Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Kristus na poušti

Vosmík Čeněk

Časové údaje
1897 - 1898

Materál
Mramor

Umístění
Praha, katedrála sv. Víta

Souřadnice
14.399912, 50.090401

Popis

První podoba sochy vznikla v roce 1897. V tomto roce sochařovi zemřela matka. První verzí sochy v pískovci se proto rozhodl osadit na její hrob. Když byl model hotov, nechal sochař podle něj odlít sochu v sádře a poslal ji na Jubilejní výstavu do Vídně pořádanou v roce 1898, kde byla přijata velmi pozitivně. Úspěch ve Vídni znamenal ve Vosmíkově profesním životě výrazný zlom. Během výstavy v roce 1898 si Ministerstvo kultu a vyučování u sochaře objednalo sochu Krista na poušti v mramoru. Zároveň sám Vosmík ministerstvu navrhl možnost prezentace sochy na Světové výstavě v Paříži pořádané v roce 1900, kam byla zaslána a kde získala čestné uznání.

V této práci Vosmík definitivně opustil styl wágnerovských robustních figur a přiklonil se ke klasicizujícímu idealismu. Tato práce byla inspirována uměním italské renesance. Sám Vosmík zmiňuje: ,,Hledám jeho (Kristovu) tvář u Rafaela Sanzia, u Michelangela, u Donatella, tuhle v Bibli [...]." Ačkoliv Vosmík do této doby Itálii nenavštívil, měl možnost poznat italskou renesanci prostřednictvím umění nazarénů. Je pravděpodobné, že jejich dílo poznal ve Vídni, kde od roku 1834 do své smrti v roce 1876 působil Josef Führich, nejvýznamnější ze skupiny rakouských nazarénů (E. J. Steinle, L. Kuppelweiser, L. Schulz). Od roku 1840 byl profesorem historické malby na vídeňské Akademii, kde bylo ve studijních materiálech ještě v pozdější době jistě k dispozici mnoho ukázek jeho tvorby či tvorby dalších nazarénů. Samotná typologie Krista prozrazuje Vosmíkovu znalost díla nazarénů, zejména díla Josefa Führicha. Delší vlnité vlasy spadající na ramena, krátce zastřižená bradka, mandlovité, zavřené oči, melancholický výraz, jednoduchý šat vykazují přímou návaznost na díla Josefa Führicha, například Cesta do Emauz (1837), Der Wunderbare Fischzug (1848) a další. Plně plastické provedení sochy, hladká modelace, pečlivě řešená linearita šatu přímo vychází z malířských kompozic Josefa Führicha. Blízkost Vosmíka k nazarénům můžeme vidět i v osobní rovině. Podle dostupných pramenů a literatury byl sochař již od mládí veden svými zbožnými rodiči k lásce a úctě ke Kristu. Byl celý život velmi zbožný a sám k tomu dodává: ,,V náboženské látce nalézám nejsilnější a nejhlubší podnět."

Literatura

§Vosmík 1924§§

Autor hesla
?

Utrpením ke světlu
Utrpením ke světlu
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích
Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Krucifix
Krucifix
Svatý Jan Křtitel
Svatý Jan Křtitel
Svatý Prokop
Svatý Prokop
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Anděl
Anděl
Já jsem život a vzkříšení
Já jsem život a vzkříšení
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Chov
Chov
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Svatý Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Plačící žena
Plačící žena
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Ecce Homo
Ecce Homo
Hlava Krista
Hlava Krista
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Krucifix
Krucifix
Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění
Moc
Moc
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Spořivost, Práce
Spořivost, Práce