Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu v prusko-rakouské válce

Mayerl Johann Adolf

Časové údaje
1910 - 1912

Materál
žula (socha: jemnozrnná žula ze Smrčin - Fichtelgebirge, podstavec - hazlovská žula), bronz (pamětní desky)

Umístění
Cheb, Městský park

Souřadnice
12.368425, 50.074516

Popis

V bitvě u Jičína a Hradce Králové v prusko-rakouské válce v r. 1866 bojoval 73. chebský pěší pluk vévody Albrechta Württemberského na severním bojišti ve svazku I. armádního sboru v brigádě barona Ringelsheima a utrpěl značné ztráty (27 důstojníků, 540 mužů). Důstojnický sbor zřídil svým padlým pomník v podobě obelisku v Chebu na Rahmbergu. Na bojišti samém však pomník padlým chyběl, i když jiné pluky ho už dávno postavily. Tento problém byl vyřešen rozhodnutím postavit v Chebu pomník nový a ten stávající přemístit na bojiště u Jičína.

V roce 1910 byla vypsána veřejná sbírka a soutěž s odměnami ve výši 750, 500 a 250 korun za tři první místa. Zúčastnilo se jí 19 sochařů, odměny si rozdělila trojice nejznámějších sochařů německé národnosti, působící v severozápadních Čechách. První místo získal Johann Adolf Mayerl z Chebu, druhé Karl Wilfert ml., v té době už žijící v Praze, třetí Hugo Uher z Karlových Varů. Čestné uznání získal společný návrh sochaře Heinricha Stolze a architekta Wilhelma Pleiera z Vídně. Výbor pověřil sochaře Adolfa Mayera zhotovením pomníku. Byl omezen rozpočtem 30.000 korun, což vedlo k mírné redukci jeho návrhu v měřítku a detailech.

Mezi vhodnými lokalitami pro jeho umístění se uvažovalo o náměstí před nádražím, ale návrh byl zamítnut kvůli ruchu, který je tu přítomen, což bylo v rozporu s ideou tiché vzpomínky. Nakonec byl zvolen městský park, rozkládající se na území bývalého hřbitova, kde byl umístěn uprostřed křižovatky kaštanové aleje s příčnou cestou. Na podzim 1911 položil Mayerl základy a tři spodní schody, aby se základ přes zimu usadil. V květnu a začátkem června 1912 byl pomník nainstalován. Jeho odhalení 29. června bylo koncipováno jako velká slavnost. Zúčastnilo se jí 105 veteránských spolků (z toho 4 saské a 9 bavorských, celkem 2.500 veteránů), 7 střeleckých spolků, chebská posádka, školy, řada civilních spolků a svazů, zástupci úřadů, prominenti města a četní obyvatelé Chebska a dalších německých krajů. Kolem 10 hod. se dostavila Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Friedrich, kterého přivítal velitel posádky generál pěchoty Albert von Koller, divisní generál svobodný pán Kuhn von Kuhnenfeld a další osobnosti. Potom odhalil arcivévoda pomník a tepelský opat Gilbert Helemer celebroval polní mši. Starosta Krader, poslanec Mayer a plukovník Adolf Brunschwick von Korompa pronesli slavnostní řeči a předali pomník městu Chebu. Následovala slavnostní průvod, v němž bylo neseno 73 vlajek, vyhrávalo 8 kapel a pochodovalo také 200 vojáků chebského pluku, kteří byli přímými účastníky bitvy u Hradce Králové r. 1866. Poté se po 12 hod. konala hostina pro 150 čestných hostů, odpoledne byla na louce pod hradem lidová veselice.

Starý pomník byl převezen na bitevní pole u Lochova u Jičína a instalován v blízkosti pomníku padlých 42. pěšího pluku. Slavnostní odhalení se konalo 19. července 1912 za přítomnosti delegace chebského pluku, 42. pěšího pluku a 11. jičínského pěšího pluku.
Pomník vysvětil farář z Ostružna, řeč pronesl chebský plukovník von Korompa, byly položeny věnce a pochodovala čestná jednotka. Pomník převzal Spolek pro péči o válečné pomníky. Odpoledne téhož dne navštívila chebská vojenská delegace hroby vojáků na jičínském hřbitově.

Chebský pomník - podobně jako zdejší Jahnův pomník - stihl smutný osud. V dubnu 1946 byl stržen, na jeho místě umístěn pomník osvobození města americkou armádou a později socha socialistického pohraničníka.

Literatura

Das Kriegerdenkmal in Eger. Egerer Jahrbuch XLIII, 1913, s. 237 - 241.

Egerer Zeitung, 12. 4. 1910, s. 3.

§Černý 2006§§, s. 115 - 117, 120.

Uhlíř, Lubomír: Dva pomníky chebského 73. pěšího pluku padlým ve válce r. 1866. Bulletin Komitétu pro udržování památek z války 1866, ročník II , č. 1.

§Černý-Fišer 2013§§, s. 46-48

Autor hesla
?

Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních
Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Alegorie pramene
Alegorie pramene
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na Komorní hůrce u Františkových Lázní
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na Komorní hůrce u Františkových Lázní
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané  (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané (dříve Kuttenplan)
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Žehnající Kristus
Žehnající Kristus
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Kašna s chebským dudákem
Kašna s chebským dudákem
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Lesní pobožnost
Lesní pobožnost
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)