Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Prostor k poctě architekta Adolfa Loose

Seifert Jiří

Miroslav Masák

Časové údaje
1981

Materál
beton, bronz, žula, dřevo

Umístění
Liberec, novostavba střediska architektů (Stavoprojekt?, dnes TU Liberec), deinstalováno

Popis

Liberec byl v 2. pol. 20. století zásluhou architekta karla Hubáčka a jeho ateliéru SIAL metropolí české architektury. V roce 1981 se tu konalo malé sympozium u příležitosti 50. výročí úmrtí Adolfa Loose, který zde v letech 1892 - 1997 studoval na průmyslové škole, jehož myšlenky byly pro architekty z okruhu SIALu velmi inspirativní. Zároveň byl k této příležitosti relizován malý památník před budovou tamního Stavoporojektu, bývalého sídla SIALu. Dílo bylo během své existence velmi poničeno a posléze deinstalováno. Nyní čeká na restaurování a osazení nejspíš na novém místě. (§Hlaváčková 2006§§)

Literatura

§Hlaváčková 2006§§

Autor hesla
?

Mensa pro kostel sv. Vavřince v Dačicích
Mensa pro kostel sv. Vavřince v Dačicích
Náhrobek Novotných
Náhrobek Novotných
Náhrobek Wilhelma Kralika
Náhrobek Wilhelma Kralika
Matka s dítětem
Matka s dítětem
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník obětí I. světové války ve Valči / Walltsch
Pomník obětí I. světové války ve Valči / Walltsch
Návrat legií
Návrat legií
Dekorativní betonový reliéf pro Zemědělskou školu v Rovné u Sokolova
Dekorativní betonový reliéf pro Zemědělskou školu v Rovné u Sokolova
Hygieia
Hygieia
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Antonín Barták
Antonín Barták
Pomník Karla Klostermanna na Javorníku
Pomník Karla Klostermanna na Javorníku
Dekorativní stěna s florálními motivy v interiéru Domova pro seniory v Tachově
Dekorativní stěna s florálními motivy v interiéru Domova pro seniory v Tachově
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Pomník JUDr. Jana Podlipného v Praze - Libni
Pomník JUDr. Jana Podlipného v Praze - Libni
Pítko při Plánické ulici v Klatovech
Pítko při Plánické ulici v Klatovech
Dělnický pochod
Dělnický pochod
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník Jiřího Trnky v Plzni
Pomník Jiřího Trnky v Plzni
Pomník Boženy Němcové ve Františkových Lázních
Pomník Boženy Němcové ve Františkových Lázních
Múza věnovaná památce Bedřicha Smetany v Berouně
Múza věnovaná památce Bedřicha Smetany v Berouně
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Pamětní deska Mistra Jana Rokycany na radnici v Rokycanech
Pamětní deska Mistra Jana Rokycany na radnici v Rokycanech
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Zpívající řezník
Zpívající řezník
Merkur (Věnčení Merkura)
Merkur (Věnčení Merkura)
Pomník Prokopa Holého v Českém Brodě
Pomník Prokopa Holého v Českém Brodě
Stěna vstupního vestibulu v budově bývalého Federálního shromáždění v Praze
Stěna vstupního vestibulu v budově bývalého Federálního shromáždění v Praze
Rýžování zlata
Rýžování zlata
Památník národního osvobození v Plzni
Památník národního osvobození v Plzni
Fontána Zdraví v Berouně
Fontána Zdraví v Berouně
Pomník obětí první světové války v Bochově
Pomník obětí první světové války v Bochově
Pamětní deska Cypriána Majerníka v Praze
Pamětní deska Cypriána Majerníka v Praze
Památník padlým v první světové válce na vrchu Hard v Sokolově
Památník padlým v první světové válce na vrchu Hard v Sokolově
Pomník Sovětské armády v Kralovicích
Pomník Sovětské armády v Kralovicích
Voda - zdroj života
Voda - zdroj života
Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Modry hrozen
Modry hrozen
Horník
Horník