Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Zaniklý hřbitov v Horních Lomanech (Františkovy Lázně)

Charakteristika

V dubnu 1980 došlo k demolici hřbitova u Horních Loman, který bezmála 140 let sloužil k pohřbívání obyvatel lomanské a později i františkolázeňské farnosti. Od kostela sv. Jakuba Většího byl na severozápadní okraj obce přeložen v roce 1841. Rostoucí prosperita lázní se promítala i do funerální okázalosti stále širší společenské elity, která si pořizovala velkolepé náhrobky či nákladné rodinné hrobky. O jejich umělecké kvalitě můžeme soudit již jen z několika málo dokumentačních snímků, pořízených chebským muzeem na jaře roku 1980. Více §Černý - Fišer 2017§§, s. 72 - 75.

Souřadnice
,

Génius z náhrobku rodiny Pontiniů ze zaniklého hřbitova v Horních Lomanech
Génius z náhrobku rodiny Pontiniů ze zaniklého hřbitova v Horních Lomanech
Plačka z anonymního hrobu ze zaniklého hřbitova v Horních Lomanech
Plačka z anonymního hrobu ze zaniklého hřbitova v Horních Lomanech
Žehnající Kristus
Žehnající Kristus