Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník osvobození Československa Rudou armádou v Kašperských Horách

Konstantinová Schindlerová Taťána

Časové údaje
1953

Materál
pískovec

Umístění
Kašperské Hory, Žižkovo náměstí

Souřadnice
13.556001, 49.141809

Popis

"Ačkoliv okolnosti osvobození západních Čech včetně Kašperských Hor v květnu 1945 byly obecně dobře známy, existoval tu až do roku 1990, v prostoru dnešního Žižkova náměstí, pomník Rudoarmějce. Jednalo se o nadživotní pískovcovou sochu sovětského vojáka druhé světové války se samopalem, v dlouhém vojenském kabátu a s ušankou - beranicí na hlavě. Tato monumentálně vyhlížející plastika (...) stála na soklu ze žulových kvádříků, do něhož byla vložena prsť z hrobu údajně sovětského občana, který zahynul při pochodu smrti u nedaleké osady Zhůří. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo s velkou pompou v roce 1953, prý za účasti sovětského konzula. Výstavbě politického pomníku předcházela pečlivě organizovaná rozsáhlá sbírka mezi místními občany, jejichž jména i s adresami byla pak vypálena do zvláštního dřevěného tabla. Tato pamětní deska byla uvedena citací básně: „Já tu byl vyslancem stalinské vlasti... vyved´ jsem národy z germánské pasti...!" (Památka se do dnešních dnů uchovala ve sbírkách Muzea Šumavy.) Kolem pomníku zřídili Kašperskohorští malý park, osazený podle vzoru moskevského Rudého náměstí stříbrnými smrky. Stojí za připomenutí, že se tenkrát vážně jednalo i o tom, že by toto malé náměstíčko, které vzniklo na místě několika zbořených starých domů, mělo mít název „Rudé"! Pod vlivem revoluční euforie popřevratové doby roku 1990 skupinka místních občanů pomník zcela zdemolovala a sokl s prstí byl rovněž rozmetán. Nepochybně tu působilo vědomí, že sovětský voják na Šumavu přišel teprve až v roce 1968 a to nikoliv jako osvoboditel, ale jako okupant. Neodůvodněnou přítomnost pomníku Rudoarmějce v šumavských Kašperských Horách kritizoval několik týdnů před jeho zničením komentář redaktorky Lídy Rakušanové na rádiu Svobodná Evropa." (Vladimír Horpeniak) Střeleček (viz soupis literatury) sice uvádí, že pomník byl navržen místním učitelem Suchánkem, ale termín "navržen" zde spíše znamnená "iniciován".

Literatura

Horpeniak, Vladimír: „Já tu byl vyslancem stalinské vlasti..." (text zaslaný autorem, přesný bibliografický údaj neznámý)s. 181

STŘELEČEK, Jan: Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy: OV Českého svazu protifašistickýCh bojovníků a ONV v Klatovech 1985, .

Autor hesla
?

Sokl krucifixu zdobený reliéfy světců v Radvánovicích
Sokl krucifixu zdobený reliéfy světců v Radvánovicích
Pomník mladých bojovníků proti fašismu v Praze - Smíchově
Pomník mladých bojovníků proti fašismu v Praze - Smíchově
Sokl krucifixu zdobený reliéfy světců v Radvánovicích
Sokl krucifixu zdobený reliéfy světců v Radvánovicích