Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Hofmann Oswald

1890 -

Popis

Sochař. Rodák z Kovářské / Schmiedebergu v Krušných Horách nedaleko česko-saských hranic (§Kuchař 2009§§, který jako jediný publikuje podobnější životopisné údaje včetně roku narození, mylně uvádí, že se nachází už v Sasku). Pocházel z rolnického prostředí, první umělecké kroky udělal u místního řezbáře. První světovou válku strávil na frontě, poté od roku 1919 (tedy již v pozdním věku) studoval na Akademii v Mnichově (Peter von Halm, Bernhard Bleeker, Balthasar Schmidt), kde se natrvalo usadil. Nadále však udržoval kontakty s českým prostředím - byl členem skupiny Junge Kunst, založené v roce 1927 Maximem Kopfem, jejíž první výstavy v roce 1928 v Praze se zúčastnil. A v roce 1931 se stal členem na ni navazující skupiny Prager Secession, s níž ve stejném roce vystavoval v Domě umění v Brně. V roce 1934 vytvořil velkou zakázku pro kostel Heilig Blut v mnichovské čtvrti Bogenhausen (Kristus na Olivetské hoře). Patřil k čelním představitelům sochařství Třetí říse, v letech 1937 - 45 pravidelně vystavoval na Grosse Deutsche Kunstausstellung v Mnichově. V souboru tzv. Hitlerovy sbírky po válce uložené ve Vyšším Brodě byla na fotografiích identifikována dvě díla - ženský akt v životní velikosti Jitro a Torso, opět zobrazující klasicistně pojaté ženské tělo.

Kromě známých zakázek Kuchař také zmiňuje nedochovaný "pomník sudetoněmeckým osvoboditelům" z let 1942-43 na hřbitově v Přísečné / Pressnitz v Krušných Horách, dnes zatopené stejnojmennou přehradou; jinde se však (s odkazem na místní kroniku) uvádí, že šlo jen o válečný pomník. V roce 1963 byla v Hohenbergu an der Eger hned za hranicemi nedaleko Chebu odhalena socha "putujícího českého dudáka" (více zde)

Pomník obětí první světové války v Bochově
Pomník obětí první světové války v Bochově

Monumentální pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1924 bochovským stavitelem Ing. Aloisem Pörnerem ...