Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Morový sloup

Seifert Jiří

Časové údaje
1968

Materál
pískovec

Umístění
Cheb, na zadním dvorku u brány GAVU Cheb, respektive Městského úřadu

Souřadnice
12.371636, 50.079058

Popis

Socha byla vystavena na 1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců, pořádaném Galerií výtvarného umění v Chebu (kurátor Jiří Vykoukal) v termínu říjen 1968 - leden 1969; zůstalo pouze u jednoho ročníku. Byť toto dílo není uvedeno v katalogu, kde je Jiří Seifert zastoupen jinými pracemi, získal za něj druhou cenu v oboru sochařství. Od července do září 1969 byla prezentována i na slavné výstavě Socha a město v Liberci. („Jeho kamenný mezník (morový sloup) pak dotvářel prostor kolem dnes bohužel zbouraného kostela na náměstí Českých bratří.") Právě pod názvem Mezník byla publikována jako fotografický doprovod článku Hany Seifertové Socha a město, Výtvarné umění 9-10/1969, s. 478; ostatně stejně se jmenovala i Seifertova socha na Sochařské bilanci II v r. 1967 v Olomouci.) Už v roce 1969 nejspíš hned po výstavě v Chebu byla zakoupena do sbírek galerie, možná se záměrem trvalé prezentace na zámku ve Starém Hrozňatově, kde byla uložena; zde byla zamýšlena výstava barokního sochařství z Chebska ve formě jakéhosi lapidária. Poté co galerie o zámek přišla, byla převezena do Chebu a uložena na dvorku za kostelem sv. Kláry. Když se po roce 1989 stal ředitelem galerie právě Jiří Vykoukal, usiloval o její trvalou prezentaci, byť socha byla mírně poškozena. Byla umístěna na dvorku u galerie, nejdříve v rohu u bývalého průchodu (dnes proskleného), kde však trpěla vlhkem, po rekonstrukci dlažby pak u brány, kde stojí dodnes.

Literatura

Dílo publikováno (pod názvem Mezník) jako fotografický doprovod článku: Seifertová, Hana: Socha a město, Výtvarné umění 9-10/1969, s. 478.

Autor hesla
?

Mříž do dvora paláce Thurn-Taxisů (Vrtbovský palác) v Letenské ulici v Praze 1
Mříž do dvora paláce Thurn-Taxisů (Vrtbovský palác) v Letenské ulici v Praze 1
Kameny pro bazén vstupní haly budovy ČSAV v Průhonicích
Kameny pro bazén vstupní haly budovy ČSAV v Průhonicích
Nápis PRIOR na obchodním domu Máj v Praze
Nápis PRIOR na obchodním domu Máj v Praze
Mensa pro kostel sv. Vavřince v Dačicích
Mensa pro kostel sv. Vavřince v Dačicích
Milník
Milník
Stéla
Stéla
Symbolický hřbitov horolezců ve skalním městě v Hrubé Skále s reliéfem Puklé slunce
Symbolický hřbitov horolezců ve skalním městě v Hrubé Skále s reliéfem Puklé slunce
Viklan
Viklan
Kašna v Kaunickém paláci
Kašna v Kaunickém paláci
Výzdoba modlitebny Církve bratrské v Jasénce u Vsetína
Výzdoba modlitebny Církve bratrské v Jasénce u Vsetína
Prostor k poctě architekta Adolfa Loose
Prostor k poctě architekta Adolfa Loose