Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Walter Otakar

30.10.1890 - 8.5.1963

Popis

Sochař. Působil v Plzni.

Narodil se 30. října 1890 v Praze na Vinohradech (Čadík v §Sochařství 2008§§ chybně uvádí rok 1891). Jméno někdy v literatuře uváděno jako Otokar. Otec Otakar Walter st. byl také sochařem (vyučil se u sochaře a řezbáře Vorlíčka, přítele Josefa Mánesa a Karla Purkyně), matka Antonie roz. Kunešová byla dcerou zlatníka a její bratří byli opět sochaři. 1891 se rodina odstěhovala do Plzně, kde otec získal zakázky (spolupracoval např. se stavitelem Rudolfem Štechem a Mikolášem Alšem, který v Plzni realizoval na Štechových stavbách četná sgrafita, jejichž plastické doplňky prováděl dle Alšových návrhů právě Walter). Po studiích na plzeňské reálce a dvouleté praxi v otcově ateliéru byl 1907 přijat na Umělecko-průmyslovou školu, nejdříve do všeobecné školy, kterou vedl Josef Drahoňovský, poté do speciálky prof. Stanislava Suchardy. Školu absolvoval 1913. Po škole se vrátil do Plzně, kde začal pracovat v otcově ateliéru. Hned v roce 1913 získal zakázku na reliéfy na Obchodní akademii na Petákově náměstí (dnes nám. TGM; další reliéfy v obdobném duchu vytvořil na dostavbě budovy v roce 1931). Válka jej pak natrvalo připoutala k Plzni, kde zůstal až do konce svého života. Po válce se stal členem nově založeného Spolku výtvarníků plzeňských (1926), který se stal hybatelem zdejšího výtvarného hnutí, po roce 1945 i Svazu západočeských výtvarných umělců a 1948 Svazu českých výtvarných umělců, v šedesátých letech konzervativní „tvůrčí skupiny Moderního realismu". V Plzni začal učit (1924 - 1943 na odborné pokračovací škole, po válce na keramické škole při stavební průmyslovce. Čadík (§Sochařství 2008§§) uvádí i vlastní školu v jeho ateliéru (dle formulace asi po 2. sv. válce, ovšem pravděpodobnější by byla její existence před ní; možná, že právě tam studovala Marie Uchytilová-Kučová, která v životopise uvádí studium u Waltera před nástupem na pražskou AVU v r. 1945). 1935 se přestěhoval do nového ateliéru v Čechově ulici u Borského parku s vyhlídkou na Šumavu. Začátkem 2. sv. války se oženil, žena pocházela z Benátek na Jizerou, rodiště otce, kde měla malé hospodářství a kam za ní Walter dojížděl. Jediné dítě jim zemřelo hned po porodu. Jako člověk byl Walter až pověstně skromný a plachý. Zemřel v Plzni 8. května 1963.
Před 1. světovou válkou pracoval zejména na zakázkách na ornamentální výzdobě architektury (Obchodní akademie v Plzni, Měšťanská škola ve Starém Plzenci, později Masarykova škola na Jiráskově nám. v Plzni a další). Po válce se zabýval zejména pomníky padlým, podobiznami (busta Karla Klostermanna pro plzeňskou radnici, 1918, Podobizna básnířky S. Žikešové-Boháčové, 1921, Podobizna paní Kieswetterové, 1928, na 30 dětských podobizen), plaketami pro náhrobky a pamětními deskami. Po roce 1948 byla jeho realistická tvorba v námětech někdy poplatná době (reliéf Navrácení zdraví pro rokycanskou nemocnici). Zatímco časné reliéfy pro Obchodní akademii ještě ukazují směřování k monumentální zjednodušené kompozici, později převládne spojení popisného realismu se zaměřením k drobnopisnému detailu (s oblibou do svých kompozic věrně modeluje reálné předměty) a impresionisticky malebné modelace jako ohlas školení u Suchardy, zejména v pojetí šatu. Kompozice bývají doslova zahlceny motivy, které zaplňují celé obrazové pole reliéfu. V některých figurativních scénách - a to i u dekorativních sochách pro fasády či interiéry veřejných budov - nabývá jeho realismus charakter dobového žánru (dvě skupiny Škodováků - Slévači, Kováři, které nakonec zůstaly pouze v komorním měřítku; Stáří a mládí, 1928; Děvčátko, 1932). §Havlic 1990§§ uvádí autorský soupis práce, který prý čítá na 400 položek.

Samostatné výstavy

Ke svým sedmdesátinám (1960?) uskutečnil jubilejní soubornou výstavu v Plzni a Blovicích za pořadatelství SZVU. Svou výstavní činnost začal již 1918, kdy vystavoval v Plzni s akad. malířem Štroffem a pak společně s akad. malířem Josef Hodkem.

Skupinové výstavy

Od r. 1926 vystavoval se Sdružením západočeských výtvarných umělců v Plzni, Praze, Bratislavě, Českých Budějovicích, Rokycanech a Domažlicích. 1950 Jubilejní výstava SZVU (1925 - 1950). V roce 1955 se zúčastnil výstavy čtyř plzeňských umělců k jejich šedesátinám. Na výstavě Tvůrčí skupiny moderního realismu v Plzni v r. 1964 byly posmrtně vystaveny sochy Mužský a Ženský akt pro nemocnici ve Stodě (1961).

