Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Zlomená síla

Šíp Vojtěch

Šíp Vojtěch

Časové údaje
1915 - 1916

Umístění
Plzeň, Ústřední hřbitov, souřadnice zatím nezjištěna

Popis

Kmotrem sochaře Vojtěcha Šípa byla jeho strýc stejného jměna, opět kameník. Je to onen Vojtěch Šíp, jehož jméno s životními daty 1855-1916 najdeme na náhrobku na plzeňském Ústředním hřbitově, který vytvořil jeho synovec. Existuje zde zajímavá souvislost se Šípovým náhrobkem továrníka Kauba na hřbitově v Domažlicích. Oba spojují hned dva téměř totožné motivy: ozubené kolo a zrcadlově obrácená postava starého sedřeného dělníka se skloněnou hlavou. Jindřich Čadík věnuje plzeňskému náhrobku obzvláštní pozornost (ten domažlický nejspíš neznal), neboť „... myšlenkou i provedením [je] z nejlepšího, co dosud od umělce máme." Podle něj pomník pochází „z dob předpřevratových." Figuru, kterou nazývá Zlomená síla, popisuje takto: „Starý kovář po nejvyšším vypětí životní síly sedí tu v agónii konce. (...) Ozubené kolo symbolizuje tu práci a běh života." Je zajímavé, že Čadík hovoří výslovně o kováři, byť se jedná o hrob kameníka. Tento drobný detail spolu s motivem ozubeného kola, u kterého Čadíkova interpretace jako symbolu života působí hodně násilně a jež k dílenské profesi kameníka nemá ten nejmenší vztah, naopak je obecným atributem strojírenské průmyslové výroby, nás přivádí k domněnce, zda tu v průběhu objednávky nedošlo k její změně. Možná, že první verze pomníku, zřetelně drobnější, byla určena nad původní rodinný hrob Kaubů. A teprve když si pozůstalí uvědomili, že neodpovídá společenskému významu zemřelého, a kdy také opatřili nové reprezentativní místo u hřbitovní zdi, byla vybudována hrobka nová, zachovávající alegorický program výzdoby první verze. Tu pak mohl Šíp druhotně použít na hrob svých příbuzných - strýce a bratrance, kteří zemřeli v roce 1916, tedy o dva roky později než Kaub.

Literatura

§Fišer 2015§§, s. 73

Autor hesla
?

Rodinná hrobka továrníka Josefa Kauba s dvěma alegorickými postavami v Domažlicích
Rodinná hrobka továrníka Josefa Kauba s dvěma alegorickými postavami v Domažlicích
Náhrobek inženýra Petra Götze v Klatovech
Náhrobek inženýra Petra Götze v Klatovech
Náhrobek Ferdinanda Šírka s portrétním reliéfem v Rokycanech
Náhrobek Ferdinanda Šírka s portrétním reliéfem v Rokycanech
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník Karla Hynka Máchy v Přešticích
Pomník Karla Hynka Máchy v Přešticích
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Výzdoba portálu redemptoristického kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni
Výzdoba portálu redemptoristického kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pamětní deska Františka Schwarze v Plzni
Pamětní deska Františka Schwarze v Plzni
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (I)
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (I)
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Rodiná hrobka Josefa Kauba v Domažlicích
Rodiná hrobka Josefa Kauba v Domažlicích
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I
Pomník Stanka Vodičky v Plzni
Pomník Stanka Vodičky v Plzni
Reliéf ženy (Architektura?) na rohovém průčelí domu v Plzni
Reliéf ženy (Architektura?) na rohovém průčelí domu v Plzni
Pamětní deska Mistra Jana Husa v Plzni - Radčicích
Pamětní deska Mistra Jana Husa v Plzni - Radčicích
Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně
Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně
Hrob Ing. Petra Götze s portrétním reliéfem v Klatovech
Hrob Ing. Petra Götze s portrétním reliéfem v Klatovech
Pomník Jana Husa ve Strakonicích
Pomník Jana Husa ve Strakonicích
Maják
Maják
Žena se dvěma dětmi
Žena se dvěma dětmi
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Pomník Mistra Jana Husa v Plzni - Doubravce
Pomník Mistra Jana Husa v Plzni - Doubravce