Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Vingler Vincenc

30.4.1911 - 14.8.1981

Popis

Sochař. Působil v Praze. Člen Umělecké besedy (od 1947).

Narodil se 30. 4. 1911 v Praze. Byl pokřtěn jménem František, jméno Vincenc přijal až později (1944) jako přezdívku, která vychází z jeho příjmení. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1927 - 33, Helena Johnová). Během let 1933 až 1938 hodně cestuje (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Turecko, Egypt). 1940 - 45 pracuje jako scénograf (Pražská divadla pro mládež Míly Mellanové, Unitarie, šéf výpravy v Karlíně). V letech 1946 až 1969 studijní pobyty ve Švédsku, Dánsku, Francii, Holandsku, Belgii, Itálii, Anglii, Číně, SSSR, USA, Indonésii, 1974 ve Španělsku. Zemřel 14. 8. 1981 v Praze.

Sochař zaměřený témě výhradně na tematiku zvířat, lidská figura se objevuje pouze výjimečně, většinou v kontaktu se zvířetem. Rezignoval na formální výboje, styl přizpůsoboval době, v padesátých letech byly jeho sochy více realistické, později přešel k abstrahovanější stylizaci tvaru. V 50. letech je díky nekonfliktní tématice jeho dílo oficiálně přijímáno a několikrát reprezentuje republiku na světových akcích (1954 trienále v Miláně, 1956 bienále v Benátkách a v Sao Paulu). Na konci 50. let se jeho elegantní modernistické tvarosloví protnulo s estetikou bruselského stylu, na EXPU 58 je také zastoupen několika díly v čsl. pavilonu (Volavka v atriu, Pelikán na terase restaurace). Dnes patří mezi pozapomenuté autory, jeho dílo se téměř nevystavuje a je hodnoceno spíše negativně. „Rutina a řemeslo mnohdy převládaly nad hledáním adekvátní tvarové a stylové roviny." (V. Erben)

Samostatné výstavy

1944 VS ARS v Praze1950 - 51 Plastiky a kresby Vincence Vinglera, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

1963 Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat, Galerie Václava Špály, Praha

1964 Vincenc Vingler: Sochy 44/64, Vlastivědné muzeum Olomouc

1964 Vingler: Sochy 44/64, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc

1977 Plastiky a kresby 1972 - 1977

1981 Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc

Skupinové výstavy

1946 Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž
1946 Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1947 Ze zájezdu český výtvarníků do Francie, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1947 Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín
1948 Malíři a sochaři UB 48, Slovanský ostrov, Praha
1948 Členská výstava Umělecké besedy, Praha
1949 Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949 Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950 Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1953 Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1953 II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953 II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Valdštejnský palác, Praha
1953 - 54 Členská výstava Umělecké besedy, Valdštejnský palác, Praha
1957 Zdenek Seydl, Vincenc Vingler: Kresby a plastiky z Číny, Galerie Československý spisovatel, Praha
1959 -60 4. Přehlídka československého výtvarného umění, Praha
1960 Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům, Praha
1960 Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc
1963 Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1965 Sochařská bilance 1955 - 1965, Olomouc
1968 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha
1969 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Praha
1969 50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design, Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Vídeň
1969 2. pražský salón (obrazů, soch a grafik), Dům U Hybernů, Praha
1970 Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloss Charlottenburg, Berlín
1971 Češka skulptura XX vijeka, Umjetnicka galerija BiH, Sarajevo
1972 Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1976 Podoba člověka v keramice, Moravská galerie v Brně, Brno
1976 Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci: Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc
1977 10 let Lyry Pragensis, Praha
1978 Umění vítězného lidu: Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha
1979 Výtvarní umělci dětem, Praha
1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
1980 Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Konstanz
1981 České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1983 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983 České výtvarné umění 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Vlastivědné muzeum, Olomouc
1985 Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc
1985 Súčasná československá komorná plastika, Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín
1988-89 Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1989 České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1990 Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1990 Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava
1993 Hapestetika 4, Galerie mladých U Řečických, Praha
2001 Dotyk sochy, Salon, Kabinet, Olomouc
2004 Animálie, Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích, ArtPro - Galerie české plastiky, Praha
2007 Od sochy ...: České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

Výzdoba květinové síně v Plzni - Skvrňanech
Výzdoba květinové síně v Plzni - Skvrňanech

V autorově soupisu má číslo 44. ...

Býk z corridy
Býk z corridy

Socha byla původně umístěna ve svahu před hradem Klenová nad Vilou Paula (viz dobová fotografie z ...