nad Desnou
Sv. Hubert v Loučné nad Desnou
Figurativní výzdoba portálů Masarykovy školy v Plzni
Figurativní výzdoba portálů Masarykovy školy v Plzni
Pomník Mistra Jana Husa v Sušici
Pomník Mistra Jana Husa v Sušici
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Skleněný obelisk
Skleněný obelisk
Snivec
Snivec
Alegorická skupina pro fontánu  v Mělníku
Alegorická skupina pro fontánu v Mělníku
Pomník padlých v I. a II. světové válce v Sušici
Pomník padlých v I. a II. světové válce v Sušici
Památník obětem heydrichiády ve Spáleném lese
Památník obětem heydrichiády ve Spáleném lese
Anonymní náhrobek s reliéfem v Klatovech
Anonymní náhrobek s reliéfem v Klatovech
Kašna na Masarykově náměstí v Hradci Králové
Kašna na Masarykově náměstí v Hradci Králové
Pomník Jana Roháče z Dubé
Pomník Jana Roháče z Dubé
Pomník padlých v I. a II. světové válce v Sušici
Pomník padlých v I. a II. světové válce v Sušici
Rozsévač
Rozsévač
Muž s pneumatikou
Muž s pneumatikou
Rýžování zlata
Rýžování zlata
Holakovský 10 Hudba
Holakovský 10 Hudba
Pamětní deska bratří Špillarů v Plzni
Pamětní deska bratří Špillarů v Plzni
Rodina
Rodina
Plamen
Plamen
Múza věnovaná památce Bedřicha Smetany v Berouně
Múza věnovaná památce Bedřicha Smetany v Berouně
Dvě skupiny postav
Dvě skupiny postav
Matka s dítětem
Matka s dítětem
Pomník padlým v první světové válce v Bečově
Pomník padlým v první světové válce v Bečově
Keramické stěny v restauraci Sputnik v Plzni
Keramické stěny v restauraci Sputnik v Plzni
Alegorická figura dívky ve Františkových Lázních
Alegorická figura dívky ve Františkových Lázních
Pomník Františka Křižíka v Plzni
Pomník Františka Křižíka v Plzni
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Symbolická plastika
Symbolická plastika
Pomník Ludwiga van Beethovena v Karlových Varech
Pomník Ludwiga van Beethovena v Karlových Varech
Pomník Rudé armády ve Cvikově
Pomník Rudé armády ve Cvikově
Soubor pískovcových reliéfů na sloupech před spojenými budovami 6. ZŠ a krytého plaveckého bazénu v Chebu
Soubor pískovcových reliéfů na sloupech před spojenými budovami 6. ZŠ a krytého plaveckého bazénu v Chebu
Keramický obklad chladící věže Domu kultury v Plzni
Keramický obklad chladící věže Domu kultury v Plzni
Tři keramické plastiky na zahradě muzea v Klatovech
Tři keramické plastiky na zahradě muzea v Klatovech
Pomník 21. pěšího pluku maršála Foche v Čáslavi
Pomník 21. pěšího pluku maršála Foche v Čáslavi
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni II
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni II
Náhrobek Wilhelma Kralika
Náhrobek Wilhelma Kralika
Sv. Hubert v Loučné nad Desnou
Sv. Hubert v Loučné nad Desnou
Náhrobek Novotných
Náhrobek Novotných
Jaro, Podzim
Jaro, Podzim