Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Vosmík Čeněk

05.04.1860 - 11.4.1944

Popis

Sochař. Působil v Praze.

Narodil se 5. dubna 1860 v Humpolci, kde se vyučil kovářem v otcově dílně. Poté studoval na zlatnické škole v Praze, kde se naučil modelovat.Umělecké památky Prahy měly na mladého sochaře velký vliv, zaujat byl především barokními sochami a výzdobou Národního divadla. Navštívil ve Vídni Makarta, kterému ukázal podobiznu otce s vlastnoručně vyřezávaným rámem. Ve Vídni studoval soukromě u Antonína P. Wagnera, poté i na zdejší akademii (prof. Edm. von Hellmer, prof. V. O. Tilgner). Podílel se na Wagnerově práci pro Národní muzeum (tympanon a tři reliéfy v kameni) a na jeho dalších sochách. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století se Vosmík natrvalo přestěhoval do Prahy, kde získal zakázky z počátku zejména sochařsko-kamenického charakteru. Realizoval sochy podle návrhů jiných umělců například: pomník Benedikta Roezla pro Karlovo náměstí podle návrhu sochaře Gustava Zouly. Zakázky mu zajistily věhlas vynikajícího kamenosochaře, kterého v roce 1892 přizval ke spolupráci Josef Václav Myslbek. Vosmík provedl v kameni několik jeho prací, například uveďme sousoší Slavoj a Záboj (1892) a sousoší Šárka a Ctirad (1895 - 1896) určené na Palackého most. Vosmík se s Myslbekem rychle spřátelil a uváděl ho i jako svého učitele. Spolupráce s Josefem Václavem Myslbekem přinesla Vosmíkovi finanční jistotu, známost a garanci obecně uznávaného sochaře, mistrův dohled nad prací, který svými cennými radami rozvíjel mladého sochaře. Nejdůležitější bezesporu byla samotná bezprostřední blízkost Myslbekových kompozic, na kterých bylo Vosmíkovi umožněno studovat Myslbekův styl. Ten se později stal stylovým východiskem pro mnoho samostatných děl Čeňka Vosmíka. V roce 1893 získal druhou cenu za sochu Chov pro vstup do holešovických jatek a podílel se na výsledné realizaci. 1900 získal čestné uznání na výstavě v Paříži za Krista na poušti (1897, dnes v NG). Vytvořil četné práce s náboženskou tematikou a dekoratiovní práce pro architekturu, kde spolupracoval zejména s Josefem Fantou (hl. nádraží v Praze, Mohyla míru ve Slavkově u Brna, děkanský kostel a radnice v Klatovech).

Zemřel 11. dubna 1844 v Praze.

Samostatné výstavy

1924 souborná výstava uspořádaná Lidovou akademií, letní síň Klementina

1930 prodejní výstava uspořádaná pelhřimovským Chrámovým družstvem k příležitosti autorových sedmdesátin ve výstavní síni Chrámového družstva v Praze ve Spálené ulici

Moc
Moc

Novostavbu radnice po jejím požáru opět zajišťoval Josef Fanta se svým tradičním spolupracovníkem sochařem Čeňkem Vosmíkem. ...

Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích

Drobný Steidlův park s částečně zachovanými městskými zdmi a valem byl prvním domažlickým parkem. Místní rodák ...

Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění

Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku

v roce 1947 akademický sochař Václav Amort odstranil následky vandalství německé mládeže z roku 1943 a ...

Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic

Myšlenka na postavení pomníku k dvoustému výročí Kozinovy smrti se poprvé objevila již při instalaci pamětní desky ...

Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově

Socha je završením donace zdejšího rodáka Mons. ThDr. Jana Nepomuka Sedláka (9. dubna 1854, Tajanov – ...

Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích

Kozinův pomník otevřel Vosmíkovi v Domažlicích cestu k dalším zakázkám. 8. září 1895, tedy ještě před jeho ...

Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech

Josef Fanta v Klatovech působil již před první světovou válkou, a proto byl tehdejším starostou Hostašem ...

Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech

Josef Fanta v Klatovech působil již před první světovou válkou, a proto byl tehdejším starostou Hostašem ...

Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech

Fantovi lze připsat autorství hned celé skupiny 4 náhrobků na klatovském hřbitově, ať už ...

Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška

Alois Mašek byl starostou města v předválečné době, kdy zde Fanta realizoval opravu děkanského kostela a ...

Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech

Architekt Josef Fanta spolupracoval se sochařem Čeňkem Vosmíkem na mnoha stavbách, včetně klatovského děkanského kostela nebo ...

Chov
Chov

V roce 1892 Vosmík připravoval návrhy pro vypsanou soutěž na výzdobu hlavní brány Pražských jatek v Holešovicích. ...

Spořivost, Práce
Spořivost, Práce

Čtyři spodní sochy v nikách na schodišti radnice jsou dílem Čeňka Vosmíka: po poprsích Pavla Kristiána ...

Kristus na poušti
Kristus na poušti

První podoba sochy vznikla v roce 1897. V tomto roce sochařovi zemřela matka. První verzí sochy ...

Kristus na poušti
Kristus na poušti

Socha vznikla v roce 1897. Jedná se o první verzi sochy Kristus na poušti. V tomto roce ...

Ecce Homo
Ecce Homo

Sochař v kompozici Ecce Homo navázal na podobu a typ Kristovy figury, kterou definoval v sochařské práci Kristus ...

Já jsem život a vzkříšení
Já jsem život a vzkříšení

Rodinnou hrobku Broumovských se rozhodl zbudovat manžel zesnulé Anny Broumovské Josef Broumovský v roce 1900, v roce úmrtí ...

Utrpením ke světlu
Utrpením ke světlu

Tato sochařská práce byla u Vosmíka objednána v roce 1907 Františkem Augustinem, profesorem klimatologie a meteorologie Karlovy univerzity. ...

Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové

V roce 1908 vznikla portrétní bysta, již si u Vosmíka pravděpodobně nedlouho před svou smrtí v roce ...

Plačící žena
Plačící žena

Tato sochařská práce byla objednána Dr. Karlem Mattusem v roce 1912. ...

Krucifix
Krucifix

Na základě objednávky opata Methoda Zaorala vznikl v roce 1914 Krucifix, jímž byl ozdoben hrob Bohuslava ...

Hlava Krista
Hlava Krista

Anděl
Anděl

V roce 1902 zemřel na záškrt osmnáctiletý syn Vincenc pražského lékárníka Borůvky. Rodina Borůvkova si objednala u ...

Krucifix
Krucifix

Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl

Pro Čeňka Vosmíka byla po celou dobu jeho umělecké tvorby velice důležitá spolupráce s architekty, která na konci ...

Svatý Jan Křtitel
Svatý Jan Křtitel

V roce 1908 získal Vosmík větší zakázku na vnější výzdobu barokního kostela Narození svatého Jana Křtitele ve Vraném ...

Svatý Prokop
Svatý Prokop

V roce 1908 získal Vosmík větší zakázku na vnější výzdobu barokního kostela Narození svatého Jana Křtitele ve Vraném ...

Svatý Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký

V roce 1908 získal Vosmík větší zakázku na vnější výzdobu barokního kostela Narození svatého Jana Křtitele ve Vraném ...

Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou

Od posledního majitele hrobu zakoupeno po jeho zrušení v r. 2013 restaurátorem Jiřím Fingerem se záměrem ...

Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech

Prvním velkým klatovským stavebním podnikem, při němž našla uplatnění umělecká výzdoba, byla rekonstrukce děkanského kostela Narození ...

Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici

Hrob náleží významné sušické rodině, která vlastnila komplex domů čp. 158/II, 159/II a 160/II u paty ...

Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích
Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích

Nejvýznamnější postavou domažlického spolkového a kulturního života od 80. let 19. století do své smrti v roce ...

Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích

Medailon pro náhrobek Maxmiliána Duffka vytvořil jeho přítel Čeněk Vosmík (k jejich vztahu viz heslo Pamětní ...

Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného

V letech 1908-1914 probíhala celková obnova kostela U Svatých, kterou řídil zdejší stavitel Alois Procházka. Předtím ...

Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie

Druhá Domažlická Vosmíkova církevní zakázka následovala s velkou časovou prodlevou. Právě na základě zkušenosti s oltářem ...