Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích

Vosmík Čeněk

Časové údaje
1930

Materál
bronz

Umístění
Domažlice, Hradská 93

Souřadnice
12.928537, 49.439215

Popis

Nejvýznamnější postavou domažlického spolkového a kulturního života od 80. let 19. století do své smrti v roce 1926 byl Maxmilián či častěji krátce Max Duffek. Syn majitele niťařského a galanterního závodu se po studiích vrátil do svého kraje a r. 1879 spolu s bratrem převzal rodinnou továrnu. Byl členem domažlického Sokola a hasičské župy, v roce 1893 založil a pak dlouho vedl domažlický odbor Českého klubu turistů. Od roku 1887 byl členem městského zastupitelstva a o dva roky později i rady, jeden čas byl i náměstkem starosty. V roce 1904 byl zvolen do funkce okresního starosty. Jeho angažmá při zřízení několika pomníků, pamětních desek případně oltáře U Svatých zmiňujeme na několika místech. Spolupracoval při tom výhradně s Čeňkem Vosmíkem, s nímž se poznal při budování pomníku Jana Sladkého Koziny. Pravidelně ho pak navštěvoval v ateliéru při svých cestách do Prahy a naopak Vosmík přinejmenším jednou v roce 1913 zase pobýval u Duffka v České Kubici, kde podnikali túry po okolí. Díky tomuto mnohaletému přátelství pak umělec vytvořil Duffkův portrétní reliéf na jeho hrobě. V roce 1930 jej oslovil domažlický Sokol s dotazem, zda by se tento reliéf dal použít i pro zamýšlenou pamětní desku na domě, kde Duffek žil. Vosmík odpověděl, že je potěšen úkolem uctít svého „... dávného a velmi milého přítele (...). Živě si jej představuji z dob, kdy jsme se spolu stýkávali." Nicméně desku koncipoval zcela nově. Slavnostní odhalení proběhlo 24. května 1931.

Literatura

§Fišer 2015§§, s. 41

Autor hesla
?

Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích
Portrétní medailon na náhrobku Maxmiliána Duffka v Domažlicích
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Chov
Chov
Krucifix
Krucifix
Anděl
Anděl
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Moc
Moc
Já jsem život a vzkříšení
Já jsem život a vzkříšení
Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Utrpením ke světlu
Utrpením ke světlu
Svatý Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Spořivost, Práce
Spořivost, Práce
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Ecce Homo
Ecce Homo
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Plačící žena
Plačící žena
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Svatý Jan Křtitel
Svatý Jan Křtitel
Krucifix
Krucifix
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Kristus na hrobce rodiny Kožušníčků a Rathů v Sušici
Hlava Krista
Hlava Krista
Svatý Prokop
Svatý Prokop
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově