Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Wagner Josef

2.3.1901 - 1.2.1957

Popis

Český sochař, pedagog

Narodil se 2. března 1901 v Jaroměři. Pocházel ze staré kamenické rodiny v Hořicích, kde také absolvoval kamenosochařskou školu (prof. Qudio Kocian, 1917-1921). S otcem restauroval sochy Matyáše Bernarda Brauna v blízkém Kuksu. V letech 1922-1926 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění u profesorů Jana Štursy a Otakara Španiela .Jeho spolužáci v té době byli budoucí významní sochaři mimo jiné Vincenc Makovský, Hana Wichterlová, Bedřich Stefan, Jan Lauda nebo Marie Kulhánková, která se později stala jeho manželkou. Po tragické smrti Štursy, dokončil Wagner školu u Otakara Španiela. Rok 1927 strávil u Otty Gutfreunda na UMPRUM. Za dob studií podnikl s Makovským cestu do Paříže, kde byl uchvácen plastikou přírodních národů. Jeho další cesty vedly do Itálie, kde studoval díla antiky a renesance. Největší vliv na jeho tvorbu měla cesta do Řecka, díky které vytvořil jednu za svách nejradikálnějších plastik Vzpomínka na Řecko (1932). Dvacátá a třicátá léta se nesou v duchu avantgardy, díla z těchto let patří k tomu nejlepšímu co Wagner vytvořil. Další tvorba je již protknuta větším příklonem k tradičnímu plastickému pojetí, které se vyznačuje lyričností a barokizací forem. V letech 1938-1941 byl šéfredaktorem Volných směrů. V letech 1945-1957 působil jako vedoucí sochařského ateliéru na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde vychoval celou jednu generaci významých sochařů, která se prosadila v 60. letech (Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Zdeněk Šimek, Vladimír Preclík, Alina Szapocznikow). Jeho pedagogické působení mělo nesmírný dopad na budoucí směřování českého sochařství. Přínosem bylo hlavně to, že i v dobách politicky nepříjemných, dokázal ve svém ateliéru vytvořit svobodné prostředí pro tvorbu. Zemřel 10. února 1957 v Havlíčkově Brodě.

Samostatné výstavy

1958-Josef Wagner, Mánes, Praha

1961-Josef Wagner: 1901-1957: Sochařské dílo, Výstavní sály sochařské školy, Hořice

1962-Josef Wagner: Kresby a sochy, Oblastní galerie, Hradec Králové

1966-Sto kreseb Josefa Wagnera, Galerie Československý spisovatel, Praha

1978-Josef Wagner: Raná tvorba, Krajská galerie, Hradec Králové

1979-Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1980-Josef Wagner: Sochařské kresby, Dům pánů z Kunštátu, Kabinet grafiky, Brno

1980-Josef Wagner: Raná tvorba, Galerie plastik, Hořice

1981-Josef Wagner: Sochařská kresba, Muzeum a galerie Jaroměř, Jaroměř

1982-Josef Wagner, Moravská galerie v Brně, Brno

1984-Josef Wagner 1901-1957: Výběr z kreseb, Malá galerie sbírky modesrního sochařství, Zbraslav

1996-Josef Wagner: Kresby, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

2002-Josef Wagner: Hlasy země, Galerie města Plzeň, Plzeň

Skupinové výstavy

1929 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Pražské vzorkové veletrhy, Praha

1936 - I. jarní Zlínský salon, Zlín

1937 - Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha

1937 - L´art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž

1942 - Sochařská kresba, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1946 - České moderní umění od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1948 - Svět práce v umění, Dům umění města Brna, Brno

1950 - Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění Praha, Praha

1957 - IV. Bienal do museu de arte moderna, Sao Paulo

1960 - Josef Sudek ve výtvarném umění, Galerie Fronta, Praha

1964 - Kresby a plastiky žíků Jana Štursy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha

1968 - České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královnz Anny (Belveder), Praha

1970 - Tschechische Skulptur des 20. jahrhunderts: Von Myslbek bis zu Gegenwart, Berlín

1971 - Češka skulptura XX. vijeka, Umjetnicka galerija, Sarajevo

1971 - Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc

1977 - Umění v zápasech doby, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1982 - Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha

1986 - Marie Kulhánková-Wagnerová, Josef Wagner, Oblastní galerie výtvarného umění, Zlín

1988 - Linie /barva/ tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha

1989 - Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1993 - Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Prah

1994 - Mezery v historii (1890-1938). Polemický duch Střední Evropy-Němci, Židé, Češi, Městská knihovna, Praha

1997 - České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha

2002-Divočina-příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy/Klenová, Janovice nad Úhlavou

2004-Ejhle světlo/Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2011-Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927-1945, Dům umění, Ostrava

2013-Vzpomínky na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl. České umění 1903-1943 ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň

Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech

Volný spolek pro postavení pomníku vznikl v roce 1934, podnět k jeho ustavení dal dlouholetý lázeňský ...

Matka s dítětem na nemocniční budově v Kolíně
Matka s dítětem na nemocniční budově v Kolíně

Matka s dítětem na nemocniční budově v Kolíně
Matka s dítětem na nemocniční budově v Kolíně

Pomník Antonína Dvořáka v Praze
Pomník Antonína Dvořáka v Praze

Pomník Antonína Dvořáka má mimořádně dlouhou a komplikovanou historii. Roku 1931 byl ustanoven Spolek pro postavení ...

Pomník Antonína Dvořáka v Praze
Pomník Antonína Dvořáka v Praze

Pomník Antonína Dvořáka má mimořádně dlouhou a komplikovanou historii. Roku 1931 byl ustanoven Spolek pro postavení ...