Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Watzal Johannes

22.02.1887 -

Popis

Sochař německé národnosti. Působil v Teplicích a v Drážďanech.

Narodil se 22. února 1887 v Chebu (na rohu uliček Langgasse a Schlögelgasse) jako syn pekaře. Ve třech letech se přestěhoval s rodiči na Teplicko do Novosedlic (Weißkirchlitz), kde vychodil obecnou a měšťanskou školu. Vystudoval Odbornou školu keramickou v Teplicích. Pracoval jako modelář v Ledvicích (Ladowitz) u Duchcova. Díky podpoře továrníka Goldschneidera, výrobce kamenického zboží a keramiky, mohl odjet do Vídně, kde studoval na Škole uměleckých řemesel Rakouského muzea a na speciální škole profesorů Breitnera a Barvika. Získal tu první ceny a stipendium nadace arcivévody Rainera na studijní cesty. Velký význam pak pro něj měla cesta do Belgie. Po vojenskéé službě, kterou vykonal jako jednoroční dobrovolník u střeleckého regimentu v Litoměřicích v letech 1901/11, pracoval krátký čas jako suplent pro kreslení a modelování na státní reálné škole v Plané, a potom krátce u Franze Metznera v Berlíně. V roce 1912 byl povolán na Akademii výtvarných umění do Drážďan, kde se stal nejbližším spolupracovníkem profesora Georga Vrby. Tehdy vytvořil nadživotní busty svého otce a své matky Elsy v bronzu. Za první světové války byl r. 1914 raněn na východní frontě u Komarova a po 18měsíčním léčení byl opětovně nasazen v roce 1916 v oddělení kopání zákopů vojenského komanda v Krakově. Zde tvořil západohaličské hřbitovy válečných hrdinů. Poválečné poměry mu nedovolily nastoupit do Umělecké řemeslnické školy, kam byl povolán ještě těsně před vypuknutím války. Začal tedy jako pomocný učitel na státní Odborné keramické škole v Teplicích, 1919 byl jmenován profesorem a 1944 vrchním ředitelem této školy. Mj. vytvořil busty Beethovena (1935) a Konráda Henleina. Po skončení války přišel o život ve dnech mezi 23. a 25.květnem 1945 v českém policejním vězení v Teplicích.

Pomník Johanna Wolganga Goetheho v Aši
Pomník Johanna Wolganga Goetheho v Aši

Pomník odhalený u příležitosti 100. výročí úmrtí básníka Johanna Wolfganga Goetha v roce 1932 je nejvýznamnějším ...

Pomník Gustava Geipela v Aši
Pomník Gustava Geipela v Aši

Gustav Geipel, ašský továrník (podnikal v textilním průmyslu, v Aši vlastnil několik továren), starosta a dobrodinec, ...