Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pangrác Miroslav

16.10.1924 - ..--

Popis

Sochař, malíř, restaurátor. Působil v Praze. Člen střediska Mánes Svazu čsl. výtvarných umělců (od 1951), Svazu českých výtvarných umělců (od 1952), Jednoty umělců výtvarných (po 1989).

Narodil se 16. října 1924 v Rakovníku. Studia: 1942–1946 Odborná škola keramická v Bechyni, 1946–1951 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. J. Lauda, prof. K. Pokorný).

Samostatné výstavy

1972 Miroslav Pangrác. Výbor z díla. Okresní muzeum Příbram
1974 Miroslav Pangrác. Plastiky a obrazy. Středočeská galerie Praha
1977 Miroslav Pangrác. Sochy, obrazy. Oblastní galerie v Liberci.
1977 - 1978 Miroslav Pangrác. Sochy, obrazy. Východočeská galerie v Pardubicích.
1984 Miroslav Pangrác. Sochy a obrazy. Okresní muzeum a galerie Rakovník.
1984 Miroslav Pangrác. Z ranné i současné malířské a sochařské tvorby. Rabasova galerie Rakovník.
1986 Miroslav Pangrác. Výběr z tvorby. Středočeská galerie Praha.
1988 Miroslav Pangrác. Plastiky a obrazy. Galerie výtvarného umění Náchod
1989 Miroslav Pangrác. Výběr z tvorby. Památník národního písemnictví, Výstavní síň Musaion, Praha.
1999 Miroslav Pangrác. Výběr z malířské a sochařské tvorby. Rabasova galerie Rakovník.
2002 Miroslav Pangrác. Obrazy, sochy. Obchodní centrum U Číhů, Rakovník.
2004 - 2005 Miroslav Pangrác. Malby, sochy. Rabasova galerie Rakovník.

Skupinové výstavy

1952 Svaz českých výtvarných umělců III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha.
1958 Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky. Dům umění města Brna.
1958 - 1959 Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky. Jízdárna Pražského hradu, Praha.
1959 - 1960 4. přehlídka československého výtvarného umění. Praha.
1960 Soudobé české malířství 1945 - 1960. Dům umění Olomouc.
1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1967 Umělci k výročí Října. Bruselský pavilon, Praha.
1968 Miroslav Pangrác. Plastiky. Vilma Vrbová-Kotrbová. Obrazy a kresby. Galerie bratří Čapků, Praha.
1968 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha.
1969 2. pražský salón (obrazů, soch a grafik). Dům U Hybernů, Praha.
1971 Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác. Galerie na Karlově náměstí, Praha.
1972 - 1973 Přátelství. Kino Oko, Mladá Boleslav.
1973 Výtvarní umělci k 25. výročí Února. Praha.
1974 Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce. Praha.
1975 Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha.
1976/03 - 1976/04 Žena v současné tvorbě, Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Praha, Praha
1976 Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ. Dům umění, Olomouc.
1977 10 let Lyry Pragensis. Praha.
1977 Výtvarní umělci Velkému říjnu. Praha.
1978 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února. Praha.
1979 Výtvarní umělci dětem. Praha.
1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha.
1980 Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei. Wessenberghaus, Konstanz.
1981 České malířství a sochařství 1900 - 1980. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavo.
1981 Středočeští výtvarníci k 60. založení KSČ. Obrazy, plastiky, grafika, užité umění. Středočeská galerie Praha.
1982 Lidice ve výtvarném umění. Středočeská galerie, Praha.
1983 XV. rakovnický salon. Rakovník.
1983 Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února. Praha.
1983 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice. Praha.
1984 Karel Pokorný a jeho škola. Letohrádek královny Anny (Belveder). Praha.
1984 Výtvarné umění a hudba. Galerie Vincence Kramáře, Praha.
1985 Přírůstky Oblastní galerie v LIberci z let 1975-1985. Oblastní galerie v Liberci.
1985 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha.
1985 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Dom kultúry, Bratislava.
1986 Drobná plastika. Galerie Platýz, Praha.
1986 - 1987 České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.
1986 Umění pro mír. Výstava grafiky, kreseb, plakátů, poštovních známek, fotografií, plastik, konaná u příležitosti mezinárodního roku míru pod záštitou československého mírového výboru. Galerie d, Praha.
1987 Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců. Mánes, Praha.
1988 Rakovnický salón 88. Rakovník.
1988 Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Mánes, Praha.
1988 1948 - 1988. Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí února. Středočeská galerie, Praha.
1988 Salón pražských výtvarných umělců \'88. Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha.
1993 Výstava členů Jednoty umělců výtvarných. Obrazy, plastiky, grafiky. Galerie Kladno-Sítná.
1994 Václav Markup, Radomír Kolář, Zdeněk Balaš, Miroslav Pangrác. Obrazy, sochy. Rabasova galerie, Rakovník.

Dělnická soudržnost
Dělnická soudržnost

V autorově soupisu má číslo 50. ...

Pamětní deska osvobození Československa sovětskou armádou v Klatovech
Pamětní deska osvobození Československa sovětskou armádou v Klatovech

V roce 1960 probíhaly oslavy 700 let od založení Klatov. Jednou z akcí bylo i odhalení ...