Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I

Šíp Vojtěch

Šíp Vojtěch

Časové údaje
1909 - 1911

Materál
krkonošský (vrchlabský) mramor, sokl žula

Umístění
Plzeň - Lochotín, park, ulice Pod vinicemi (původně Husova ulice)

Souřadnice
13.367175, 49.760290

Popis

Josef Kajetán Tyl zemřel v roce 1856 v Plzni. V roce 1885 byl z iniciativy spolku Radbuza založen spolek pro zbudování jeho pomníku (na ustavující schůzi v dubnu toho roku se přihlásilo 37 členů). Původně se jako ideální řešení jevilo postavit ho v sousedství nového Velkého divadla a odhalit ho spolu s jeho otevřením v roce 1902. Spolek však pracoval značně liknavě a shánění financí vázlo. Impulsem pro oživení jeho aktivit byla roku 1904 žádost Tylova rodiště Kutné Hory o převezení jeho ostatků, kterou Plzeň samozřejmě odmítla. V roce 1905 spolek disponoval 24 500 korunami, a tudíž mohl připravit nový nový plán. Základní kámen měl být položen v roce 1906 u příležitosti 50. výročí úmrtí a při oslavě 100. narozenin v roce 1908 měl být pomník odhalen. Objevily se však problémy s jeho umístěním. V úvahu připadala tři místa: závěr Jungmannovy (dnešní Americké) třídy, park pod Velkým divadlem a začátek Husovy ulice, definitivní rozhodnutí však nepadlo. Odhalení základního kamene v roce 1906 se tak posunulo na původní termín odhalení pomníku: 8. června 1908. Byla vypsána soutěž (Stanislav Sucharda, Ladislav Šaloun, Vojtěch Šaff, Josef Drahoňovský, Vojtěch Šíp a další). Posledně jmenovaný, absolvent Myslbekova ateliéru na pražské akademii, který se nedlouho předtím vrátil do Plzně, v soutěži zvítězil (soutěžní verze 1909, definitivní návrh modelu 1911, náklady 55 787 korun). pro pomník bylo zvoleno místo nedaleko křižovatky Husovy a Klatovské třídy; umístění pod divadlem vyžadovalo značné terénní úpravy. Realizaci ale opět zhatily finance a vypuknutí první světové války. pomník pak byl definitivně odhalen až v roce 1926. Dílo realizovala známá kamenosochařská firma Jan Cingroš a celkové
náklady dosáhly 265 tisíc korun. i nadále však pokračovaly diskuse o jeho umístění, které byly přerušeny válkou. Teprve v roce 1951, když v Husově ulici vzniklo autobusové nádraží, byl pomník přemístěn na Lochotín.

Literatura

Mazný, Petr - Krátký, Vladislav: 100 zajímavostí ze staré Plzně II. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Starý Most 2007.

Autor hesla
?

Náhrobek Ferdinanda Šírka s portrétním reliéfem v Rokycanech
Náhrobek Ferdinanda Šírka s portrétním reliéfem v Rokycanech
Pomník Karla Hynka Máchy v Přešticích
Pomník Karla Hynka Máchy v Přešticích
Žena se dvěma dětmi
Žena se dvěma dětmi
Pamětní deska Františka Schwarze v Plzni
Pamětní deska Františka Schwarze v Plzni
Pomník Jana Husa ve Strakonicích
Pomník Jana Husa ve Strakonicích
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (I)
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (I)
Pomník Stanka Vodičky v Plzni
Pomník Stanka Vodičky v Plzni
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Reliéf ženy (Architektura?) na rohovém průčelí domu v Plzni
Reliéf ženy (Architektura?) na rohovém průčelí domu v Plzni
Pamětní deska Mistra Jana Husa v Plzni - Radčicích
Pamětní deska Mistra Jana Husa v Plzni - Radčicích
Výzdoba portálu redemptoristického kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni
Výzdoba portálu redemptoristického kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Rodiná hrobka Josefa Kauba v Domažlicích
Rodiná hrobka Josefa Kauba v Domažlicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Zlomená síla
Zlomená síla
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně
Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně
Hrob Ing. Petra Götze s portrétním reliéfem v Klatovech
Hrob Ing. Petra Götze s portrétním reliéfem v Klatovech
Rodinná hrobka továrníka Josefa Kauba s dvěma alegorickými postavami v Domažlicích
Rodinná hrobka továrníka Josefa Kauba s dvěma alegorickými postavami v Domažlicích
Maják
Maják
Zlomená síla
Zlomená síla
Náhrobek inženýra Petra Götze v Klatovech
Náhrobek inženýra Petra Götze v Klatovech
Pomník Mistra Jana Husa v Plzni - Doubravce
Pomník Mistra Jana Husa v Plzni - Doubravce