Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Hladina 3,54 m

Janda Petr

Janda Petr

Časové údaje
1998

Materál
ocelové štětovnice, plexisklo

Umístění
park před Společenským domem na Baťově

Souřadnice
17.515427, 49.215338

Popis

Mezi nejpostiženější obce katastrofální povodní v roce 1997 patřila jihomoravská městečka Otrokovice a Troubky, jejichž obyvatelé se s následky záplavy vyrovnávají prakticky dodnes. Přesto, záhy po odstranění nejzávažnějších škod vznikla v Otrokovicích prostorová realizace reflektující události tragických letních dnů roku 1997. Představitelé města Otrokovice neiniciovali veřejnou soutěž, ale s nápadem přišel sám autor, původem ze Zlína.[1] Petr Janda, tehdy prvním rokem studující na Akademii výtvarných umění v Praze si téma památníku povodni[2] zvolil jako téma pro svou ročníkovou práci. Finanční prostředky na realizaci díla získal formou sponzorských darů, zhruba třetinovou částku z celkového objemu poskytlo také město Otrokovice. Celá akce měla „příjemně" spontánní průběh. Petr Janda dílo do prostoru otrokovického parku instaloval za pomoci svých přátel. Po odhalení objektu Hladina autor uvažoval, o tom, že památník formou darovací smlouvy „přejde" do majetku města. Mezi členy tehdejšího vedení otrokovické radnice nebylo příliš mnoho příznivců „industriálně syrového" charakteru památníku; zastávali tak podobná negativní stanoviska jako část laické veřejnosti. Jak uvedl Petr Janda, minulý starosta dokonce prý zvažoval i odstranění díla. Neutěšený existenční stav památníku byl smluvně narovnán až před několika lety, kdy město na základě uzavřené dohody postupně autorovi splácí finanční částku, po jejímž uhrazení památník přejde do majetku Otrokovic.[3]


[1] Příbuzní Petra Jandy žijí v Otrokovicích. Viz Petr Janda v e-mailové korespondenci s autorkou diplomové práce ze dne 22. 3. 2013 [2]Zároveň mě zajímalo téma povodní, které se tak náhle zhmotnilo v dost nečekané podobě právě v Otrokovicích. Vždycky jsem si jako děcko představoval realitu povodně skrze rysky na fasádách s vyznačením výšky hladiny." Viz ibidem. [3]Současný starosta (Mgr. Jaroslav Budek) prohlásil, že je to jediné místo v Otrokovicích, kam může vzít návštěvu." Ibidem.

Literatura

§Soušková 2013a§§

Autor hesla
?

Památník obětem komunismu v Liberci
Památník obětem komunismu v Liberci
Památník obětem komunismu v Liberci
Památník obětem komunismu v Liberci