Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Antonína Hrušky ve Starém Plzenci

Hostaša Ivan

Časové údaje
2005

Umístění
Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 33

Popis

Martin Hruška (1785 - 1874) byl prvním kronikářem obce Starý Plzenec. Vznik desky iniciovala Historická sekce Občanského sdružení Hůrka a Radaně (OSHR), Společnosti pro zvelebování historických a kulturních památek ve Starém Plzenci. Realizací celého záměru byla pověřena vedoucí K-Centra Helena Matasová. Ivan Hostaša, který ve Starém Plzenci žil a tvořil, vytvořil tři desky, z nichž po výpalu byla jedna vybrána. Dnešní zděný dům nechal v roce 1909 na místě původního dřevěného domu postavit tehdejší majitel. Dne 23. listopadu 2005 byla deska slavnostně odhalena. Aktu se zúčastnila necelá 20 občanů, převážně přišli členové OSHR. Z pozvaných představitelů města se nedostavil nikdo. Vzpomínku za kronikáře a poděkování přítomnému Ivanu Hostašovi připravila a přednesla Helena Matasová. Desku odhaloval pan Svatopluk Mareš z historické sekce OSHR. (volně dle H. Matasové, viz literatura)

Literatura

Helena Matasová in: http://www.ad1.cz/kultura-umeni/read.asp?id=2218

Autor hesla
?

Slunce - mozaika na ZŠ ve Valticích
Slunce - mozaika na ZŠ ve Valticích
Jaro, Podzim
Jaro, Podzim
Plastická stěna v krematoriu ve Velkém Meziříčí
Plastická stěna v krematoriu ve Velkém Meziříčí
Keramická stěna ve vstupním vestibulu masokombinátu v Klatovech
Keramická stěna ve vstupním vestibulu masokombinátu v Klatovech
Maják
Maják