Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Františka Pravdy (Vojtěcha Hlinky) v Hrádku u Sušice

Sucharda Stanislav

Časové údaje
1913

Materál
bronz (zlatě natřený), suchomastský mramor

Umístění
Hrádek u Sušice, 85, v prvním patře mezi okny směrem do silnice Klatovy - Sušice.

Souřadnice
13.496472, 49.260177

Popis

Pamětní deska spisovatele lidové prózy, kněze a vychovatele Vojtěcha Hlinky, který publikoval pod pseudonymem František Pravda, byla iniciována spolkem Měšťanská beseda sušická. Protokol ze schůze 14. 12. 1912 rekapituluje celou historii, která počala „přednáškou p. ředitele Josefa Martínka v Hrádku o „Františku Pravdovi" v r. 1908“, na níž se sebralo 15 K 12 h, daných do opatrování právě sušické besedě. Ta tak byla zavázána desku v budoucnosti odhalit a k tomuto závazku se hlásila. Náklad byl odhadován na 400 K. Nový výbor, který byl zvolen na konci roku 1912, se rozhodl desku realizovat ještě do června 1913. Na výborové schůzi 11. března se už řešili konkrétní otázky řečníků a úpravy fasády domu. Je zde též věta: „Pan Dr. Groh může objednat definitivní desku," aniž by bylo řečeno komu. Z pozdějšího vyplyne, že byl osloven Stanislav Sucharda – mj. v tom asi sehrálo roli to, že jedním z časopisů, které Měšťanská beseda pro své členy objednávala, byly i Volné směry. O Suchardovi je zmínka až později, pouze však v obecné rovině („...ozdobena bronzovým reliefem, jímž mistr Sucharda rysy ctihodného spisovatele trvale zachoval vděčným ctitelům Pravdovým," s. 29). Za zmínku stojí, že úspěšná spolupráce se Suchrdo ustála i za jeho výstavou , kterou Měšťanská beseda uspořádala hned v roce 1914 (Výstava české grafiky (z uměl. atelieru J. Štence v Praze) a Plaket St. Suchardy v Sušici, 29. červen - 16. srpen, katalog). Pravda na Sušicko přišel v roce 1847 ve třiceti letech jako vychovatel dětí barona Sturmfedera a zůstal zde i poté, co rodina vymřela, až do konce života. Pamětní deska je umístěna na domě, který pro něj baron nechal postavit. Ke 100. výročí smrti vyšla publikace Anny Brabcové Z Nekrasína do Hrádku nákladem místní knihovny nesoucí jeho jméno, založené právě z přebytků veřejné sbírky na pamětní desku.

Literatura

Šumavan, č. 24, 14. června 1913

Měšťanská Beseda v Sušici. Kniha protokolů o schůzích. 1912, s.25. SOkA Klatovy

Autor hesla
?

Náhrobek Novotných
Náhrobek Novotných
Pomník Karla Bendla v Praze-Bubenči
Pomník Karla Bendla v Praze-Bubenči
Pamětní deska Vojtěchu Scheinostovi v Sušici
Pamětní deska Vojtěchu Scheinostovi v Sušici
Pomník svatého Václava ve Staré Boleslavi
Pomník svatého Václava ve Staré Boleslavi