Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Jana Krejčího v Klatovech

J. Borůvka

Jan Koula

Vojtěch Pták

Jiří Petrlák

Časové údaje
1899 - 1901

Materál
žula, bronz, různé druhy kamenů

Umístění
Klatovy, Komenského sady, uprostřed travnatého prostranství.

Souřadnice
13.295765, 49.394037

Popis

Jan Krejčí (28. února 1825 v Klatovech - 1. srpna 1887 v Praze) byl český geolog, pedagog, publicista a politik. Mj. byl autorem první české učebnice geologie. Z pohledu výtvarného umění je též důležité, že jeho dcera Doubravka byla maminkou malíř Josefa Šímy.

Deset let po Krejčího smrti 24. prosince 1897 informoval Šumavan, že spolek klatovských akademiků Úhlava zřídí tomuto slavnému rodákovi pamětní desku a „uspořádá za příčinou odhalení této pamětní desky v příštím roce slavnost." Iniciátorem byl nástupce Krejčího na pražské universitě dr. J. Woldřich a v Klatovech právník Václav Prunar, Woldřichův blízký známý. V té době již „větší část jmění k tomu cíli potřebného připravena jest". Pak však celá akce z neznámého důvodu na dva roky usnula. 10. června 1899 přinesl Šumavan zprávu o založení výboru na postavení pomníku (tedy nikoliv již pouhé desky!), a sice ve shodě s městkou radou. Možná sehrálo roli i to, že šlo o vůbec první pomník ve městě, které se do té doby mohlo pyšnit pouze dvěma pamětními deskami V. M. Krameria a K. S. Amerlinga. Ve výzvě k podpoře se hovoří o ustavení peněžního fondu, který byl spolkem Úhlava založen prý již r. 1888 krátce po Krečího smrti. V roce 1899 byly již přípravné práce v plném proudu a ve stejných novinách v č. 29 a 30 připomněl Václav Kurz v obsáhlém článku význam Jana Krejčího právě s ohledem na chystaný pomník. 16. srpna 1899 přijel do Klatov architekt prof. Jan Koula, aby k pomníku vypracoval dobrozdání. Již předtím totiž vypracoval místní inženýr Karel Petrlák (1834 Praha - 1913 Klatovy), člen městské rady, kresebný náčrt, který převedl do modelu učitel Josef Werner. Koula se o návrhu vyslovil pochvalně a k realizaci doporučil domácí materiál, kterým se nakonec opravdu stala nejspíš místní žula. Navštívili také místo v Komenského sadech, kde měl být pomník osazen. Ve výboru se tehdy uvádí právě Petrlák, starosta dr. Alois Mašek a inž. Alois Schiffauer, majitel zdejší strojírny. Nicméně z dalšího vyplývá, že Koula byl nejspíš požádán o definitivní návrh, vycházející z Petrlákova náčrtu. 24. března 1900 (s. 5) totiž Šumavan dále informuje: „Návrh na pomník slavného geologa dra. Jana Krejčího (...) provedl (...) Jan Koula. Je to komolý jehlan s prohnutými stěnami (podoba věže Eiffelovy), na jehož vrcholu je poprsí Krejčího, při rozích základních jsou skupiny hornin, jež, tak jako celý pomník, mají býti zhotoveny z rozmanitého kamene českého. Pomník i s poprsím měřil by přes 3 m výše a náklad rozpočten asi na 2500 zl. (...) Model pomníku došel v těchto dnech do Klatov a bude vystaven v některé výkladní skříni." 22. září se v Šumavanu uvádí, že Borůvkovo poprsí odlité firmou Bendlmajer a Červinka dorazilo do Klatov. Borůvka, v té době mladý sochař, jej modeloval podle fotografie z posledních let a bylo pozitivně přijato i Krejčího rodinou. Kamenické práce vypracovala klatovská firma Vojtěcha Ptáka.

