Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I

Šíp Vojtěch

Šíp Vojtěch

Časové údaje
1909 - 1911

Materál
krkonošský (vrchlabský) mramor, sokl žula

Umístění
Plzeň - Lochotín, park, ulice Pod vinicemi (původně Husova ulice)

Souřadnice
13.367175, 49.760290

Popis

Josef Kajetán Tyl zemřel v roce 1856 v Plzni. V roce 1885 byl z iniciativy spolku Radbuza založen spolek pro zbudování jeho pomníku (na ustavující schůzi v dubnu toho roku se přihlásilo 37 členů). Původně se jako ideální řešení jevilo postavit ho v sousedství nového Velkého divadla a odhalit ho spolu s jeho otevřením v roce 1902. Spolek však pracoval značně liknavě a shánění financí vázlo. Impulsem pro oživení jeho aktivit byla roku 1904 žádost Tylova rodiště Kutné Hory o převezení jeho ostatků, kterou Plzeň samozřejmě odmítla. V roce 1905 spolek disponoval 24 500 korunami, a tudíž mohl připravit nový nový plán. Základní kámen měl být položen v roce 1906 u příležitosti 50. výročí úmrtí a při oslavě 100. narozenin v roce 1908 měl být pomník odhalen. Objevily se však problémy s jeho umístěním. V úvahu připadala tři místa: závěr Jungmannovy (dnešní Americké) třídy, park pod Velkým divadlem a začátek Husovy ulice, definitivní rozhodnutí však nepadlo. Odhalení základního kamene v roce 1906 se tak posunulo na původní termín odhalení pomníku: 8. června 1908. Byla vypsána soutěž (Stanislav Sucharda, Ladislav Šaloun, Vojtěch Šaff, Josef Drahoňovský, Vojtěch Šíp a další). Posledně jmenovaný, absolvent Myslbekova ateliéru na pražské akademii, který se nedlouho předtím vrátil do Plzně, v soutěži zvítězil (soutěžní verze 1909, definitivní návrh modelu 1911, náklady 55 787 korun). pro pomník bylo zvoleno místo nedaleko křižovatky Husovy a Klatovské třídy; umístění pod divadlem vyžadovalo značné terénní úpravy. Realizaci ale opět zhatily finance a vypuknutí první světové války. pomník pak byl definitivně odhalen až v roce 1926. Dílo realizovala známá kamenosochařská firma Jan Cingroš a celkové
náklady dosáhly 265 tisíc korun. i nadále však pokračovaly diskuse o jeho umístění, které byly přerušeny válkou. Teprve v roce 1951, když v Husově ulici vzniklo autobusové nádraží, byl pomník přemístěn na Lochotín.

Literatura

Mazný, Petr - Krátký, Vladislav: 100 zajímavostí ze staré Plzně II. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Starý Most 2007.

Autor hesla
?

Žena se dvěma dětmi
Žena se dvěma dětmi
Pamětní deska Františka Schwarze v Plzni
Pamětní deska Františka Schwarze v Plzni
Hrob Ing. Petra Götze s portrétním reliéfem v Klatovech
Hrob Ing. Petra Götze s portrétním reliéfem v Klatovech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Zlomená síla
Zlomená síla
Rodinná hrobka továrníka Josefa Kauba s dvěma alegorickými postavami v Domažlicích
Rodinná hrobka továrníka Josefa Kauba s dvěma alegorickými postavami v Domažlicích
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (I)
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (I)
Reliéf ženy (Architektura?) na rohovém průčelí domu v Plzni
Reliéf ženy (Architektura?) na rohovém průčelí domu v Plzni
Náhrobek inženýra Petra Götze v Klatovech
Náhrobek inženýra Petra Götze v Klatovech
Pomník Karla Hynka Máchy v Přešticích
Pomník Karla Hynka Máchy v Přešticích
Pamětní deska Mistra Jana Husa v Plzni - Radčicích
Pamětní deska Mistra Jana Husa v Plzni - Radčicích
Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně
Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně
Rodiná hrobka Josefa Kauba v Domažlicích
Rodiná hrobka Josefa Kauba v Domažlicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník Jana Husa ve Strakonicích
Pomník Jana Husa ve Strakonicích
Maják
Maják
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Zlomená síla
Zlomená síla
Pomník Stanka Vodičky v Plzni
Pomník Stanka Vodičky v Plzni
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Pomník Mistra Jana Husa v Plzni - Doubravce
Pomník Mistra Jana Husa v Plzni - Doubravce
Náhrobek Ferdinanda Šírka s portrétním reliéfem v Rokycanech
Náhrobek Ferdinanda Šírka s portrétním reliéfem v Rokycanech
Výzdoba portálu redemptoristického kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni
Výzdoba portálu redemptoristického kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni