Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Gustava Habrmana v Nezvěsticích

Walter Otakar

Časové údaje
1937

Materál
kámen, bronz

Umístění
Nezvěstice, park u kostela

Souřadnice
13.519957, 49.640398

Popis

Iniciátorem pomníku prvního ministra školství Československa a sociálnědemokratického politika byla místní organizce sociální demokracie. Přestože Habrman měl s Nezvěsticemi společného jen to, že 23. března 1919 navštívil zdejší školu, byl mu 13. června 1937 za jeho osobní přítomnosti odhalen památník v parku právě před touto školou. Autor reliéfu je s nějvětší pravděpodobností plzeňský sochař Otakar Wlater - reliéf odpovídá jeho stylu, v soupisu prací má uvedenu Habrmanovo pamětní desku a v Plzni byl v té době jediným specialistou na podobný typ zakázek. Kamenný blok údajně vytesal jistý kameník z nedalekých Čižic, kde býval lom. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci obecního zastupitelstva Nezvěstic, představitelé okresního a župního výkonného výboru sociální demokracie, zástupci hasičského sboru a sociálně demokratická mládež. Kulturní stránku slavnosti zajišťoval dělnický pěvecký spolek ze Šťáhlav. Památník byl předán do správy obce a učitelského sboru. Za protektorátu byl pomník z obavy před likvidací v roce 1940 rozebrán, nápis a plaketa ukryty, kamenný blok zakopán. Takto památník přečkal válku. 23. září 1945 byl opět z inciativy sociální demokracie znovuodhalen. Po Únoru 1948 se stal ideologicky závadným a 28. července 1951 byl z pomníku odstraněn nápis i reliéf. 29. června 1958 bylo prázdné místo, které působilo rušivě a mohlo vzbuzovat nepatřičné otázky a vzpomínky, zaplněno novým kruhovým medailonem. Vazba na blízkou školu byla tentokrát využita k výběru ideologicky zcela nezávadného Jana Amose Komenského. Původní reliéf i nápis se dodnes nenašly.

Literatura

Vainfurtová, Alena: Nezvěstice 1350 - 2000. Pohled do historie a současnosti obce. Viz také na: www.nezvestice.cz

Autor hesla
?

Pomník obětí německé perzekuce z řad Sokola Božkov v Plzni
Pomník obětí německé perzekuce z řad Sokola Božkov v Plzni
Reliéf na bočním průčelí školy v Přestavlkách
Reliéf na bočním průčelí školy v Přestavlkách
Pomník padlých v I. světové válce v Rokycanech
Pomník padlých v I. světové válce v Rokycanech
Figurativní výzdoba portálů Masarykovy školy v Plzni
Figurativní výzdoba portálů Masarykovy školy v Plzni
Pomník padlých v I. světové válce ve Starém Plzenci
Pomník padlých v I. světové válce ve Starém Plzenci
Pamětní deska dětem zastřeleným při hladové bouři v roce 1918 v Plzni
Pamětní deska dětem zastřeleným při hladové bouři v roce 1918 v Plzni
Pamětní deska obětem 2. světové války z řad zaměstnanců nádražní pošty v Plzni
Pamětní deska obětem 2. světové války z řad zaměstnanců nádražní pošty v Plzni
Pamětní deska padlým při osvobozování Plzně v roce 1945
Pamětní deska padlým při osvobozování Plzně v roce 1945
Oráč (Alegorie Zemědělství)
Oráč (Alegorie Zemědělství)
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Pamětní deska Norberta Kubáta v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni
Pamětní deska Norberta Kubáta v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni
Architektura
Architektura
Nejstarší ražba mincí
Nejstarší ražba mincí
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Alegorie Hojnosti
Alegorie Hojnosti
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Náhrobek Vlastimila Smahy s portrétním reliéfem na hřbitově v Klatovech
Náhrobek Vlastimila Smahy s portrétním reliéfem na hřbitově v Klatovech
Náhrobek MUDr. Aloise Císaře s portrétním medailonem na Městském hřbitově u sv. Jakuba v Klatovech
Náhrobek MUDr. Aloise Císaře s portrétním medailonem na Městském hřbitově u sv. Jakuba v Klatovech
Busta Karla Klostermanna pro plzeňskou radnici
Busta Karla Klostermanna pro plzeňskou radnici
Figurální reliéf nad vstupem do bývalé budovy elektrotechnické fakulty v Plzni
Figurální reliéf nad vstupem do bývalé budovy elektrotechnické fakulty v Plzni
Dekorativní reliéf s postavou ženy u hlavního vstupu činžovního domu Klatovská 88 v Plzni
Dekorativní reliéf s postavou ženy u hlavního vstupu činžovního domu Klatovská 88 v Plzni
Náhrobek Karla Klostermannana Ústředním hřbitově v Plzni
Náhrobek Karla Klostermannana Ústředním hřbitově v Plzni
Pamětní deska  Josefu Holubovi, Rudolfu Rejtharovi a Josefu Vonáskovi
Pamětní deska Josefu Holubovi, Rudolfu Rejtharovi a Josefu Vonáskovi
Merkur (Věnčení Merkura)
Merkur (Věnčení Merkura)
Tři reliéfy na budově obchodní školy a banky  v Plzni
Tři reliéfy na budově obchodní školy a banky v Plzni
Pamětní deska JUDr. Karla Hostaše v Poleni
Pamětní deska JUDr. Karla Hostaše v Poleni
Průmysl
Průmysl
Osvobozená vlast
Osvobozená vlast
Mládí a stáří
Mládí a stáří
Dekorativní reliéf s rostlinnými motivy
Dekorativní reliéf s rostlinnými motivy