Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník spojení dvou etap cyklostezky z Chebu do Waldsassenu v Chebu-Slapanech

Černý Jiří

Časové údaje
2009

Materál
žula

Umístění
Cheb - Slapany

Popis

31. července 2009 byla slavnostně otevřena druhá část cyklostezky vedoucí z Chebu do německého Waldsassenu, trasovaná po bývalé železniční trati z Chebu do Waldsassenu a Wiesau. První přibližně kilometrový úsek cyklostezky vedoucí ze Slapan na státní hranici byl vybudován již v roce 2006 při příležitosti Krajinné výstavy Cheb-Marktredwitz, v roce 2009 byla zprovozněna druhá necelé tři kilometry dlouhá část vedoucí ze Slapan směrem k Chebu k silnici mezi Hájemi a Podhradem.
Hraniční úseky trati na obou stranách hranice byly po roce 1945 využívány tehdejšími československými a německými drahami k odstavování vysloužilé techniky. V padesátých letech byly na německé straně koleje demontovány. Na zbylém úseku Waldsassen - Mitterteich projel poslední osobní vlak 30. 5. 1986, poslední nákladní vlak pak 3. 1. 2000. Následně byly demontovány koleje i v tomto úseku. Na české straně mezi stanicí Slapany a státní hranicí byly koleje vytrhány v 60. letech. V roce 1991 byl podán návrh na obnovení této trati, který byl v květnu 1993 zamítnut, neboť obnova trati pro regionální přepravu by byla příliš nákladná a nerentabilní. Následně vyvstala myšlenka využít bývalou trať pro stavbu cyklostezky. Spojení Chebu a německého Waldsassenu cyklistickou a turistickou stezkou se stalo základní myšlenkou společného projektu "Park Egrensis", který vznikl z přeshraniční spolupráce obou měst na konci devadesátých let.

Autor hesla
?

AndělaA
AndělaA
Golgota
Golgota