Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních

Mayerl Johann Adolf

Časové údaje
1928

Materál
lasturový vápenec, galvanoplastika

Umístění
Františkovy Lázně, Ruská 102/16.44

Souřadnice
12.353840, 50.119856

Popis

V polovině 20. let se městské divadlo, pocházející z roku 1868, začalo potýkat s mnoha technickými problémy, zejména s dožilou jevištní technikou. Po ukončení divadelní sezony roku 1927 zveřejnili tehdejší ředitel Fred Hennig spolu s městským radním Franzem J. Zienertem, majitelem hotelu Königsvilla a pozdějším předsedou Výboru na výstavbu divadla, svůj plán rekonstrukce budovy. Do věci obratně zapojili místní tisk, a tak městským radním nezbývalo nic jiného než se touto myšlenkou začít vážně zabývat. Na jejichžádost si počátkem října prohlédl divadelní budovu architekt prof. Artur Payr (1880-1937), v té době rektor Německého vysokého učení technického v Praze. Payr navrhl úpravu objektu s využitím stávajícího obvodového zdiva. Krátce nato 14. listopadu 1927 zahájila místní firma Franz J. Prosch & Karl L. Prosch přestavbu, kterou dokončila za pouhých sedm měsíců.Budova čerpající ve svém tvarosloví z klasicistní tradice lázní vytvořila novou dominantu při vstupu do parku na spojnici dnešních ulic Ruské a Dr. Pohoreckého. V hlavním průčelí se v ose bočních vchodů vypínaly na korunní římse dvě gracilní galvanoplastiky, ztvárňující Thalii, múzu veselého básnictví a komedie, a Melpomene, múzu tragédie. Sochy o výšce 2,2 metru podle Mayerlova modelu odlila podobně jako v případě jeho pomníku padlých slévárna v Geislingen a. d. Steige. Sochař byl autorem i další výzdoby na plášti budovy. Z jeho dílny pocházel městský znak umístěný nad hlavním vchodem mezi balkonové dveře a okno a sedmnáct hlav z lasturového vápence ve stylu art deco v nápodobě antických divadelních masek. Na výzdobě interiéru se podíleli zejména místní řemeslníci. Štukatury provedl Josef Rief z Maškova, výmalbu hlediště Alexander Brömse a Laurenz Fabrizius, malby v jevišti pak byly dílem Ignaze Köstlera. Slavnostní předání nového divadla do péče města proběhlo v sobotu 16. června 1928. Po krátkém proslovu starosty města Franze Indry promluvil o genezi projektu architekt Payr. Klíče od budovy předal starostovi lázní předseda výboru Zienert. Slavnostní den vyvrcholil inscenací operety Netopýr Johanna Strausse.

Autor hesla
?

Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na Komorní hůrce u Františkových Lázní
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na Komorní hůrce u Františkových Lázní
Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu  v prusko-rakouské válce
Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu v prusko-rakouské válce
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Lesní pobožnost
Lesní pobožnost
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané  (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané (dříve Kuttenplan)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Kašna s chebským dudákem
Kašna s chebským dudákem
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Alegorie pramene
Alegorie pramene
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Žehnající Kristus
Žehnající Kristus
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)