Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska prof. Václava Patery

Neumann Karel Tomy

Časové údaje
1946 - 1948

Umístění
Plzeň, Klatovská 51, mezipatro budovy, která dnes slouží Pedagogické fakultě.

Souřadnice
13.370768, 49.736751

Popis

Budova školy byla postavena pro Masarykovo státní reálné gymnázium, kde prof. Patera také učil, které zde sídlilo do r. 1950. Současným uživatelem je Pedagogická fakulta. Budova byla dokončena v r. 1926 , autory návrhu velkoryse a moderně pojaté stavby byli architekti Jaroslav Rössler a Jan Feigl. Deska byla se vší pravděpodobností osazena hned po válce.

Literatura

Bíba, Zdeněk: Památce ředitele Václava Patery. In: Výroční zpráva Masarykova státního reálného gymnasia v Plzni za školní rok 1947 - 48. Plzeň 1948, s. 6-8.

Autor hesla
?

Pamětní deska s bustou Dr. Karla Farského v Plzni
Pamětní deska s bustou Dr. Karla Farského v Plzni