Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Kristus na poušti

Vosmík Čeněk

Časové údaje
1897 - 1898

Materál
Mramor

Umístění
Praha, katedrála sv. Víta

Souřadnice
14.399912, 50.090401

Popis

První podoba sochy vznikla v roce 1897. V tomto roce sochařovi zemřela matka. První verzí sochy v pískovci se proto rozhodl osadit na její hrob. Když byl model hotov, nechal sochař podle něj odlít sochu v sádře a poslal ji na Jubilejní výstavu do Vídně pořádanou v roce 1898, kde byla přijata velmi pozitivně. Úspěch ve Vídni znamenal ve Vosmíkově profesním životě výrazný zlom. Během výstavy v roce 1898 si Ministerstvo kultu a vyučování u sochaře objednalo sochu Krista na poušti v mramoru. Zároveň sám Vosmík ministerstvu navrhl možnost prezentace sochy na Světové výstavě v Paříži pořádané v roce 1900, kam byla zaslána a kde získala čestné uznání.

V této práci Vosmík definitivně opustil styl wágnerovských robustních figur a přiklonil se ke klasicizujícímu idealismu. Tato práce byla inspirována uměním italské renesance. Sám Vosmík zmiňuje: ,,Hledám jeho (Kristovu) tvář u Rafaela Sanzia, u Michelangela, u Donatella, tuhle v Bibli [...]." Ačkoliv Vosmík do této doby Itálii nenavštívil, měl možnost poznat italskou renesanci prostřednictvím umění nazarénů. Je pravděpodobné, že jejich dílo poznal ve Vídni, kde od roku 1834 do své smrti v roce 1876 působil Josef Führich, nejvýznamnější ze skupiny rakouských nazarénů (E. J. Steinle, L. Kuppelweiser, L. Schulz). Od roku 1840 byl profesorem historické malby na vídeňské Akademii, kde bylo ve studijních materiálech ještě v pozdější době jistě k dispozici mnoho ukázek jeho tvorby či tvorby dalších nazarénů. Samotná typologie Krista prozrazuje Vosmíkovu znalost díla nazarénů, zejména díla Josefa Führicha. Delší vlnité vlasy spadající na ramena, krátce zastřižená bradka, mandlovité, zavřené oči, melancholický výraz, jednoduchý šat vykazují přímou návaznost na díla Josefa Führicha, například Cesta do Emauz (1837), Der Wunderbare Fischzug (1848) a další. Plně plastické provedení sochy, hladká modelace, pečlivě řešená linearita šatu přímo vychází z malířských kompozic Josefa Führicha. Blízkost Vosmíka k nazarénům můžeme vidět i v osobní rovině. Podle dostupných pramenů a literatury byl sochař již od mládí veden svými zbožnými rodiči k lásce a úctě ke Kristu. Byl celý život velmi zbožný a sám k tomu dodává: ,,V náboženské látce nalézám nejsilnější a nejhlubší podnět."

Literatura

§Vosmík 1924§§

Autor hesla
?

Já jsem život a vzkříšení
Já jsem život a vzkříšení
Svatý Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Hlava Krista
Hlava Krista
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl
Utrpením ke světlu
Utrpením ke světlu
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích
Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Svatý Jan Křtitel
Svatý Jan Křtitel
Anděl
Anděl
Krucifix
Krucifix
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Ecce Homo
Ecce Homo
Krucifix
Krucifix
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Svatý Prokop
Svatý Prokop
Plačící žena
Plačící žena
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Chov
Chov
Spořivost, Práce
Spořivost, Práce
Moc
Moc
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění