Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Rous František

25.11.1872 - 27.7.1936

Popis

Sochař. Od 1896 působil v Praze.

Narodil se 25. listopadu 1872 v Žamberku v rodině řezbáře Františka Rouse (1839 - 1894), proto bývá uváděn jako Fr. Rous ml. Jeho otec František byl také amatérským fotografem, opravářem hodin a vrahan a konstruktérem (optické přístroje, dokonce se pokoušel o perpetuum mobile). Uměním se zabývali i jeho bratři, Josef František Rous (nar. 20. 4. 1874) pokračoval ve vedení otcovy řezbářské dílny a je autorem vyřezávaného oltáře v zámecké kapli v Žamberku. Jeho manželka je Pavla Rousová-Vicenová (1884 - 1939) byla malířskou a ilustrátorkou.

František Rous ml. pobýval v Německu, v Paříži, v Londýně, v Budapešti a ve Vídni, kde byl od 1889 žákem prof. Hellmera a Tilgnera. V Budapešti pracoval na pomníku Andrassyho, na miléniovém pomníku, na pomníku Marie Terezie pro Bratislavu a Matyáše Korvína pro Cluj-Napoca (Koloszvár). 1896 se vrátil do Prahy, skončil třetí v soutěži na jezdecký pomník sv. Václava za Myslbekem a Schnirchem. Návrhy Palackého a Husova pomníku (?), pomníku Alexandra Osvoboditele pro Sofii, Jablonského pro Krakov, Liszta aj. Provedl dekorativní sochy na První pražské záložně na Václavském náměstí nebo sochu Duch dějin pro Obecní dům. Po požáru Národního divadla realizoval spolu s Emanuelem Hallmanem a Ladisalvem Šalounem Scghnirchovy trigy. Je autorem pomníku Veleslavína pro Chrudim a sochy pro dům banky Praha. Zemřel 27. července 1936 v Praze.

Spravedlnost, Dobročinnost
Spravedlnost, Dobročinnost

Sochařskou výzdobu v interiéru radnice představuje především šest soch z bílého umělého kamene ve výklencích na ...

Pomník padlým v první světové válce v Žamberku
Pomník padlým v první světové válce v Žamberku

Pomník Viktorina Kornela ze Všehrd v Chrudimi
Pomník Viktorina Kornela ze Všehrd v Chrudimi

Po 381 letech od úmrtí právníka Viktorina Kornela ze Všehrd mu byl v jeho rodném městě ...