Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Gutfreund Otto

03.08.1889 - 2.6.1927

Pomník Boženy Němcové v Ratibořicích
Pomník Boženy Němcové v Ratibořicích

Původně měl stát v Ratibořicích pomník Boženy Němcové. Českoskalický odbor Klubu českoskalických turistů zadal jeho zhotovení ...

Pomník Boženy Němcové v Ratibořicích
Pomník Boženy Němcové v Ratibořicích

Původně měl stát v Ratibořicích pomník Boženy Němcové. Českoskalický odbor Klubu českoskalických turistů zadal jeho zhotovení ...

Náhrobek Anny Suchánkové s portrétním reliéfem
Náhrobek Anny Suchánkové s portrétním reliéfem

V soupisu Gufreundova díla (§Gutfreund 2005§§, s. 183, č.s. 13) uvedeno "dnešní umístění ?", z toho ...

Medailon Karla Vlčka na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Karla Vlčka na Hlávkově mostu v Praze

Gutfreund nejdříve v roce 1911 provedl portrétní bustu (v. cca 40 cm, dnes nezvěstná). V dopisu ...

Medailon Františka Zvěřiny na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Františka Zvěřiny na Hlávkově mostu v Praze

K medailonu existuje portrétní studie v sádře, dnes v NG Praha (P 4900). V dopisech z ...

Medailon Viléma Bukovského na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Viléma Bukovského na Hlávkově mostu v Praze

K medailonu existuje nedochovaná portrétní studie v sádře (v. cca 40 cm, §Gutfreund 2005§§, s. 192, ...

Medailon Tomáše Černého na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Tomáše Černého na Hlávkově mostu v Praze

K medailonu existovala portrétní studie v sádře, dnes nezvěstná (§Gutfreund 2005§§, s. 192-3, č.s. 51). V ...

Medailon Vladimíra Srba na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Vladimíra Srba na Hlávkově mostu v Praze

K medailonu existuje portrétní studie, na níž pracoval v květnu a červnu 1911 (§Gutfreund 2005§§, s. ...

Medailon Jana Podlipného na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Jana Podlipného na Hlávkově mostu v Praze

Gutfreund nejdříve v roce 1911 provedl portrétní bustu (v. 43 cm, §Gutfreund 2005§§, s. 193, č.s. ...

Medailon Čeňka Gregora na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Čeňka Gregora na Hlávkově mostu v Praze

K medailonu existuje portrétní studie v sádře (v. 41 cm, NG Praha, P 4901, §Gutfreund 2005§§, ...

Medailon Jindřicha Šolce na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Jindřicha Šolce na Hlávkově mostu v Praze

K medailonu existovala portrétní studie v sádře, dnes nezvěstná (§Gutfreund 2005§§, s. 194, č.s. 59). V ...

Náhrobek pražského primátora JUDr. Jindřicha Šolce s portrétním medailonem na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek pražského primátora JUDr. Jindřicha Šolce s portrétním medailonem na Olšanských hřbitovech v Praze

Medailon byl vytvořen nezávisle na portrétním reliéfu ze série pražských primátorů na Hlávkově mostu, společným podkladem ...

Náhrobek umělcova otce Karla Gutfreunda ve Dvoře Králové
Náhrobek umělcova otce Karla Gutfreunda ve Dvoře Králové

26. července 1913 píše Pavel Janák v dopisu Gutfreundovi: "Do pomníku jsem se již dal - ...

Návrat legií
Návrat legií

Práce začaly v roce 1921, kdy pro Legiobanku vypracoval důvodovou zprávu k pojetí vlysu a vytvořil ...

Hlava hutníka
Hlava hutníka

V Národní galerii dva modely v sádře z umělcovy pozůstalosti (21 x 38 cm, NG 4942, ...

Sedm reliéfních emblémů pro tympanony mansard na přístavbě Univerzitní knihovny v Praze
Sedm reliéfních emblémů pro tympanony mansard na přístavbě Univerzitní knihovny v Praze

Zedník
Zedník

Náemní dům byl postaven podle projektu architekta Kamila Roškota v letech 1923 - 25. Podnět vyšel ...

Československý státní znak
Československý státní znak

Autorem architektury čsl. pavilonu na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži, který zaznamenal mimořádný úspěch, byl ...

Dvojice dekorativních alegorických reliéfů s tematikou zemědělství nad portály Domu zemědělské osvěty v Praze-Vinohradech
Dvojice dekorativních alegorických reliéfů s tematikou zemědělství nad portály Domu zemědělské osvěty v Praze-Vinohradech

Dvojice reliéfů nad jižním a severním portálem budovy Domu zemědělské osvěty v Praze-Vinohradech od architekta Josefa ...

Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Hradci Králové
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Hradci Králové

Sochu T. G. Masaryka pro Hradec Králové měl původně vytvořit Jan Štursa, který však 2. ...

Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Poděbradech
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Poděbradech

Pomník byl odhalen 28. října 1928. V roce 1939 jej okupační správa nechala odstranit. Po roce ...

Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře

Pomník byl odhalen 28. října 1927 z iniciativy tehdejšího nitranského župana, spisovatele Jana Jesenského. Po vzniku ...

Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Kroměříži
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Kroměříži

Pomník byl odhalen v roce 10. výročí republiky 28. října 1928 (V §Gutfreund 2005§§ se uvádí, ...

Pamětní deska Emila Filly na jeho domě v Praze
Pamětní deska Emila Filly na jeho domě v Praze

Společnými autory pamětní desky, umístěné na vile Emila Filly od architekta Pavla Janáka z r. 1925, ...

Kompozice na atice paláce Škodových závodů v Praze
Kompozice na atice paláce Škodových závodů v Praze