Pamětní deska padlým při osvobozování Plzně v roce 1945
Pamětní deska padlým při osvobozování Plzně v roce 1945

Pamětní deska dětem zastřeleným při hladové bouři v roce 1918 v Plzni
Pamětní deska dětem zastřeleným při hladové bouři v roce 1918 v Plzni

Pamětní deska Norberta Kubáta v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni
Pamětní deska Norberta Kubáta v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni

Pamětní deska  Josefu Holubovi, Rudolfu Rejtharovi a Josefu Vonáskovi
Pamětní deska Josefu Holubovi, Rudolfu Rejtharovi a Josefu Vonáskovi

Pomník obětí německé perzekuce z řad Sokola Božkov v Plzni
Pomník obětí německé perzekuce z řad Sokola Božkov v Plzni

Podle fotky na webu (viz literatura) už na pomníku chybí Walterův reliéf. ...

Průmysl
Průmysl

Soutěž na novou školní budovu byla vypsána v r. 1903. Vítězný návrh architekta Ladislava Skřivánka ...

Pamětní deska obětem 2. světové války z řad zaměstnanců nádražní pošty v Plzni
Pamětní deska obětem 2. světové války z řad zaměstnanců nádražní pošty v Plzni

Nejstarší ražba mincí
Nejstarší ražba mincí

Reliéf se nachází na dostavbě banky, kterou v roce 1931 provedl arch. František Šrámek v duchu ...

Architektura
Architektura

Soutěž na novou školní budovu byla vypsána v r. 1903. Vítězný návrh architekta Ladislava Skřivánka ...

Dekorativní reliéf s postavou ženy u hlavního vstupu činžovního domu Klatovská 88 v Plzni
Dekorativní reliéf s postavou ženy u hlavního vstupu činžovního domu Klatovská 88 v Plzni

Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci

Budova M슝anské školy pro hochy a dívky byla slavnostně otevřena dne 28. září 1914. ...

Pomník padlých v I. světové válce ve Starém Plzenci
Pomník padlých v I. světové válce ve Starém Plzenci

Pomník padlých v I. světové válce v Rokycanech
Pomník padlých v I. světové válce v Rokycanech

Autorem modelu je Otokar Walter, realizaci v kameni provedla hořická kamenosochařská škola, podstavec dodalo plzeňské kamenictví ...

Merkur (Věnčení Merkura)
Merkur (Věnčení Merkura)

Budova Obchodní akademie arch. Hanuše Zápala na Petákově náměstí (dnes nám. TGM) pochází z r. 1913. ...

Mládí a stáří
Mládí a stáří

Budova polikliniky byla postavena v roce 1926 jako sídlo Okresní nemocenské pojišťovny podle projektu významného plzeňského ...

Figurativní výzdoba portálů Masarykovy školy v Plzni
Figurativní výzdoba portálů Masarykovy školy v Plzni

Škola podle projektu Hanuše Zápala (1921) byla dokončena 1923. Ke střednímu rizalitu přiléhají symetricky křídla chlapecké ...

Náhrobek Karla Klostermannana Ústředním hřbitově v Plzni
Náhrobek Karla Klostermannana Ústředním hřbitově v Plzni

Iniciátorem úpravy hrobu v roce 2004 bylo agilní Občanské sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy, které ...

Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech

Popis je třeba dodělat - Postavem r. 1920, v kameni ho realizoval V. Jindřich. Nýřany leží ...

Reliéf na bočním průčelí školy v Přestavlkách
Reliéf na bočním průčelí školy v Přestavlkách

Původně česká menšinová škola. ...

Osvobozená vlast
Osvobozená vlast

Oráč (Alegorie Zemědělství)
Oráč (Alegorie Zemědělství)

Alegorie Hojnosti
Alegorie Hojnosti

O záměru vybudování tohoto sousoší referuje Čadík (viz literatura). Píše zde, že dílo "v pojetí skoro ...

Figurální reliéf nad vstupem do bývalé budovy elektrotechnické fakulty v Plzni
Figurální reliéf nad vstupem do bývalé budovy elektrotechnické fakulty v Plzni

V budově dříve sídlila Elektrotechnická fakulta Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (VŠSE), dnes tu ...

Dekorativní reliéf s rostlinnými motivy
Dekorativní reliéf s rostlinnými motivy

Busta Karla Klostermanna pro plzeňskou radnici
Busta Karla Klostermanna pro plzeňskou radnici

Weing §Sochařství 2008§§ uvádí, že si bustu objednala plzeňská Městská rada pro plzeňskou radnici u příležitosti ...

Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou

Podobně jako ostatní pamětní desky a pomníky v jihozápadních Čechách, připomínající osvobození této části republiky Američany, ...

Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády
Pamětní deska osvobození Plzně 16 pancéřovou divizí americké armády

Idea desky vzešla od Johna L. Pierce, velitele 16. obrněné divize, což odráží i její nápis. ...

Pamětní deska JUDr. Karla Hostaše v Poleni
Pamětní deska JUDr. Karla Hostaše v Poleni

Mnohostranná, záslužná činnost JUDr. K. Hostaše našla ocenění už v roce 1908, jmenováním čestným občanem městečka ...

Tři reliéfy na budově obchodní školy a banky  v Plzni
Tři reliéfy na budově obchodní školy a banky v Plzni

Budova Obchodní akademie arch. Hanuše Zápala na Petákově náměstí (dnes nám. TGM) pochází z r. 1913. ...

Pomník Gustava Habrmana v Nezvěsticích
Pomník Gustava Habrmana v Nezvěsticích

Iniciátorem pomníku prvního ministra školství Československa a sociálnědemokratického politika byla místní organizce sociální demokracie. Přestože Habrman ...

Náhrobek Vlastimila Smahy s portrétním reliéfem na hřbitově v Klatovech
Náhrobek Vlastimila Smahy s portrétním reliéfem na hřbitově v Klatovech

Náhrobek MUDr. Aloise Císaře s portrétním medailonem na Městském hřbitově u sv. Jakuba v Klatovech
Náhrobek MUDr. Aloise Císaře s portrétním medailonem na Městském hřbitově u sv. Jakuba v Klatovech