Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Karla Matěje Čapka - Choda na jeho rodném domu v Domažlicích

Bretschneider Vladimír

Langenberger Alois

Časové údaje
1930

Materál
bronz

Umístění
Domažlice, původně na rodném domku autora (Komenského 14), po demolici 1970 snesena, uložena v Muzeu Chodska.

Souřadnice
12.928531, 49.441842

Popis

Druhou domažlickou zakázkou Aloise Langenbergera byla  pamětní deska spisovatele a novináře Karla Matěje Čapka Choda (1860-1927). U příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin ji nechala zřídit Literární jednota, tradiční spolek, jehož předsedou v té době byl ředitel gymnázia Emanuel Strejček, s podporou dalších korporací, zejména ženského spolku Božena Němcová. Snad proto, že domek stojí mimo vlastní centrum a doba již pokročila, opustil Langenberger téměř závazný kánon předchozích čtyř domažlických desek, tj. kruhové řešení. Přišel s moderně koncipovanou deskou, kde typograficky výrazný nápis doprovází hlavu pojatou jako maska z ánfasu. Slavnostní odhalení proběhlo 29. června 1930, úvodní projev pronesla osobnost první velikosti – literární vědec prof. Arne Novák. Deska byla umístěna na spisovatelův rodný dům, jeden ze dvou půvabných na sebe navazujících přízemních domků, situovaných mezi dvěma výraznými bloky chlapecké a dívčí školy, postavenými v historizujícím stylu. Později byly spojeny do jedné instituce – dnešní základní školy v Komenského ulici – a bylo jen otázkou času, kdy někdo přijde s myšlenkou, aby se propojily i fyzicky. Stalo se tak v roce 1970, kdy historické domy byly zdemolovány a na jejich místě vyrostla novostavba školní jídelny. Deska byla sejmuta a uložena v muzeu. Původním záměrem bylo postavit před jídelnu kamenný sloup, do něhož by byla vložena její kopie. Nakonec byl vztyčen až o sedm let později v prosinci 1977 k 50. výročí spisovatelova úmrtí, ovšem bez desky, pouze s nápisem: „ZDE STÁL RODNÝ DŮM / K. M. ČAPKA / CHODA / 1860–1927“. Jeho podobu navrhl místní architekt Josef Batelka.

Literatura

§Fišer 2015§§, s. 39, 40

Autor hesla
?

Pamětní deska připomínající pobyt Josefa Kajetána Tyla v Domažlicích
Pamětní deska připomínající pobyt Josefa Kajetána Tyla v Domažlicích
Pamětní deska houslového virtuóza Karla Procházky v Domažlicících
Pamětní deska houslového virtuóza Karla Procházky v Domažlicících
Pamětní deska Kryštofa Hrubého v Draženově
Pamětní deska Kryštofa Hrubého v Draženově
Pomník Petra Hany v Domažlicích
Pomník Petra Hany v Domažlicích
Pomník Petra Hany v Domažlicích
Pomník Petra Hany v Domažlicích
Pomník padlým v první světové válce ve Kdyni
Pomník padlým v první světové válce ve Kdyni
Pamětní deska Jaroslava Vrchlického v Domažlicích
Pamětní deska Jaroslava Vrchlického v Domažlicích
Pamětní deska Tomáše Garrigue Masaryka v Domažlicích
Pamětní deska Tomáše Garrigue Masaryka v Domažlicích
Pomník padlých v I. světové válce ve Kdyni
Pomník padlých v I. světové válce ve Kdyni
Pamětní deska Janu Františku Hruškovi v Peci pod Čerchovem
Pamětní deska Janu Františku Hruškovi v Peci pod Čerchovem
Pomník padlých v Draženově
Pomník padlých v Draženově