Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Suška Čestmír

4.1.1952 -

Popis

Sochař, malíř, grafik, divadelník. Člen skupny Tvrdohlaví. Působí v Praze - Řeporyjích.

Narodil se 4. ledna 1952. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1974 - 1980). Na neoficiální scénu českého umění vstoupil na konci přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Spolu se svými vrstevníky představoval jakousi konceptuálně orientovanou a ne zcela vyhraněnou mezivrstvu mezi 12.15 a Tvrdohlavými, dvěma uskupeními spjatými s tradičními médii malby a sochy, což ilustruje i skutečnost, že další z jejích výrazných zástupců Ivan Kafka se stal členem 12.15, zatímco ve stejném roce narozený Suška byl nejstarším umělcem ve skupině Tvrdohlaví. Vřazení do historických souvislostí je v jeho případě důležité i proto, že v osmdesátých letech patřil k organizátorům výtvarného života právě této „mezigenerace": uspořádal např. „pracovní setkání" ve svém vesnickém domě v Malechově na Klatovsku (1980 a 1981) nebo výstavu Sochy a objekty na malostranských dvorcích (1981), kde byli zastoupeni i umělci o generaci starší. Na obou projektech Suška prezentoval prostorové instalace, založené na existenciálním pocitu. V jeho tehdejší tvorbě se objevují některé divadelní principy. Ostatně v roce 1981 spolu se dvěma přáteli založil Výtvarné divadlo Kolotoč, které spojovalo vizuální prvky (objekty, masky, projekce) s hereckými výstupy a scénickou hudbou. Jedno jejich představení se pak stalo součástí celovečerního filmu Tomáše Vorla Pražská pětka.

Později s příklonem k mladší generaci tvůrců se v jeho tvorbě objevují groteskně zabarvené archetypální náměty, charakteristické pro českou postmodernu. Zprvu připomínají archaickou plastiku (např. kamenné hlavy-idoly) nebo antropomorfizované skály v českých skalních městech, později vycházejí z motivu samorostu, respektive oživlého lesa. V této době také maluje řadu obrazů s obdobnou tématikou (pařezy, uschlé stromy, zasněžené krajiny...). Později v devadesátých letech vytváří sochy z pálené hlíny, stále ještě figurativně cítěné, oživené vnitřním světlem, které ve spojení s jejich materiálem vyvolává dojem zapálené pece. Světlo zároveň zviditelňuje jejich vnitřní konstrukci, kontrastující s hladkým povrchem. Tato konstrukce se o něco později osamostatňuje jako autonomní sochařské téma v podobě geometrické sítě. Tehdy také tvoří sochy vydlabáním kmene stromu, z něhož ponechává jen ornamentálně strukturovaný obvodový skelet (Velký posel). V letech 2002 až 2005 vznikla série plastik z taveného skla, realizovaných ve specializované dílně jeho kolegy z Tvdohlavých Zdeňka Lhotskéo (Studio Pelechov).
Zatímco v letech 1990 - 2005 převažuje v jeho sochařské tvorbě dřevo, při pracovním pobytu v americkém Vermontu (2005) si s novou pracovní metodou objevuje kov. Do nalezených kovových nádob (koulí, polokoulí, válcových cisteren) vyřezává ornamentálně pojaté vzory, pro něž často nachází inspiraci v desénech látek a předmětů běžného života. Později v Čechách takto zpracovává cisterny, vyřazené ze smíchovského pivovaru. Tento způsob práce zachovává (a umocňuje) základní rysy jeho předchozí tvorby: autor v nich rozehrává interakce mezi vnitřním a vnějším prostorem, pracuje s geometricky čistými tvary a s prostorovým dekorem. U těchto nádob ponechává přirozenou patinu materiálu - rez a zbytky barev, která odkazuje na jejich předchozí funkci. Vedle toho pracuje i s „vyřezaným" odpadem, z něhož na zemi sestavuje plošné instalace, případně ho dále sváří či otiskuje na grafické listy.
I nadále pokračuje ve svých organizačních aktivitách. Inspirován pobytem v Sculpture Space v Utica (NY, USA) zřídil r. 2000 v bývalé skladové hale v Řeporyjích sochařské studio Bubec, které vedle něj využívá celá řada dalších sochařů pracujících ve velkém měřítku. Zároveň zde pořádá výtvarné akce (Art Safari), v jejichž rámci již vznikla celá řada monumentálních soch pro Řeporyje a jejich okolí.

Samostatné výstavy

2010
Hrad Sovinec, Muzeum Bruntál
2009
Johnson State College, VT, USA
Městská galerie Plzeň
Galerie 9, Praha
Art Pro Gallery, Praha
2008
O.K.Harris Gallery, New York, USA
2007
Thámova hala, Praha
Birmingham Museum of Art, AL, USA
České muzeum výtvarného umění, Praha
Galerie Brno, Brno
2006
Red Mill Gallery, Johnson, VT, USA
Galerie Hradec Králové
Galerie Pecka
Velvyslanectví České republiky, Washington, D.C., USA
Galerie Mázhaus, Pardubice
2005
Dům umění, Brno
Red Mill Gallery, Johnson, VT, USA
Komunitní centrum Slavonice
2004
České centrum, Vídeň, Rakousko
Kavárna Obratník, Praha
2002
Muzeum a galerie Jičín, Jičín
Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha
2001
Mona Lisa, Olomouc ( se Z.Lhotským )
2000
Galerie Behemot, Praha
Art Windows, Washington D.C., USA
Galerie Půda, Lomnice n/Popelkou
Sochařské studio Bubec, Praha
1999
Dům umění, České Budějovice
VS Sokolská 26, Ostrava
Galerie JNJ, Praha
Velvyslanectví České republiky, Washington, D.C., USA
1998
Galerie Pecka, Praha
Moravská galerie, Brno
1997
Výstavní síň Mánes, Praha
1996
Kulturzentrum Ziegelhütte, Appenzell, Švýcarsko
1995
Galerie hlavního Města Prahy, Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské radnice, Praha
1994
Milevské muzeum, Milevsko
Síň pod Plečnikovým schodištěm, Pražský hrad, Praha (s F. Skálou)
1993
Galerie Václava Špály, Praha
Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Galerie Caesar, Olomouc
Výtvarné centrum Chagall, Ostrava
Galerie U dobrého pastýře, Brno
1991
Galerie Fronta, Praha
1990
Galerie F&F, Vídeň (s K. Gebauerem)
Galerie Kepler, Praha
1988
Mladá fronta, Praha (s M. Cihlářem)
1987
Palác U zlatého melouna, Praha
1983
Bruselský pavilon, Praha, Hotel THERMAL, Karlovy Vary
1980
Klub Křenová, Brno (s T. Rullerem)

 

Skupinové výstavy

2010
PLAY, Mánes, Praha
Sochy ve městě, České Budějovice
České umění 1989 - 2009, Danubiana Gallery, Bratislava, SK
2009
Labyrint světla, Ekomuseum, Praha,
Nanoskop, Univerzita Pardubice
Industriální stopy, Kladno
2008
Griffiss Sculpture Park, Rome NY, USA
Orbis Pictus, Vancouver, Canada
Orbis Pictus, Bruxelles, Belgie
Sochy ve městě, Brno
2007
Orbis Pictus, Florencie, Itálie
Orbis Pictus, Museum hudby, Praha
Industriální stopy, Sculpture Forum Liberec
Tvrdohlavi po 20 letech\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", Galerie umění, Ostrava
Tvrdohlaví po 20 letech\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", Bratislava, SK
Tvrdohlavi po 20 letech, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006
Exposed, Stowe, VT, USA
On the Green, Shelburne, VT, USA
2005
West Branch Gallery, Stowe, VT, USA
Muzeum Roztoky, Roztoky
2004
Art Safari 7,Sochařské studio Bubec, Praha
Tschechien kommen, Vídeň, Rakousko
2003
Pučení, výstava v parku Podvinní, Praha 9
Tvrdohlaví, Muzeum Příbram
Galerie Walter Storms, Mnichov, Německo
2002
Zlínský salon, Zlín
Socha a objekt VII, Bratislava, Slovensko
2001
Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha
Magische Ruimte, Sypesteyn Castle, Loosdrecht, Holandsko
Sculptuur 2001, Villa Arena, Amsterdam, Holandsko
2000
Alfa 2000 Omega, Galerie moderního umění Roudnice, Národní dům na Smíchově, Praha
Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha
1999
Otvory, Moravská galerie, Brno
Tvrdohlaví 1999, Valdštejnská jízdárna, Praha
Hommage a Franz Kafka, Augsburg, Německo; Tančící dům, Praha
Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice; Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary; Galerie Vysočiny, Jihlava
Nový zlínský salon, Zlín
1997
Pardubické valy, Východočeská galerie v Pardubicích
Práce z Mikulovského symposia, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Pražský hrad
1996
Nový zlínský salon, Zlín
Slyšme hlas, Premonstrátský klášter na Strahově, Praha
1995
Struktur und Figur, Galerie Markt, Bruckmühl, SRN
Gabriel, Milkov, Suška, Vsetínské muzeum
1994
Generace Pražské pětky, WUK, Vídeň
Socha a hlína II, Výstavní síň Mánes, Praha
1993
Sochařský exterier Nadace Trója, Botanická zahrada, Praha Trója
Šedá cihla 1993, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Communion, Johnson County Art Centre, Iowa City, USA
1992
Tvrdohlaví v zahradě Černínského paláce\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", Praha
Hapestetika, Krajská galerie, Hradec Králové
1991
Tvrdohlaví, Hrad Sovinec
Tvrdohlaví III, Národní galerie, Městská knihovna, Praha
Hapestetika, Galerie mladých, Praha
1990
Staroměstské dvorky, Praha
Tvrdohlaví, Arhus, Dánsko; Rennes, Francie
Tvrdohlaví, Litvínov Muzeum
1989
Mladí J. Bauchovi, Galerie Václava Špály, Praha
Malba a plastika mladých, Pražská tržnice, Praha
Technika a Výtvarné umění, Národní technické muzeum, Praha
Tvrdohlaví, Havířov
Flora Olomouc, Olomouc
Keramická plastika, Vojanovy sady, Praha
Tvrdohlaví II, ÚLUV, Praha
1988
Český Ráj ve Výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové
Humor 88, Krajská galerie Hradec Králové
Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha
Mladí pražští sochaři, Nová síň, Praha
Prešparty, Prešov
1987
Konfrontace Vysočany, Praha
Tvrdohlaví I, Lidový dům, Praha
1986
Konfrontace Mozartova, Praha
Boj o Ještěd, Junior Club, Praha
1983
Chmelnice, Mutějovice
1981
Malechov 81, Malechov
Sochy a objekty na malostranských dvorcích, Praha
1980
Malechov 80, Malechov

Dva psi
Dva psi

Hadovor
Hadovor

Stonek
Stonek

Tři skulpturální lavičky pro Kadaň
Tři skulpturální lavičky pro Kadaň

Pramice
Pramice

Zkameněliny
Zkameněliny

Ježovka
Ježovka

Sochy nechali vytvořit ostravští radní, na obě poskytli grant ve výši 2,5 milionu korun. ...

Hvězdice
Hvězdice

Koule s listy
Koule s listy

Čtyři skulpturální lavičky pro údolí Motolského potoka v Praze
Čtyři skulpturální lavičky pro údolí Motolského potoka v Praze

Letadlo 001, Letadlo 002
Letadlo 001, Letadlo 002

Letadlo 003
Letadlo 003

Rytíř
Rytíř

Závit
Závit

Skála - Obr, Velryba, Žába
Skála - Obr, Velryba, Žába

Šťastný princ
Šťastný princ