Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Jana Krejčího v Klatovech

J. Borůvka

Jan Koula

Vojtěch Pták

Jiří Petrlák

Časové údaje
1899 - 1901

Materál
žula, bronz, různé druhy kamenů

Umístění
Klatovy, Komenského sady, uprostřed travnatého prostranství.

Souřadnice
13.295765, 49.394037

Popis

Jan Krejčí (28. února 1825 v Klatovech - 1. srpna 1887 v Praze) byl český geolog, pedagog, publicista a politik. Mj. byl autorem první české učebnice geologie. Z pohledu výtvarného umění je též důležité, že jeho dcera Doubravka byla maminkou malíř Josefa Šímy.

Deset let po Krejčího smrti 24. prosince 1897 informoval Šumavan, že spolek klatovských akademiků Úhlava zřídí tomuto slavnému rodákovi pamětní desku a „uspořádá za příčinou odhalení této pamětní desky v příštím roce slavnost." Iniciátorem byl nástupce Krejčího na pražské universitě dr. J. Woldřich a v Klatovech právník Václav Prunar, Woldřichův blízký známý. V té době již „větší část jmění k tomu cíli potřebného připravena jest". Pak však celá akce z neznámého důvodu na dva roky usnula. 10. června 1899 přinesl Šumavan zprávu o založení výboru na postavení pomníku (tedy nikoliv již pouhé desky!), a sice ve shodě s městkou radou. Možná sehrálo roli i to, že šlo o vůbec první pomník ve městě, které se do té doby mohlo pyšnit pouze dvěma pamětními deskami V. M. Krameria a K. S. Amerlinga. Ve výzvě k podpoře se hovoří o ustavení peněžního fondu, který byl spolkem Úhlava založen prý již r. 1888 krátce po Krečího smrti. V roce 1899 byly již přípravné práce v plném proudu a ve stejných novinách v č. 29 a 30 připomněl Václav Kurz v obsáhlém článku význam Jana Krejčího právě s ohledem na chystaný pomník. 16. srpna 1899 přijel do Klatov architekt prof. Jan Koula, aby k pomníku vypracoval dobrozdání. Již předtím totiž vypracoval místní inženýr Karel Petrlák (1834 Praha - 1913 Klatovy), člen městské rady, kresebný náčrt, který převedl do modelu učitel Josef Werner. Koula se o návrhu vyslovil pochvalně a k realizaci doporučil domácí materiál, kterým se nakonec opravdu stala nejspíš místní žula. Navštívili také místo v Komenského sadech, kde měl být pomník osazen. Ve výboru se tehdy uvádí právě Petrlák, starosta dr. Alois Mašek a inž. Alois Schiffauer, majitel zdejší strojírny. Nicméně z dalšího vyplývá, že Koula byl nejspíš požádán o definitivní návrh, vycházející z Petrlákova náčrtu. 24. března 1900 (s. 5) totiž Šumavan dále informuje: „Návrh na pomník slavného geologa dra. Jana Krejčího (...) provedl (...) Jan Koula. Je to komolý jehlan s prohnutými stěnami (podoba věže Eiffelovy), na jehož vrcholu je poprsí Krejčího, při rozích základních jsou skupiny hornin, jež, tak jako celý pomník, mají býti zhotoveny z rozmanitého kamene českého. Pomník i s poprsím měřil by přes 3 m výše a náklad rozpočten asi na 2500 zl. (...) Model pomníku došel v těchto dnech do Klatov a bude vystaven v některé výkladní skříni." 22. září se v Šumavanu uvádí, že Borůvkovo poprsí odlité firmou Bendlmajer a Červinka dorazilo do Klatov. Borůvka, v té době mladý sochař, jej modeloval podle fotografie z posledních let a bylo pozitivně přijato i Krejčího rodinou. Kamenické práce vypracovala klatovská firma Vojtěcha Ptáka.

