Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Gustava Habrmana v Nezvěsticích

Walter Otakar

Časové údaje
1937

Materál
kámen, bronz

Umístění
Nezvěstice, park u kostela

Souřadnice
13.519957, 49.640398

Popis

Iniciátorem pomníku prvního ministra školství Československa a sociálnědemokratického politika byla místní organizce sociální demokracie. Přestože Habrman měl s Nezvěsticemi společného jen to, že 23. března 1919 navštívil zdejší školu, byl mu 13. června 1937 za jeho osobní přítomnosti odhalen památník v parku právě před touto školou. Autor reliéfu je s nějvětší pravděpodobností plzeňský sochař Otakar Wlater - reliéf odpovídá jeho stylu, v soupisu prací má uvedenu Habrmanovo pamětní desku a v Plzni byl v té době jediným specialistou na podobný typ zakázek. Kamenný blok údajně vytesal jistý kameník z nedalekých Čižic, kde býval lom. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci obecního zastupitelstva Nezvěstic, představitelé okresního a župního výkonného výboru sociální demokracie, zástupci hasičského sboru a sociálně demokratická mládež. Kulturní stránku slavnosti zajišťoval dělnický pěvecký spolek ze Šťáhlav. Památník byl předán do správy obce a učitelského sboru. Za protektorátu byl pomník z obavy před likvidací v roce 1940 rozebrán, nápis a plaketa ukryty, kamenný blok zakopán. Takto památník přečkal válku. 23. září 1945 byl opět z inciativy sociální demokracie znovuodhalen. Po Únoru 1948 se stal ideologicky závadným a 28. července 1951 byl z pomníku odstraněn nápis i reliéf. 29. června 1958 bylo prázdné místo, které působilo rušivě a mohlo vzbuzovat nepatřičné otázky a vzpomínky, zaplněno novým kruhovým medailonem. Vazba na blízkou školu byla tentokrát využita k výběru ideologicky zcela nezávadného Jana Amose Komenského. Původní reliéf i nápis se dodnes nenašly.

Literatura

Vainfurtová, Alena: Nezvěstice 1350 - 2000. Pohled do historie a současnosti obce. Viz také na: www.nezvestice.cz

Autor hesla
?

Busta Karla Klostermanna pro plzeňskou radnici
Busta Karla Klostermanna pro plzeňskou radnici
Pamětní deska dětem zastřeleným při hladové bouři v roce 1918 v Plzni
Pamětní deska dětem zastřeleným při hladové bouři v roce 1918 v Plzni
Pomník obětí německé perzekuce z řad Sokola Božkov v Plzni
Pomník obětí německé perzekuce z řad Sokola Božkov v Plzni
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Náhrobek Karla Klostermannana Ústředním hřbitově v Plzni
Náhrobek Karla Klostermannana Ústředním hřbitově v Plzni
Mládí a stáří
Mládí a stáří
Nejstarší ražba mincí
Nejstarší ražba mincí
Reliéf na bočním průčelí školy v Přestavlkách
Reliéf na bočním průčelí školy v Přestavlkách
Figurální reliéf nad vstupem do bývalé budovy elektrotechnické fakulty v Plzni
Figurální reliéf nad vstupem do bývalé budovy elektrotechnické fakulty v Plzni
Pomník padlých v I. světové válce v Rokycanech
Pomník padlých v I. světové válce v Rokycanech
Průmysl
Průmysl
Pamětní deska  Josefu Holubovi, Rudolfu Rejtharovi a Josefu Vonáskovi
Pamětní deska Josefu Holubovi, Rudolfu Rejtharovi a Josefu Vonáskovi
Merkur (Věnčení Merkura)
Merkur (Věnčení Merkura)
Architektura
Architektura
Pamětní deska obětem 2. světové války z řad zaměstnanců nádražní pošty v Plzni
Pamětní deska obětem 2. světové války z řad zaměstnanců nádražní pošty v Plzni
Osvobozená vlast
Osvobozená vlast
Tři reliéfy na budově obchodní školy a banky  v Plzni
Tři reliéfy na budově obchodní školy a banky v Plzni
Figurativní výzdoba portálů Masarykovy školy v Plzni
Figurativní výzdoba portálů Masarykovy školy v Plzni
Alegorie Hojnosti
Alegorie Hojnosti
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Dekorativní reliéf s rostlinnými motivy
Dekorativní reliéf s rostlinnými motivy
Dekorativní reliéf s postavou ženy u hlavního vstupu činžovního domu Klatovská 88 v Plzni
Dekorativní reliéf s postavou ženy u hlavního vstupu činžovního domu Klatovská 88 v Plzni
Pamětní deska JUDr. Karla Hostaše v Poleni
Pamětní deska JUDr. Karla Hostaše v Poleni
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Náhrobek Vlastimila Smahy s portrétním reliéfem na hřbitově v Klatovech
Náhrobek Vlastimila Smahy s portrétním reliéfem na hřbitově v Klatovech
Oráč (Alegorie Zemědělství)
Oráč (Alegorie Zemědělství)
Pamětní deska padlým při osvobozování Plzně v roce 1945
Pamětní deska padlým při osvobozování Plzně v roce 1945
Náhrobek MUDr. Aloise Císaře s portrétním medailonem na Městském hřbitově u sv. Jakuba v Klatovech
Náhrobek MUDr. Aloise Císaře s portrétním medailonem na Městském hřbitově u sv. Jakuba v Klatovech
Pamětní deska Norberta Kubáta v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni
Pamětní deska Norberta Kubáta v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni
Pomník padlých v I. světové válce ve Starém Plzenci
Pomník padlých v I. světové válce ve Starém Plzenci