Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník starosty Františka Ulricha

Hanzík Stanislav

Časové údaje
2010

Materál
žula, šumavský diorit, ocel, nerez

Umístění
Hradec Králové, náměstí svobody

Souřadnice
15.827127, 50.210227

Popis

Veřejnou, architektonicko-výtvarnou, anonymní a dvoukolovou soutěž[1] na Pomník Dr. Františka Ulricha na Ulrichově náměstí vypsal Nadační fond město Hradec Králové. Uchazeči mohli své návrhy do prvního kola přihlásit do 15. 8. 2002, uzávěrka druhého kola byla poté omezena do 4. 11. 2002. Z přihlášených projektů porota[2] vybrala tři návrhy, které ocenila v následujícím pořadí: 1. cena: Pavel Doskočil a Alexandr Wagner, 2. cena: Oldřich Tlustoš, Dušan Vršek, Roman Valkoun, 3. cena: Dalibor Bača, Peter Lacko, Filip Tittelbach.

Vítězný návrh předpokládal osídlení levé strany Ulrichova náměstí 14 metrů vysokým sloupem, jehož vrchol by „korunovala," ve vztahu k výšce sloupu, záměrně drobnější figura zobrazující Františka Ulricha jako sedícího za psacím stolem.[3] Projekt zároveň počítal s rozmístěním tří dalekohledů po ploše náměstí, umožňující pozorování vrcholové sochy pomníku. K umístění díla dle návrhu Pavla Doskočila a Alexandra Wagnera na Ulrichovo náměstí záhy vydal negativní stanovisko místní orgán památkové péče, které 17. 1. 2005 potvrdil odbor památkové péče Magistrátu Hradec Králové. Proti tomuto rozsudku se následně Statutární město Hradec Králové prostřednictvím odboru městských investic Magistrátu Hradec Králové odvolalo. Stížnost proti rozsudku byla doručena na úřad odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Královehradeckého kraje a na oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Královehradeckého kraje dne 24. 2. 2005. Pověřené osoby Krajského úřadu Královehradeckého kraje dne 4. 4. 2005 toto odvolání zamítly a potvrdily stanovisko odboru památkové péče Magistrátu Hradec Králové.[4]

Orgán památkové péče oficiálně kritizoval především formální záležitosti výšky sloupu.[5] Způsob promítnutí budoucí plastiky do dnešní urbanistické podoby náměstí nebyl pro památkáře přijatelný. Pracovníci památkové péče městského odboru (a později jejich argumenty potvrdili i zaměstnanci Krajského úřadu) argumentovali, že autor koncepce náměstí - Josef Gočár již ve své době považoval jeho podobu za koncepčně uzavřenou čili by postavení 14 metrů vysokého sloupu zásadním způsobem narušilo současnou prostorovou harmonii.[6] Jak je patrné z Gočárových plánů Ulrichova náměstí z roku 1930, architekt v prostředí náměstí nejprve uvažoval o postavení sochy či pomníku. Památkáři a krajští úředníci v tomto ohledu kladou důraz na pozdější, Gočárem přepracovanou variantu tohoto plánu, kde již skicovitý nákres pomníku chybí. Zaměstnanci památkové péče a Krajského úřadu se možná „zalekli troufalosti" tohoto projektu, který nebyl ve vizuálním vztahu k divákovi prvoplánově podbízivý, ale naopak každý, kdo hledal „pomníkový zážitek," musel prostřednictvím dalekohledů vstoupit do přímé interakce s objektem. Je tedy otázkou, zda skutečně vadila ona zmiňovaná nesprávná proporčnost pomníku k prostoru náměstí či nepřekročitelný stín Josefa Gočára.[7]

Po nezdařeném pokusu postavit v Hradci Králové pomník Františku Ulrichovi se představitelé města v roce 2009 obrátili s nabídkou vytvoření realizace na sochaře Stanislava Hanzlíka, který nabídku přijal. Pro obnovenou iniciativu Ulrichova pomníku však již zástupci města spolu s autorem vybrali lokalitu na náměstí Svobody v blízkosti hradeckého nábřeží. Slavnostní odhalení Pomníku starosty Františka Ulricha proběhlo o rok později, dne 8. 11. 2010, ale po osmi měsících byl pomník dne 19. 7. 2011 pro nesouhlas veřejnosti[8] s jeho podobou odstraněn.[9]


[1] Dopředu vyčleněny finanční prostředky na cena a odměny celkem - 150 000, náhrada režijních nákladů 200 000. Viz Neautorizováno, Figurální pomník Dr. Františka Ulricha, Cka.cc, http://www.cka.cc/souteze/vysledky/figuralni-pomnik-ulricha, vyhledáno 27. 1. 2013. [2] Porotci závislí: Bedřich Falta, Oldřich Vlasák, Zuzana Kostlánová, David Kafka, Zdeněk Vašata. Porotci nezávislí: Jan Hendrych, Olbram Zoubek, Jan Wagner, Ludvík Vašina, Milan Rejchl, Marie Benešová, Karel Marhold, Jiří Kačer, Věra Němečková. Viz Neautorizováno, Figurální pomník Dr. Františka Ulricha, Cka.cc, http://www.cka.cc/souteze/vysledky/figuralni-pomnik-ulricha, vyhledáno 27. 1. 2013. [3] Pavel Doskočil - Alexandr Wagner. Soutěžní projekt je publikován: viz Jakub Potůček, Hradec Králové. Architektura a urbanismus. 1859 - 2009, Hradec Králové 2009, s. 131. [4] Zdeněk Čermák v e-mailové korespondenci s autorkou diplomové práce zde 11. 3. 2013. [5]Zdeněk Čermák uvedl: „Proti výtvarné podobě pomníku pana Doskočila a spol. nebyli jen památkáři, ale zvedla se proti tomu vlna odporu od mnoha „obyčejných hradečáků", několika zájmových spolků a sdružení." Viz Ibidem. [6] „[...] socha výšky cca 90 cm je umístněna na sloupu o průměru 1 metr, vysokém 14 metrů. V tomto případě se již nejedná o pomník, ale o architekturu, která nepochybně zasáhne do výrazu již ukončeného urbanistického prostoru a jako dílčí architekturu tohoto prostoru ji tedy musíme posuzovat." Viz Zdeněk Čermák v e-mailové korespondenci s autorkou diplomové práce zde 11. 3. 2013. Zamyšlení nad tím, proč není (dle tohoto tvrzení) „běžný" pomník ve vztahu ke svému okolí zároveň architekturou, raději ponecháme protentokrát stranou. Dokumentace také viz textové přílohy č. 3. [7] Samozřejmě není možné narušovat kvalitní architektonické celky minulosti necitlivými vstupy, ale zároveň je dobré se zamyslet nad tím, zda nelze najít nějaké kompromisní řešení. [8]Oldřich Semrád v e-mailové korespondenci s autorkou diplomové práce ze dne 17. 12. 2012. [9] Socha převezena do areálu technických služeb v Hradci Králové. Viz Jan Jelínek, Z hradeckého náměstí zmizela socha Ulricha, Hradeckydenik.cz, http://hradecky.deni k.cz/zpravy_region/z-hradeckeho-namesti-zmizela-socha-ulricha20110719.html, vyhledáno 14. 2. 2013.

Literatura

§Soušková 2013a§§

Autor hesla
?

Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Hradci Králové
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Hradci Králové
Pomník Anastáze Opaska v Kolíně
Pomník Anastáze Opaska v Kolíně
Ležící kůň
Ležící kůň
Ležící kůň
Ležící kůň