Slavnostní odhalení se uskutečnilo 3. a 4. srpna 1901. Hlavní proslov měl následník Krejčího na pražské universitě Jan Nepomuk Woldřich, dále hovořili klatovský právník Václav Prunar a starosta Alois Mašek. Z významných hostů se odhalení zúčastnil i básník Adolf Heyduk z Písku. Starosta poděkoval Koulovi i Borůvkovi, ovšem dále „...nelze nezmíniti se o zásluhách p. inž. Petrláka, městského rady, dle jehož náčrtku a jehož návodem a dozorem pomník byl proveden." Ovšem Šumavan dále píše: „Návrh na podstavec podoby „Eiffelovy věže" s malebnými skupinami hornin na jeho úpatí vypracoval měst. radní p. inž. Jiří Petrlák, kterýž také po celou dobu stavby jeho k pracem kamenickým přihlížel." Koulovo spoluautorství tedy není jednoznačné. K odhalení byla připravena výstava v bývalé gymnasiální budově, kde bylo vystaveno mj. Krejčího poprsí (existovaly tedy minimálně dva odlitky), miniaturní model pomníku a úlomky hornin, z nichž jsou sestaveny skupiny na rozích.

Literatura

Šumavan, č. 32, 10.8.1901

Autor hesla
?

Reliéf pro zdravotní středisko v Nýrsku
Reliéf pro zdravotní středisko v Nýrsku
Výzdoba květinové síně v Plzni - Skvrňanech
Výzdoba květinové síně v Plzni - Skvrňanech
Dekorativní plastika v podobě koule s hvězdou před Domem kultury ROH v Plzni
Dekorativní plastika v podobě koule s hvězdou před Domem kultury ROH v Plzni
Pramen
Pramen
Architektura
Architektura
Sbírka položka 2
Sbírka položka 2
Aeskulap
Aeskulap
Pištec s dvěma tanečnicemi
Pištec s dvěma tanečnicemi
Hudba
Hudba
Hry
Hry
Zapomenutá studna
Zapomenutá studna
Holakovský 94 Plastika před ZDŠ v Horní Bříze
Holakovský 94 Plastika před ZDŠ v Horní Bříze
Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění
Reliéf pro interiér budovy SNB v Sokolově
Reliéf pro interiér budovy SNB v Sokolově
Malý labyrint
Malý labyrint
Rozvíjející se květy
Rozvíjející se květy
Dva dekorativní  reliéfy v podniku Jitka Otín
Dva dekorativní reliéfy v podniku Jitka Otín
Strakonické dudy
Strakonické dudy
Památník na místě bývalého hřbitova na Kvildě zničeného v 50. letech komunisty
Památník na místě bývalého hřbitova na Kvildě zničeného v 50. letech komunisty
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Sušici
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Sušici
Památník židovské komunity a zbořené synagogy ve Strakonicích
Památník židovské komunity a zbořené synagogy ve Strakonicích
Abstraktní plastika ve Františkových Lázních
Abstraktní plastika ve Františkových Lázních
Reliéf do apartmanu prezidenta Svobody v lékařském domě SANOPS ve Františkových Lázních
Reliéf do apartmanu prezidenta Svobody v lékařském domě SANOPS ve Františkových Lázních
Jaro - Léto - Podzim - Zima
Jaro - Léto - Podzim - Zima
Keramický reliéf
Keramický reliéf
Busta Ladislava Zápotockého před kasárnami v Kynšperku nad Ohří
Busta Ladislava Zápotockého před kasárnami v Kynšperku nad Ohří
Pohraničník
Pohraničník
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Hrobka rodiny arch. Prokopa se sochou Krista ve Strakonicích
Hrobka rodiny arch. Prokopa se sochou Krista ve Strakonicích
Tanec
Tanec
Rodina
Rodina
Modrý hrozen
Modrý hrozen
Dekorativní reliéf při vchodu do Základní školy v Domažlicích
Dekorativní reliéf při vchodu do Základní školy v Domažlicích
Dělnická soudržnost
Dělnická soudržnost
Pomník Adama Mickiewicze v Karlových Varech II
Pomník Adama Mickiewicze v Karlových Varech II
Pamětní deska Bohumila Polana v Plzni
Pamětní deska Bohumila Polana v Plzni
Reliéf pro budovu Krajské správy SNB (dnes Krajské ředitelství policie) v Plzni
Reliéf pro budovu Krajské správy SNB (dnes Krajské ředitelství policie) v Plzni
Reliéf do Kina Orava (?) v Karlových Varech
Reliéf do Kina Orava (?) v Karlových Varech
Čtyři dívky
Čtyři dívky
Plavci
Plavci