Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pilz Vincenz

14.11.1816 - 6.4-.1896

Popis

Narozen 14. listopadu 1816 ve Varnsdorfu. Podle vůle svého otce měl pokračovat v rodinné tkalcovské dílně, ovšem záhy se ukázalo jeho výtvarné, ale i hudební nadání. Na pražské akademii byl odmítnut, roku 1837 tedy odešel do Vídně, kde se mu podařilo na akademii vstoupit. Během studia byl vykazoval vynikající výsledky a roku 1842 byl poprvé oceněn. V roce 1849 byl zvolen členem Umělecké akademie a získal stipendijní pobyt v Římě (1850 - 1855). Umělecky prorazil s reliéfem Svatí Tři králové na cestě, po němž následovaly další kompozice v mramoru na biblická témata. Ještě v Římě provedl oltář pro císařovnu Elisabeth. Ve Vídni pak provedl čtyři pískovcové reliéfy pro dóm ve Speyeru, bronzovu skupinu Věda a obchod pro královnu Victorii a někollik portéírtních soch. Roku 1869 mu císař Franz Joseph propůjčil titul akademického rady.

V dobách rozkvětu Rakousko-uherské monarchie se podílel na výzdobě vídeňské Ringstraße. Architekti Hansen a Nobile na něm oceňovali především schopnost mimořádného souladu jeho soch s monumentálními budovami. V novoklasicistním stylu vznikly Čtyři evangelisté a Sousoší Pegasa pro vídeňskou operu, karyatidy na portálu Palais Epstein a vyobrazení antických učenců. Vrcholem jeho umělecké kariéry je výzdoba parlamentních budov (Dvojité karytidy, výzdoba štítu, postavy na atice, osm kvadrig na střeše). Pro Varnsdorf provedl sochu Krista z carrarského mramoru a nízký reliéf s Třemi králi. Zemřel 1896 ve Vídni.

Hygieia
Hygieia

Vincenc Pilz vytvořil sochu Hygiei pro vnitřní dvůr Palais Epstein ve Vídni od Theophila von Hansena ...