Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Wilfert st. Karl

08.04.1847 - 15.7.1916

Popis

Sochař, působil v Chebu. Jeho syn Karl Wilfert ml. byl také sochařem.

Narodil se 8. dubna 1847 v Krásně (Schönfeld). Do svých 26 let pracoval jako tkadlec. Roku 1873 začal pracovat jako řadový kameník v kamenolomu, kde získal praktické zkušenosti. Dále se vzdělával na řemeslné škole ve Stuttgartu, po ukončení školy se usadil v Chebu. Zde získal první větší zakázky, hrobky a portrétní busty (např. Richard Jacob rytíře z Dotzauer). Věhlas mu přinesla první veřejná práce, pomník císaře Josefa II. pro Úšovice (1874), následovaly další pomníky na stejné téma v Lubech, Nejdku, Bochově a Chebu (1887). V Chebu vytvořil pomník Friedricha Schillera s bustou (1892), dále portréty starostů Tachezyho a Ertla. Podílel se na restaurování děkanského kostela sv. Mikuláše (gotická okna a chór, kamenné ozdoby pro portál, postavy sv. Mikuláše a sv. Alžběty pro západní portál). Zde také provedl velký reliéfní obraz v interiéru Kristus na hoře Olivetské. Pro klášter v Teplé zhotovil podle návrhu architekta Josefa Schaffera románský portál a dodal tři sochy v nadživotní velikosti Korunování Panny Marie pro výklenek štítu knihovny v barokním duchu. Jelikož dostával stále více a více zakázek z mramoru, vydal se sám do Itálie, aby si v Carraře vyzvedl materiál, a při tom navštívil Florencii a Řím. Další významné pomníky věnoval lékaři, mineralogovi a geologovi F. A. Reussovi v Bílině (1897) a dr. Bernardu Adlerovi ve Františkových Lázních (1902). Vedle toho je autorem řady válečných pomníků v severozápadních Čechách (např. v Jáchymově). Pro rodné Krásno vytvořil mramorový reliéf Milostná krásenská Matka Boží v lípě, mramorovou kropenku ve tvaru mušle a Boží hrob z černé žuly. V posledních letech života se zabýval také malířstvím. Ve svém bytě měl uloženou sbírku obrazů starých mistrů i svých současníků. Angažoval se i ve veřejném životě města, řadu let působil jako městský rada a v dozorčí radě společnosti Escomp. Současně se staral o fungování Komise pro vystavování v Chebu a o Valdštejnské slavnosti. Zemřel 15. července 1916 v Karlových Varech, pohřben byl do rodinné hrobky na chebském hřbitově, pro který vytvořil mnoho náhrobních kamenů.

Pomník Bernharda Adlera ve Františkových Lázních
Pomník Bernharda Adlera ve Františkových Lázních

MUDr. Bernhard Adler (1753- 1810) byl lékařem a zakladatelem Františkových Lázní. Již v roce 1842 se ...

Pomník Fridricha Schillera v Chebu
Pomník Fridricha Schillera v Chebu

Gymnaziální profesor Josef Trötscher upozornil roku 1891 v časopise Egerer Jahrbuch na skutečnost, že právě uplynulo ...

Pomník Josefa II.,  původně v Chebu, dnes ve Františkových Lázních
Pomník Josefa II., původně v Chebu, dnes ve Františkových Lázních

Stá výročí nastoupení císaře Josefa II. na český trůn (1780) a vydání patentu, kterým zrušil nevolnictví ...

Pomník Josefa II. v Bochově
Pomník Josefa II. v Bochově

Pomník císaře Josefa II. (1741-1790) byl zřízen v roce 1903 za podpory tovaryšského spolku „Einigkeit" (Jednota) ...

Pomník Josefa II. v Bochově
Pomník Josefa II. v Bochově

Pomník císaře Josefa II. (1741-1790) byl zřízen v roce 1903 za podpory tovaryšského spolku „Einigkeit" (Jednota) ...

Pomník Josefa II.,  původně v Chebu, dnes ve Františkových Lázních
Pomník Josefa II., původně v Chebu, dnes ve Františkových Lázních

Stá výročí nastoupení císaře Josefa II. na český trůn (1780) a vydání patentu, kterým zrušil nevolnictví ...

Oltář s reliéfem zobrazujícím Krista na hoře Olivetské v kostele sv. Mikuláše v Chebu
Oltář s reliéfem zobrazujícím Krista na hoře Olivetské v kostele sv. Mikuláše v Chebu

V závěru 19. st. procházel chebský děkanský kostel rozáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí byla i nová výzdoba ...

Svatá Alžběta, svatý Mikuláš
Svatá Alžběta, svatý Mikuláš

Během druhé poloviny 19. století prošel kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty opakovaně rozsáhlými rekonstrukcemi ...

Hrobka rodiny Jankner s alegorií Pokoje na hřbitově v Chebu
Hrobka rodiny Jankner s alegorií Pokoje na hřbitově v Chebu

Karel Wilfert st., majitel největšího kamenosochařského závodu v Chebu, vytvořil na zdejším hřbitově mnoho prací, po ...

Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha v někdejší Chebské spořitelně v Chebu
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha v někdejší Chebské spořitelně v Chebu

Chebská spořitelna patřila k nejstarším bankovním institucím ve městě. V roce 1886 se přestěhovala do nové ...