Slavnostní odhalení se uskutečnilo 3. a 4. srpna 1901. Hlavní proslov měl následník Krejčího na pražské universitě Jan Nepomuk Woldřich, dále hovořili klatovský právník Václav Prunar a starosta Alois Mašek. Z významných hostů se odhalení zúčastnil i básník Adolf Heyduk z Písku. Starosta poděkoval Koulovi i Borůvkovi, ovšem dále „...nelze nezmíniti se o zásluhách p. inž. Petrláka, městského rady, dle jehož náčrtku a jehož návodem a dozorem pomník byl proveden." Ovšem Šumavan dále píše: „Návrh na podstavec podoby „Eiffelovy věže" s malebnými skupinami hornin na jeho úpatí vypracoval měst. radní p. inž. Jiří Petrlák, kterýž také po celou dobu stavby jeho k pracem kamenickým přihlížel." Koulovo spoluautorství tedy není jednoznačné. K odhalení byla připravena výstava v bývalé gymnasiální budově, kde bylo vystaveno mj. Krejčího poprsí (existovaly tedy minimálně dva odlitky), miniaturní model pomníku a úlomky hornin, z nichž jsou sestaveny skupiny na rozích.

Literatura

Šumavan, č. 32, 10.8.1901

Autor hesla
?

Aeskulap
Aeskulap
Dělnická soudržnost
Dělnická soudržnost
Zapomenutá studna
Zapomenutá studna
Reliéf pro budovu Krajské správy SNB (dnes Krajské ředitelství policie) v Plzni
Reliéf pro budovu Krajské správy SNB (dnes Krajské ředitelství policie) v Plzni
Reliéf pro Krajskou transfuzní stanici v Plzni na Borech
Reliéf pro Krajskou transfuzní stanici v Plzni na Borech
Aeskulap
Aeskulap
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Strakonické dudy
Strakonické dudy
Dvě biomorfní keramické plastiky před vchodem do budovy PVT v Klatovech
Dvě biomorfní keramické plastiky před vchodem do budovy PVT v Klatovech
Vítání
Vítání
Fascinace koulí
Fascinace koulí
Dekorativní reliéf pro zasedací síň Státní traktorové stanice Toužim
Dekorativní reliéf pro zasedací síň Státní traktorové stanice Toužim
Pomník Mistra Jana Husa v Tlučné
Pomník Mistra Jana Husa v Tlučné
Holakovský 94 Plastika před ZDŠ v Horní Bříze
Holakovský 94 Plastika před ZDŠ v Horní Bříze
Dožínky
Dožínky
Symbolická plastikaa
Symbolická plastikaa
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (II)
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (II)
Reliéf s rostlinnými motivy na tzv. výstavním pavilonu muzea v Klatovech
Reliéf s rostlinnými motivy na tzv. výstavním pavilonu muzea v Klatovech
Medvědi
Medvědi
Památník židovské komunity a zbořené synagogy ve Strakonicích
Památník židovské komunity a zbořené synagogy ve Strakonicích
Reliéf pro budovu Krajské správy SNB (dnes Krajské ředitelství policie) v Plzni
Reliéf pro budovu Krajské správy SNB (dnes Krajské ředitelství policie) v Plzni
Reliéf do apartmanu prezidenta Svobody v lékařském domě SANOPS ve Františkových Lázních
Reliéf do apartmanu prezidenta Svobody v lékařském domě SANOPS ve Františkových Lázních
Výzdoba květinové síně v Plzni - Skvrňanech
Výzdoba květinové síně v Plzni - Skvrňanech
Hudba
Hudba
Mostecko a Tachovsko
Mostecko a Tachovsko
Holakovský 94 Plastika před ZDŠ v Horní Bříze
Holakovský 94 Plastika před ZDŠ v Horní Bříze
Strakonické dudy
Strakonické dudy
Zvířata (Medvědi, Kohout, Páv)
Zvířata (Medvědi, Kohout, Páv)
Pištec s dvěma tanečnicemi
Pištec s dvěma tanečnicemi
Tanec
Tanec
Pět kruhových reliéfů pro interiér ZDŠ v Plzni-Bolevci
Pět kruhových reliéfů pro interiér ZDŠ v Plzni-Bolevci
Architektura
Architektura
Květy
Květy
Holakovský 94 Plastika před ZDŠ v Horní Bříze
Holakovský 94 Plastika před ZDŠ v Horní Bříze
Dva keramické reliéfy v ZŠ v Hrádku u Rokycan
Dva keramické reliéfy v ZŠ v Hrádku u Rokycan
Keramický reliéf
Keramický reliéf
Tanec
Tanec
Busta Ladislava Zápotockého před kasárnami v Kynšperku nad Ohří
Busta Ladislava Zápotockého před kasárnami v Kynšperku nad Ohří
Pamětní deska Bohumila Polana v Plzni
Pamětní deska Bohumila Polana v Plzni
Pamětní deska Josefa Hlávky v Přešticích
Pamětní deska Josefa Hlávky v Přešticích