Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Poesie

Otáhal Karel

Časové údaje
1949

Materál
sádra

Umístění
Sušice, součást budovy gymnázia (Procházkova 324)

Souřadnice
13.521443, 49.234981

Majitel

Gymnázium Sušice

Památková ochrana

?

Popis

Dílo vzniklo jako protějšek Myslbekovy Hudby, jejíž sádrový odlitek byl získán pro nově zřízený Smetanův sál, upravený jako přednášková a koncertní síň z bývalé gymnaziální auly, nazvané po prezidentu Masarykovi, jež byla zase upravena z původní školní kaple, zasvěcené sv. Aloisovi. Tomu odpovídá její celková koncepce. Obě sochy byly původně umístěny v nikách po stranách ústředního (dříve oltářního) výklenku v čele prostoru. Při přestavěb 1972-74 byly niky zazděny, socha Hudby umístěna na umístěna na vysoký sokl před stěnu a si)ocha Poesie zapůjčena do LŠU (v §Památky města Sušice§§ uvedeno opačně). Při rekonstrukci v roce 2003 byly niky obnoveny a sochy vráceny na původní místo.

Literatura

Procházka, František: Smetanův sál. In: Procházka, František (ed.): 65 let střední školy v Sušici. Jubilejní almanach. Sušice: SRPŠ gymnasia 1971, s. 70 - 71.

§Památky města Sušice§§, s. 616 - 620

Autor hesla
?

Medailon s podobiznou Bedřicha Smetany
Medailon s podobiznou Bedřicha Smetany
Kruhový reliéf s podobiznou Bedřicha Smetany
Kruhový reliéf s podobiznou Bedřicha Smetany
reliéf Petra Bezruče
reliéf Petra Bezruče
Bedřich Smetana
Bedřich Smetana
Pamětní deska Františka Stupky v Sušici
Pamětní deska Františka Stupky v Sušici