Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích

Vosmík Čeněk

Časové údaje
1930

Materál
bronz

Umístění
Domažlice, Hradská 93

Souřadnice
12.928537, 49.439215

Popis

Nejvýznamnější postavou domažlického spolkového a kulturního života od 80. let 19. století do své smrti v roce 1926 byl Maxmilián či častěji krátce Max Duffek. Syn majitele niťařského a galanterního závodu se po studiích vrátil do svého kraje a r. 1879 spolu s bratrem převzal rodinnou továrnu. Byl členem domažlického Sokola a hasičské župy, v roce 1893 založil a pak dlouho vedl domažlický odbor Českého klubu turistů. Od roku 1887 byl členem městského zastupitelstva a o dva roky později i rady, jeden čas byl i náměstkem starosty. V roce 1904 byl zvolen do funkce okresního starosty. Jeho angažmá při zřízení několika pomníků, pamětních desek případně oltáře U Svatých zmiňujeme na několika místech. Spolupracoval při tom výhradně s Čeňkem Vosmíkem, s nímž se poznal při budování pomníku Jana Sladkého Koziny. Pravidelně ho pak navštěvoval v ateliéru při svých cestách do Prahy a naopak Vosmík přinejmenším jednou v roce 1913 zase pobýval u Duffka v České Kubici, kde podnikali túry po okolí. Díky tomuto mnohaletému přátelství pak umělec vytvořil Duffkův portrétní reliéf na jeho hrobě. V roce 1930 jej oslovil domažlický Sokol s dotazem, zda by se tento reliéf dal použít i pro zamýšlenou pamětní desku na domě, kde Duffek žil. Vosmík odpověděl, že je potěšen úkolem uctít svého „... dávného a velmi milého přítele (...). Živě si jej představuji z dob, kdy jsme se spolu stýkávali." Nicméně desku koncipoval zcela nově. Slavnostní odhalení proběhlo 24. května 1931.

Literatura

§Fišer 2015§§, s. 41

Autor hesla
?

Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Hlava Krista
Hlava Krista
Chov
Chov
Svatý Prokop
Svatý Prokop
Moc
Moc
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Svatý Jan Křtitel
Svatý Jan Křtitel
Spořivost, Práce
Spořivost, Práce
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Anděl
Anděl
Ecce Homo
Ecce Homo
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Plačící žena
Plačící žena
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Krucifix
Krucifix
Já jsem život a vzkříšení
Já jsem život a vzkříšení
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl
Svatý Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Krucifix
Krucifix
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Utrpením ke světlu
Utrpením ke světlu
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích