Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze

Amort Vilím

Časové údaje
1895 - 1896

Materál
Bronz

Umístění
Od 50. let instalováno u vodního jezírka v Petřínských sadech v Praze

Popis

V roce 1896 se Amort zviditelnil dílem Vodník Sázavský, na jehož námět přišel při sezení na balvanu u Sázavy, kde byl na výletě s Fialou a Anderlem v srpnu 1895. V ateliéru pak vytvořil nahého Vodníka dřepícího na kládě, kterého si představoval jako starší mužskou bytost s dlouhými vlasy a vousy uspořádanými do jednotlivých zplihlých pramenů, s tváří plnou vrásek a pochmurným výrazem. Vodník působí velice realistickým dojmem a jeho ležérní póza, stáří a výraz bez zájmu působí velice melancholickým dojmem a vzbuzuje v divácích mnoho různorodých pocitů.

Když Vodníka dokončil, ukázal ho v dubnu 1896 J. V. Myslbekovi, aby posoudil, zda ho může poslat na výstavu do Mnichova. Tomu se ale socha nelíbila, pronesl o ní i výrazy: „zkáza a nehotová věc".[1] Přesto Amort dílo do Mnichova poslal a bylo nejen přijato, ale i čestně umístěno. Téhož roku Vodníka vystavil i na 57. výroční výstavě Krasoumné Jednoty pro Čechy, kde se líbil a K. M. Čapek dokonce o ní napsal ve svém referátu ve Světozoru, že patří k nejlepším sochám ročníku. Líbila se mu realisticky provedená modelace figury působící dojmem „svobodného, upřímného vzletu, prostého nucené monumentálnosti."[2] Dílo se několikrát objevilo i na soudobých výstavách (například na výstavě Pohádkové bytosti).[3]

Dnes jsou některé plastiky Vodníků pod správou Galerie hl. m. Prahy (jedna byla instalována v padesátých letech 20. století k bazénku do Petřínské zahrady Květnice), Městského muzea Radnice (sádra) a v majetku Amortových potomků (bronz).[4]

O dva roky později po vytvoření sochy Vodníka začal Amort pracovat i na postavě Rusalky, kterou dokončil v únoru 1899. Tu zhmotnil jako nahou korpulentnější ženu při pohybu v kleku po balvanu. Její tvář s tragickým výrazem (jenž měl být asi reakcí na přítomnost vodníka) je otočená mírně doleva a je lemována prameny rozpuštěných vlasů. Tato socha se Amortovi zdařila, neboť zvolil velice zajímavou, dynamickou pozici ženy a modelace jejího těla je jakoby tvořena masem a krví. I tuto sochu chtěl vystavit na zahraniční výstavě v roce 1899, ale rozbila se během přepravy, o zkompletování se postaral až v červnu 1911. Jeden odlitek byl instalován na Petříně, odkud byl odcizen a druhý bronzový odlitek této plastiky se nachází u potomků Amorta.


[1] LA PNP, Amortův deník č. 45, zápis z 1. 4. 1896.

[2] K. M. Čapek, 57. výroční výstava Krasoumné Jednoty pro Čechy, Světozor XXX, 1895-1896, č. 33, s. 395.

[3] V roce 2003 byla plastika Vodník prezentována na výstavě Zachráněné dědictví U Kamenného zvonu a v roce 2005 ji využil Štěpán Petr pro výstavu ČMVU Pohádkové bytosti.

[4] GHMP jsou dvě plastiky Vodníků, hlína a bronz (do bronzu odlito v roce 1937 asi na popud manželů Amortových-Kočkových), v roce 2002 restaurováno.

Literatura

§Svitáková 2012§§

Autor hesla
?

Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Sv. Norbert
Sv. Norbert
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Ukřižovaný
Ukřižovaný
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Stará a Nová doba
Stará a Nová doba
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích