Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře

Gutfreund Otto

Vojtěch Kerhart

Časové údaje
1926 - 1927

Umístění
Původně Nitra (SR), před budovou soudu (Štůrova 9, p.vodně gen. Štefánika), nyní na zámku v Topolčiankách.

Popis

Pomník byl odhalen 28. října 1927 z iniciativy tehdejšího nitranského župana, spisovatele Jana Jesenského. Po vzniku autonomní slovenské vlády (ještě před vznikem Slovenského štátu) byl 22. prosince 1938 odstraněn. 19. 6. 1947 znovu osazen, ale počátkem roku 1949 opět odstraněn. (1939 byla přes soud umístěna socha generála Milana Rastislava Štefánika a náměstí přejmenováíno z Masarykova na Štefánikovo. Socha F. Motošky byla původně určená původně pro Levice, které po vídeňské arbitráži obsadili Maďaři. Českoslovenští vojáci sochu demontovali a odvezli do Nitry. Byla odhalena 7. května 1939 za účasti přes 20 000 lidí. V roce 1948 byla vrácena do Levic; 1952 však byla zlikvidována. 1938 až 1950 neslo náměstí též Štefánikovo jméno.) Socha byla uložena v Nitranské galérii (jiný zdroj hovoří o areálu Technických služeb města Nitra). Z iniciativy Českého spolku byla 10. března 2001 slavnostně odhalena za přítomnosti velvyslance na Slovensku Rudolfa Slánského na zámku v Topolčiankách, a to jako první socha Masaryka na Slovensku po roce 1989. Návrat na původní místo odmítl z politických důvodů nitranský primátor Jozef Prokeš.

Literatura

Horobová, Mirka: Prvá socha Masaryka je v Topoľčiankach. www.sme.sk, 12. 3. 2001

§Gutfreund 2005§§, s. 265, č.s.327

Autor hesla
?

Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pomník obětí amerického náletu a německé perzekuce v Plzni - Letné
Pomník obětí amerického náletu a německé perzekuce v Plzni - Letné
Pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova
Pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova
Pamětní deska hudebnímu skladateli Leopoldu Eugenu Měchurovi v Klatovech
Pamětní deska hudebnímu skladateli Leopoldu Eugenu Měchurovi v Klatovech
Zedník
Zedník
Šumava
Šumava
Lesní pramen
Lesní pramen
Země (Svět)
Země (Svět)
Kompozice na atice paláce Škodových závodů v Praze
Kompozice na atice paláce Škodových závodů v Praze
Svatý Václav
Svatý Václav
Dva keramické reliéfy v prodejně občerstvení v krytém plaveckém bazénu v Klatovech
Dva keramické reliéfy v prodejně občerstvení v krytém plaveckém bazénu v Klatovech
Pamětní deska Augusta Sedláčka v Rokycanech
Pamětní deska Augusta Sedláčka v Rokycanech
Pomník obětí I. světové války v Doubí / Aich
Pomník obětí I. světové války v Doubí / Aich
Hlava hutníka
Hlava hutníka
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Pomník hraběte Gabriela (Gábora) Bethlen-Bethlena
Pomník hraběte Gabriela (Gábora) Bethlen-Bethlena
Spravedlnost
Spravedlnost
Kniha
Kniha
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Dělnický pochod
Dělnický pochod
Plastika pro budovu Chemapolu
Plastika pro budovu Chemapolu
Pomník Mistra Jana Husa v Sušici
Pomník Mistra Jana Husa v Sušici
Čtyři dekorativní reliéfy pro kolonádu Rudolfova a Karolinina pramene v Mariánských Lázních
Čtyři dekorativní reliéfy pro kolonádu Rudolfova a Karolinina pramene v Mariánských Lázních
Sousoší Svornost a Ušlechtilost na průčelí Měšťanské besedy v Plzni
Sousoší Svornost a Ušlechtilost na průčelí Měšťanské besedy v Plzni
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Průmysl
Průmysl
Bakchus
Bakchus
Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Pomník hudebního skladatele Václava Trojana v Plzni
Pomník hudebního skladatele Václava Trojana v Plzni
Holakovský 8 Průmyslová škola strojní?
Holakovský 8 Průmyslová škola strojní?
Rýžování zlata
Rýžování zlata
Náhrobek Anny Suchánkové s portrétním reliéfem
Náhrobek Anny Suchánkové s portrétním reliéfem
Skleněný obelisk
Skleněný obelisk
Výzdoba obřadní síně v Orlíku nad Vltavou
Výzdoba obřadní síně v Orlíku nad Vltavou
Úprava vývěru Císařského pramene v rezervaci SOOS
Úprava vývěru Císařského pramene v rezervaci SOOS
Pomník Boženy Němcové ve Františkových Lázních
Pomník Boženy Němcové ve Františkových Lázních
Dekorativní výzdoba v interiéru dětské části Okresní (dnes Městské) knihovny v Sokolově
Dekorativní výzdoba v interiéru dětské části Okresní (dnes Městské) knihovny v Sokolově
Práce, Život
Práce, Život
Pamětní deska bratřím Boháčům na jejich rodném domě ve Volyni
Pamětní deska bratřím Boháčům na jejich rodném domě ve Volyni