Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na Komorní hůrce u Františkových Lázní

Mayerl Johann Adolf

Časové údaje
1932

Materál
čedič

Umístění
Komorní hůrka v katastru obce Františkovy Lázně, skála poblíž štoly

Souřadnice
12.336596, 50.100705

Popis

Již v 80. letech 19. století zvažoval někdejší starosta lázní Gustav Wiedermann uctít památku Goetha na Komorní hůrce jako geologa a přírodovědce. Ostatně Goethův spis o Komorní hůrce uvedl doposud neznámou sopku do všeobecného povědomí. Z jeho podnětu také došlo k jejímu skutečnému výzkumu, na což dodnes upomíná pamětní deska v nástavci portálu zasypané štoly s nápisem „DEN / NATURFREUNDEN GEWIDMET / v: G: K: STERNBERG. / MDCCCXXXVII." (Přátelům přírody věnoval hrabě K. Sternberg MDCCCXXXVII.). Právě zmíněný Karel Maria Šternberk nechal v letech 1834-1837 razit do kopce štolu k potvrzení či vyvrácení jeho vulkanického původu. Výzkum dal za pravdu plutonistům, tedy zastáncům sopečného původu. K umístění pamětní desky upomínající na Goethovy zásluhy na Komorní hůrce došlo však až v goethovském roce 1932.

Stěžejním dnem oslav se stal 24. červenec. Původně plánované zahájení u Goethova pomníku zhatil déšť, a tak organizátoři přesunuli slavnost do Společenského domu. Zde u Goethovy busty pronesl úvodní řeč básník a dramatik dr. Robert Hohlbaum. Odpoledne účastníci oslav vyrazili za hudebního doprovodu na Komorní hůrku. Zde opět promluvil dr. Hohlbaum o Goethově vědeckém přínosu k prozkoumání geologického původu hůrky. Následně byl nedaleko Šternberkovy štoly odhalen reliéf s Goethovým profilem vytesaným přímo do skalního výběžku. Jeho autorem byl Johann Adolf Mayerl, kterého oslovil Výbor pro zřízení Goethova pomníku v čele s františkolázeňským městským radním Franzem Köpplem. Pod reliéfem byl vytesán nápis s věnováním Goethovi jako tomu, kdo Komorní hůrku v letech 1808-1822 první probádal. Po předání a převzetí pomníku starostou Františkových Lázní Richardem Andersem do péče města pokračovaly oslavy v nedalekém hostinci zábavou pořádanou Spolkem vysloužilých vojáků (Verein gedienter Soldaten). U příležitosti odhalení pomníku došlo také k renovaci již značně zchátralého ústí štoly.

Literatura

§Černý - Fišer 2017§§, s. 70 - 71

Autor hesla
?

Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Alegorie pramene
Alegorie pramene
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních
Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Lesní pobožnost
Lesní pobožnost
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Žehnající Kristus
Žehnající Kristus
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Kašna s chebským dudákem
Kašna s chebským dudákem
Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu  v prusko-rakouské válce
Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu v prusko-rakouské válce
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané  (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních