Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Svatý VáclavLinn (Lien) František Xaver Josef

Materál
pískovec, původně zlaceno, dnes zlacení setřeno

Umístění
Klenová, hrad, vpravo od druhé brány.

Souřadnice
13.228575, 49.331836

Popis

Socha byla dlouho považována za kopii sochy Josefa Kamila Böhma na Karlově mostě, vytvořená podle Josefa Führicha, která je ve skutečnosti mladší (1859). (Vaněk Ferdinanad - Hostaš, Karel: Soupis památek historických a uměleckých v království českém. Klatovský okres. Praha 1899, s. 103.). Tuto informaci přejal i Toman (Toman I 1947, s. 76, heslo Böhm, Josef Kamil Alois). Teprve Krejčová (viz lit.) spojila již dříve publikovanou informaci (Černá, Marie: Václav Levý. Praha 1964, pozn. 58.; viz citace dále) se sochou na Klenové a nově identifikovala jako autora F. X. J. Linna. „František Linn pracuje na velké pozlacené soše sv. Václava 7' 6'' zvýši z pískovcového kamene s pozlacením. Svatý kníže představen jest v brnění, jak v jedné ruce prapor drží. Vyvedení jest chvalitebné. Objednal ji A. Veith pro zámek svého bratra na Klenové." Poutník, roč. 1, 1846, s. 221. Citováno podle: Černá, Marie: Václav Levý. Praha 1964, pozn. 58. Podle této informace sochu tedy objednal liběchovský pán Antonín Veith pro svého bratra Václava na Klenovou. V Liběchově se nacházela další jeho díla, např. sochy Krista, Merkura a sv. Milady. Podle všeho jsou jeho dílem i tamní sochy Pomony a Flory před zámeckým skleníkem, dle tradice přičítány Levému. (Černá 1964, s. 17) Socha se neobjevuje v Heberově podrobném popisu Klenové v jeho díle Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, neboť vznikla až po jeho návštěvě na Klenové (prameny sbíral v letech 1840 - 1842).

Literatura

Jouza, Ladislav - Jouzová, Miroslava: Veithové. Od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu. Mělník: Regionální muzeum Mělník 2008.

Krejčová, Magdaléna: Eduard Stadion, Václav Veith a zámek Klenová. In: Sborník prací z historie a dějin umění 3/ 2004. Klenová. S. 177n. (repro stavu před restaurováním)

Autor hesla
?

Svatý Václav
Svatý Václav