Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Lesní pobožnost

Mayerl Johann Adolf

Časové údaje
1927

Materál
Galvanoplastika, žula, kámen, dnes betonový výdusek

Umístění
Františkovy Lázně, poblíž tzv. Zámečku, ul. Zátiší

Souřadnice
12.367434, 50.120501

Popis

Dne 26. května 1927, na svátek Nanebevstoupení Páně, se konalo vysvěcení tzv. Lesní pobožnosti (Waldandacht). Slavnost mající spíše komorní charakter se odehrávala v pravé poledne ve Wiedermannově parku, rozkládajícím se východně od města. Na úvod zazněla z přilehlého lesa píseň „Kaplička“ (Kapelle) od Conradina Kreutzera (1780–1849) v podání kvarteta hornistů. Vysvěcení kamenného oltáře pod širým nebem se ujal františkolázeňský farář Friedrich Kindermann OCr. Po písni kostelního chóru se slova ujal otec myšlenky Franz Köppl (1861–1935), předseda Okrašlovacího spolku ve Františkových Lázních, jenž se rozhovořil o pohnutkách, které jej a jeho choť přiměly ke zřízení mariánského místa. Lesní pobožnost pak její donátor předal do vlastnictví a péče spolku. Byť niterné důvody, které vedly manžele ke zřízení tohoto místa usebrání, se zřejmě již nedozvíme, je zjevné, že Lesní pobožnost „spočinula“ uprostřed Köpplova celoživotního díla. Jako předseda Okrašlovacího spolku (1914–1935) se notnou měrou zasloužil o vybudování nedaleké věže Dankwarte (zvané dnes Zámeček), věnované mecenášům a podporovatelům spolku, stejně jako o nově zřízený park nazvaný z Köpplova podnětu po předchozím předsedovi Gustavu Wiedermannovi.

Literatura

§Černý - Fišer 2017§§, s. 54 - 55

Autor hesla
?

Žehnající Kristus
Žehnající Kristus
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Kašna s chebským dudákem
Kašna s chebským dudákem
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Alegorie pramene
Alegorie pramene
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané  (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané (dříve Kuttenplan)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních
Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na Komorní hůrce u Františkových Lázní
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na Komorní hůrce u Františkových Lázní
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu  v prusko-rakouské válce
Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu v prusko-rakouské válce
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši