Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Rudé armády - osvoboditelky ve Varnsdorfu

Horejc Jaroslav

Firma Ducháček, Praha - Vršovice

Časové údaje
1948 - 1951

Materál
pískovec nebo bílý mramor (?), jak se uvádí v kronice

Umístění
Varnsdorf, park při Národní třídě

Souřadnice
14.624324, 50.909005

Popis

Na začátku května 1946 došlo k přenesení ostatků vojína Rudé armády Ivana Bovšika, původně uložených v areálu dnešní firmy TOS Varnsdorf a.s., na nové místo v tehdejší Stalinově, dnešní Národní třídě. V ní již od roku 1902 stál pomník vojákům padlým během Italského tažení (bitva u Solferina) a vojenských operací v roce 1866. V roce 1925 byl rozšířen o připomínku padlých v první světové válce. Záhy po skončení druhé světové války byl odstraněn a na jeho místě byly uloženy ostatky onoho vojáka Rudé armády.   
V květnu 48 proběhly velké oslavy konce války. 9. května 1948 byl položen základní kámen. 22. července 1951 byl pomník odhalen. Původně smluvená dodací lhůta nebyla dodržena a odhalení pomníku se muselo dvakrát odložit.

Jaroslav Horejc vytvořil návrh sochy již v roce 1948. Do kamene ho převedla firma Ducháček z Prahy-Vršovic. (Text je zkrácenou verzí textu J. Rybánského a V. Štemberové - viz literatura)

Literatura

Josef Rybánský - Vanda Štemberová, Horejcovo sousoší ve Varnsdorfu aneb socha v parku, Výběžek, 15. října 2012, dostupné  online

Autor hesla
?

Pomník děkana Antonína Příhody v Domažlicích
Pomník děkana Antonína Příhody v Domažlicích
Výzdoba obřadní síně v Jindřichově Hradci
Výzdoba obřadní síně v Jindřichově Hradci
Alegorie pramene
Alegorie pramene
Pomník Benedikta Rejta v Lounech
Pomník Benedikta Rejta v Lounech
Pamětní deska Hanuše Štěpána
Pamětní deska Hanuše Štěpána
Sluneční hodiny
Sluneční hodiny
Dekorativní reliéf a dveře v hale Státní banky československé v Karlových Varech
Dekorativní reliéf a dveře v hale Státní banky československé v Karlových Varech
Pamětní deska Františka Poloprudského
Pamětní deska Františka Poloprudského
Zdravé srdce štěstím člověka
Zdravé srdce štěstím člověka
Park Gustava Mahlera Jihlavě
Park Gustava Mahlera Jihlavě
Výzdoba obřadní síně v Bernaticích
Výzdoba obřadní síně v Bernaticích
Vítězný Únor
Vítězný Únor
Pomník padlým v první světové válce v Bečově
Pomník padlým v první světové válce v Bečově
Švanda Dudák
Švanda Dudák
Památník k 50. výročí založení KSČ v Plzni
Památník k 50. výročí založení KSČ v Plzni
Bez názvu (Spojení)
Bez názvu (Spojení)
Anonymní náhrobek s reliéfem v Klatovech
Anonymní náhrobek s reliéfem v Klatovech
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Památník národního osvobození v Plzni
Památník národního osvobození v Plzni
Tři keramické reliéfy a mříž pro rekreační středisko bývalého ONV na Špičáku
Tři keramické reliéfy a mříž pro rekreační středisko bývalého ONV na Špičáku
Trojdílný reliéf pro vstupní halu budovy Teplotechny v Domažlicích
Trojdílný reliéf pro vstupní halu budovy Teplotechny v Domažlicích
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl
Skleněný obelisk
Skleněný obelisk
Pomník padlým v první světové válce v Březové (Pirkenhammer)
Pomník padlým v první světové válce v Březové (Pirkenhammer)
František z Assisi
František z Assisi
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pamětní deska Josefa Skupy v Plzni
Pamětní deska Josefa Skupy v Plzni
Snivec
Snivec
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Fontána Zdraví v Berouně
Fontána Zdraví v Berouně
Pomník Karla Čapka v Chyši s jeho bustou
Pomník Karla Čapka v Chyši s jeho bustou
Mládí a stáří
Mládí a stáří
Kašna dvanácti pramenů v Karlových Varech
Kašna dvanácti pramenů v Karlových Varech
Zvonice pro pátera Ferdu na ostrově Santos v Sušici
Zvonice pro pátera Ferdu na ostrově Santos v Sušici
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Legenda o vodě
Legenda o vodě
Peníze
Peníze