Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Náhrobek Richarda Weinera na Lesním hřbitově v Písku

Vokálek Václav

Umístění
Písek, Lesní hřbitov

Popis

Richard Weiner byl podle svého přání pohřben na židovském hřbitově v Písku. V roce 1973 byl jeho náhrobek přenesen na lesní písecký hřbitov mezi české hroby.

Richard Weiner (1884 - 1937) byl spisovatelem, básníkem, novinářem a překladatelem. Narodil se v zámožné židovské, česky orientované rodině majitele píseckého obchodu s cukrovím a likéry. Vystudoval chemii na pražské technice, práce chemického inženýra ho však příliš neuspokojovala. Už v roce 1912 se začal věnovat naplno psaní jako pařížský dopisovatel Samostatnosti. Od roku 1918 až do své smrti pracoval pro Lidové noviny, z toho šestnáct let jako jejich dopisovatel v Paříži (od 1919). V roce 1926 se v Paříži seznámil s mladými francouzskými básníky, pozdějšími členy skupiny Vysoká Hra (Le Grand Jeu), zejména s R. Vaillandem, R. Gilbertem-Lecomtem a R. Daumalem. Weinerovo dílo vznikalo v kontaktu s moderními stylovými tendencemi a avantgardními literárními proudy, bývá řazen mezi autory českého expresionismu. Byl především básníkem, i když napsal mnohem více prací prozaických. Ve třicátých letech těžce onemocněl. Duševně vyčerpán a zklamán odezvou svých knih se roku 1935 natrvalo vrátil do Prahy. Celý svůj život prožil v osamocení, jež bylo jedním ze základních zdrojů jeho básnické inspirace. Ke strastem osobního údělu (byl homosexuál) se připojilo fyzické utrpení spojené se zhoubnou chorobou i duševní strádání. Rakovině žaludku podlehl 3. ledna 1937 v sanatoriu v Praze-Podolí.

Autor hesla
?


GAVU CHEB / NAPIŠTE NÁM
© GAVUCHEB