Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Krematorium Klatovy

Charakteristika

Krematorium bylo postaveno na severním okraji města, na pozemku přiléhající k městskému hřbitovu. Arhcitektonický návrh Miloslav Kadeřábek. Stavba probíhala v letech 1981 - 1984 (projekce Výstavby účelových zařízení Praha, generální dodavatel Okresní stavební podnik v Klatovech, investiční zajištění stavby Technické služby města Klatov, cena 20 355 tis. Kčs). Krematorium bylo slavnostně otevřeno 22. dubna 1985. Budova má tvar bloku s parabolicky prohnutou střechou, bočními železnobetonovými stěnami a prosklenou čelní stěnou. Přes nezvyklý tvar a výraznou siluetu se v obrazu města příliš neuplatňuje. Z dálkového pohledu je vidět pouze při při příjezdu do města od Štěpánovic, ani zde ovšem není obzvláště nápadná. Přesto jde na svou dobu o výraznou architekturu a povšimli si ji i autoři klatovského dílu Šumných měst. O jejím autorovi není příliš známo. Kapacita obřadní síně je 250 osob. Svítidla navrhl sám Miloslav Kadeřábek.

Souřadnice
,

Symbolická plastika
Symbolická plastika
Dvě skupiny postav
Dvě skupiny postav