Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Fojtík Josef

09.08.1890 - 5.5.1966

Popis

sochař, pedagog, člen Jednoty umělců výtvarných

Josef Fojtík se narodil ve Žďárech u Rakovníka v hornické rodině. Studoval na Odborné kamenosochařské škole v Hořicích. Mezi lety 1913 až 1920 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru Josefa Drahoňovského a Celdy Kloučka. Po studiích působil na škole až do roku 1958 jako vedoucí ateliéru kamenosochařství a modelování.

Fojtíkova první monumentální realizace Horníci s pracovní tématikou pochází z dvacátých let (dnes v Lidovém domě v Praze). Ve stejné době se podílel na výzdobě jižního průčelí Podolské vodárny v Praze a to hned třemi alegoriemi řek Vydra, Berounka a Blanice.  Ve třicátých letech vytvořil pro Rakovník a Most sochu T. G. Masaryka (1930 a 1935). Obě sochy byly v následujících letech  zničeny, stejně tak jako Fojtíkův Masaryk pro Krompach z roku 1948. Mezi další realizace patří K. H. Borovský pro Duchcov (1927) nebo Památník padlým horníkům v Mostě (1945). Fojtík zemřel v roce 1966 v Praze.

Samostatné výstavy

1967 - Josef Fojtík: Plastiky, Rakovník

1986 - Josef Fojtík: 1890 - 1966 - výběr ze sochařského díla, Středočeská galerie, Praha

Skupinové výstavy

1928 - Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno

1940 - Jednota umělců výtvarných: 107. výroční řádná členská výstava, Dům jednoty umělců výtvarných, Praha

1940 - Jednota umělců výtvarných: 111.  řádná členská podzimní výstava Náš venkov, Dům jednoty umělců výtvarných, Praha

1940 - Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1941 - Jednota umělců výtvarných: 116.  řádná členská podzimní výstava, Dům jednoty umělců výtvarných, Praha

1941 - III. rakovnický salon, Městské muzeum, Rakovník

1942 - Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1942 - IV. rakovnický salon, Stará pošta, Rakovník

1943 - Umělci národu 1943, Praha

1945 - Jednota umělců výtvarných:134. výstava, Palác Myslbek, Praha

1946 - Jednota umělců výtvarných: členská výstava, Praha

1948 - 50 let Jednoty umělců výtvarných (díl II.), Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha

1949 - Sculptura cehoslovaca, Istitutul roman petrum relatium culturale cu strainatate, Bukurešť

1949 - Výtvarník mezi horníky, Slovanský ostrov, Praha

1949 -Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1956 - Druhý Pražský salon výtvarného umění, Obecní dům, Praha

1965 - Malíři, sochaři Prahy 6, Galerie Vincence Kramáře, Praha

1971 - Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945 - 1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha

1976 - Ze sbírek Středočeské galerie, II. část, 1945 - 1960, Středočeská galerie, Praha

1980 -České umenie 20. storočia zo zbierok Středočeskej gaérie, Oblastná galéria Banská Bystrica, Banská Bystrica

1983 -České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav

1983 - Středočeská galerie -přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha

1987 - Český portrét 1877 - 1987, Středočeská galerie, Praha

Karel Havlíček Borovský
Karel Havlíček Borovský

Budova duchcovského gymnázia byla postavena v roce 1927 podle návrhu architekta Ladislava Skřivánka. Stavba byla významná ...

Památník padlým horníkům v Mostě
Památník padlým horníkům v Mostě

Památník z roku 1945 byl vytvořen na počest padlým horníkům, kteří bojovali v odboji za 2. ...