Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Bronzová vrata jižního bočního vstupu Národního památníku na Vítkově

Sopr Alois

Josef Liesler

Časové údaje
1963 - 1965

Materál
bronzBronz

Umístění
Praha - Žižkov, jižní boční vrata Národního památníku na Vítkově

Souřadnice
14.449936, 50.088419

Popis

Sopr zde stál před stejným úkolem jako jeho učitel Otakar Španiel, když realizoval dveře pro Svatovítský chrám. Podobně jako on vytvořil plastické studie dle návrhu malíře - v tomto případě Josefa Lieslera, který „zprvu vymezil horní polovinu dveří pro slavnostně manifestační scénu, zatímco dolní polovinu zaplňoval dvěma nad sebe řazenými žánrovými výjevy. Toto poměrně složité a nejednotné řešení oba umělci v průběhu práce zrušili a křídla dveří byla nakonec pročleněna jen dvěma reliéfními, stejně rozměrnými poli. Také počet osob jednotlivých výjevů byl redukována na dvě, v jednom případě na jedinou postavu u stroje, které Sopr proměnil ve výrazné typy reprezentující nejzávažnější odvětví hospodářské výstavby (průmysl, zemědělství) a společenského rozvoje (školství, věda). (...) Figury, které Sopr původně zamýšlel modelovat plošněji a zapustit do základny reliéfu, vystoupily v definitivní verzi velmi plasticky. Situování jednotlivých výjevů na samostatné desky, odsazené od hladkého korpusu dveří, podpořilo jejich striktní členění, v souladu s monumentalitou Zázvorkovy architektury. (...); programově, lapidárně a věcně informují o sociální struktuře společnosti, o jejím životě a rozvoji." Za určení námětů musel bojovat; „...jak dokládají fotografie varianty modelu realizovaných bronzových dveří, ne ve všech případech je úspěšně obhájil ve prospěch věci." §Procházka 1982§§, s. 34 - 35

Literatura

§Procházka 1982§§, s. 34 - 35, repro: VI (sádrový model levého křídla), VII (levé křídlo)

§Sopr 1986§§, repro: 6 (levé křídlo), 7 (pravé křídlo)

Autor hesla
?

Dekorativní hvězdice pro obřadní síň v Nové Bystřici
Dekorativní hvězdice pro obřadní síň v Nové Bystřici
Památník obětem fašismu a válek v Plzni
Památník obětem fašismu a válek v Plzni
Kocourek, Památník padlým v prvé a druhé svět. válce s bustou TGM, Dýšina, lil Jos.Majer
Kocourek, Památník padlým v prvé a druhé svět. válce s bustou TGM, Dýšina, lil Jos.Majer
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Pamětní deska hudebníka Antonína Krafta v Rokycanech
Pamětní deska hudebníka Antonína Krafta v Rokycanech
Merkur (Věnčení Merkura)
Merkur (Věnčení Merkura)
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Evropa
Evropa
Adolf Kreuzmann
Adolf Kreuzmann
Náhrobek Karla Holana
Náhrobek Karla Holana
Dekorativní reliéf s rostlinnými motivy
Dekorativní reliéf s rostlinnými motivy
Medailon Karla Groše na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Karla Groše na Hlávkově mostu v Praze
Pamětní deska Emila Filly na jeho domě v Praze
Pamětní deska Emila Filly na jeho domě v Praze
Památník padlým v první světové válce na vrchu Hard v Sokolově
Památník padlým v první světové válce na vrchu Hard v Sokolově
Rozkvetlý strom
Rozkvetlý strom
Keramická fontána v Karlových Varech – Staré Roli
Keramická fontána v Karlových Varech – Staré Roli
Keramický oheň
Keramický oheň
Železničář
Železničář
Pomník obětí I. světové války v Doubí / Aich
Pomník obětí I. světové války v Doubí / Aich
Matka s dítětem
Matka s dítětem
Zemědělství
Zemědělství
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Karlových Varech
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Karlových Varech
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Náhrobek Karla Klostermannana Ústředním hřbitově v Plzni
Náhrobek Karla Klostermannana Ústředním hřbitově v Plzni
Dálky
Dálky
Nejstarší ražba mincí
Nejstarší ražba mincí
Kašna dvanácti pramenů v Karlových Varech
Kašna dvanácti pramenů v Karlových Varech
Rozsévač
Rozsévač
Medailon Tomáše Černého na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Tomáše Černého na Hlávkově mostu v Praze
Snídaně v trávě, Turisté
Snídaně v trávě, Turisté
Abstraktní plastika v areálu výstaviště Ex Plzeň
Abstraktní plastika v areálu výstaviště Ex Plzeň
Pomník Sovětské armády v Kralovicích
Pomník Sovětské armády v Kralovicích
Dva psi
Dva psi
Výzdoba modlitebny Církve bratrské v Jasénce u Vsetína
Výzdoba modlitebny Církve bratrské v Jasénce u Vsetína
Pomník Bedřicha Smetany v Neratovicích
Pomník Bedřicha Smetany v Neratovicích
Náhrobek rodiny Veselých
Náhrobek rodiny Veselých
Náhrobek Fauknerových
Náhrobek Fauknerových
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Alegorická skupina pro fontánu  v Mělníku
Alegorická skupina pro fontánu v Mělníku
Pomník obětem fašismu v Rokycanech
Pomník obětem fašismu v Rokycanech